Skip to main content
Skip table of contents

31-05-2024 - Versie 2024-11

Belangrijke mededelingen


Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers over al het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers registreren. Het ‘besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Het gaat om het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof.

De registratieplicht zou op 1 januari ingaan, maar is opnieuw uitgesteld met een half jaar. Ieder jaar vóór het eind van het tweede kwartaal rapporteer je de geregistreerde gegevens over het voorgaande jaar. De eerste keer dat er gerapporteerd moet worden is dus pas vóór 1 juli 2025. Dit betekent niet dat er nog even niets gedaan hoeft te worden, want vanaf 1 juli 2024 moeten de woon-werk en zakelijke ritten al geregistreerd worden.

Als werkgever mag je zelf bepalen hoe je de CO2-registratie voor je bedrijf aanpakt. Naast gegevensverzameling via Easyflex kun je ook denken aan een jaarlijkse enquête of gegevensverzameling via gespecialiseerde registratiesystemen. Voor de handreiking over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit en de aanvulling uitzendbranche klik hier.

Wat kun je in Easyflex doen ter voorbereiding?

Easyflex zal er voor zorgen dat zo min mogelijk handelingen nodig zijn om aan deze rapportageverplichting te voldoen. Op basis van de gegevens die in Easyflex vastliggen worden de populatie, reiskostenvergoeding en reiskilometers (woon-werkadres en v.v.) bepaald. De implementatie hiervoor is momenteel in volle gang. Houd voor meer informatie de Easy update in de gaten.

Om tot een goede berekening te kunnen komen, is het van belang dat de volgende zaken goed zijn ingericht in Easyflex:

 • Inrichten van specifieke looncomponenten voor zowel reiskostenvergoeding (voor de auto e.d.) als een OV-vergoeding; deze zullen dus apart bijgehouden moeten gaan worden.

 • Woon- en correspondentieadres van de flexwerker bij tabje ‘Algemeen’ controleren. Voor de reiskilometers wordt gekeken naar de binnenlandse kilometers.

 • Meld- en werkadressen bij de relatie vastleggen. Voor de berekening van de reiskilometers wordt gekeken naar het meld- en werkadres in de plaatsingen.

Het is belangrijk dat deze zaken voor 1 juli 2024 goed staan ingesteld, want dan gaat de nieuwe rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit in.

Daarnaast is het goed om te weten dat Easyflex alleen de woon-werkrapportage kan bepalen. Voor de zakelijke kilometers adviseren we de rittenregistratie te (blijven) gebruiken dan wel de gegevens op te vragen bij de eventuele leasemaatschappij.

Waarom dient een bedrijf de CO2-uitstoot te verminderen?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Het doel is om in 2030 1,5 megaton CO2 minder uit te stoten. In eerste instantie wordt gekeken of de rapportage een positieve bijdrage levert aan het beperken van de uitstoot. Mocht het geen effect hebben, dan zal er op termijn een regel komen die bedrijven verplicht de uitstoot te verminderen.


Actie Inlenersbeloning.com

Al 90 klanten zijn jou voorgegaan!

Als gebruiker van Easyflex bieden we je de mogelijkheid om vanaf 1 juni 2024 kosteloos aan te sluiten op het platform Inlenersbeloning.com. Registreer je nu eenvoudig als uitlener via inlenersbeloning.com/contact/registreren en maak t/m 30 juni 2025 kosteloos gebruik van Inlenersbeloning.com.

Let op: registreer je als uitlener!

Je kan je vanaf 17 mei 2024 registreren echter heb je dan nog geen volledige toegang tot het systeem. Vanaf 1 juni 2024 komt de volledige toegang beschikbaar. Tot die tijd kun je wel al gebruikers toevoegen, de kennis training volgen en instructie videos bekijken.

Heb je in het verleden al een inlenersbeloning.com account aangemaakt, maar geen betaalde licentie gehad? Neem dan contact op met inlenersbeloning.com via support@inlenersbeloning.com of +31 (0)762 050 502, om alsnog deel te nemen aan deze actie!

Waarom kiezen voor Inlenersbeloning.com?

Inlenersbeloning.com is de digitale oplossing voor een eerlijke beloning en een gelijk speelveld. Met Inlenersbeloning.com heb je alle beloningsgegevens netjes bij elkaar in één portal, helder en inzichtelijk voor je eigen organisatie en makkelijk te presenteren aan auditeurs. Automatische herinneringen zorgen voor een enorme tijdsbesparing en de supportafdeling staat klaar voor alle gebruikers. Daarnaast werk je met Inlenersbeloning.com mee aan een positief imago, zowel voor jouw eigen onderneming als voor de flexbranche. Wie wil er nu niet eerlijk belonen?

Actievoorwaarden

 • Gedurende de actieperiode van 01-06-2024 t/m 30-06-2025 kun je als gebruiker van Easyflex kosteloos gebruikmaken van het platform Inlenersbeloning.com.

 • Na registratie op de website van Inlenersbeloning.com, ontvang je op het opgegeven e-mailadres een bevestiging met de actievoorwaarden en de kosten die vanaf 01-07-2025 van toepassing zijn.

 • In mei 2025 ontvang je een e-mail dat de actieperiode afloopt met hierin de kosten die vanaf 01-07-2025 in rekening worden gebracht.

 • Gedurende de actieperiode kun je op elk moment zonder verplichtingen opzeggen. Als je vanaf 01-07-2025 geen gebruik meer wenst te maken van Inlenersbeloning.com, dien je dit voor 01-07-2025 op te zeggen via relatiebeheer@easyflex.nl of +31(0)162 690 410.

 • De kosten vanaf 01-07-2025 zijn gebaseerd op het commitment.

 • Wijzigingen in het commitment hebben invloed op de kosten.

 • Deze actie is alleen geldig voor uitleners die de afgelopen 12 maanden geen betaalde licentie hebben gehad bij Inlenersbeloning.com.

Wil je meer informatie over deze actie of het platform Inlenersbeloning.com? Neem dan contact op via relatiebeheer@easyflex.nl of +31(0)162 690 410.

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Tijdregistratiesysteem van relatie kan automatisch worden overgenomen in plaatsingen die worden aangemaakt middels urenbestand

Indien er vanuit een urenbestand automatisch plaatsingen worden aangemaakt voor relaties die gebruikmaken van een tijdregistratiesysteem (Nedap of Atimo) werd de instelling van het tijdregistratiesysteem niet overgenomen in de aangemaakte plaatsingen. Hierdoor moest je dus alsnog bij alle nieuw aangemaakte plaatsingen deze instelling vastleggen en versturen. Vanaf nu is er in de urenbestanddefinitie op het tabblad ‘Algemeen’ bij het onderdeel ‘Plaatsingen’ een nieuwe instelling beschikbaar: ‘Tijdregistratiesysteem’. Wanneer je hier kiest voor ‘Standaardinstelling van de relatie’, wordt in de nieuw aangemaakte plaatsingen het tijdregistratiesysteem van de relatie (tabblad ‘Overige gegevens’) overgenomen.

Melding: 33426

Kolommen toegevoegd aan overzicht 'Facturen historisch' t.b.v. Reverse billing

In het overzicht ‘Facturen historisch’ voor ‘Reverse billing facturen’ zijn aan zowel het PDF- als het CSV-rapport twee kolommen toegevoegd:
- Uiterste vervaldatum’: de datum van het veld ‘Te betalen voor’ bij de factuur
- ‘Betaald’ > waardes ‘ja’ (als achter de inkoopfactuur bij de kolom ‘B' een vinkje staat) of 'nee’ (geen vinkje in kolom B bij de factuur)

Kolommen die geen betrekking hebben op Reverse billing facturen (zoals kredietbeperking) zijn verwijderd op de PDF.

Het PDF- en CSV-rapport voor ‘Relatie facturen’ is ongewijzigd gebleven.

Melding 34194

Nieuwe functies en wildcards voor Urenbestanden Premium

Ter uitbreiding van Urenbestanden Premium zijn er een aantal nieuwe functies ontwikkeld:

 • match

 • search_row_up

 • search_row_down

Doormiddel van match is het mogelijk om een patroon te vergelijken met een andere waarde.
De functies search_row_up en search_row_down zijn vergelijkbaar met verticaal zoeken in Excel. Hiermee kun je dus een opgegeven patroon zoeken en deze weergeven in de gewenste cel.

Verder zijn er Wildcards toegevoegd. Wildcards zijn een soort van jokers die je kan gebruiken als een gedeelte van je waarde uniek is / afwijkt.

Voor meer informatie over de nieuwe functionaliteiten kun je ons handboek raadplegen.

Melding: 34235

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Notificatie bij instelling ‘geen reservering opbouw’

Vanaf nu wordt het aan- of uitzetten van het vinkje bij ‘Opname verlaagt enkel de stand in tijd' in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringschema’s' genotificeerd.

Melding 34023

EF2GO


Bij het genereren van een document bij een flexwerker of relatie kan je direct het document ter ondertekening aanbieden

Je kan vanuit het tabblad 'Documenten' bij de flexwerker en/of relatie documenten aanmaken en deze direct ook aanbieden ter ondertekening. De flexwerker en relatie worden hierbij voorgeselecteerd.

Melding: 7777

Geweigerde diensten worden niet meer gezien als reeds ingepland

Wanneer je als flexwerker een dienst weigert (of als intercedent de dienst namens de flexwerker weigert), dan wordt de flexwerker voor het filter 'Beschikbaarheid' niet meer gezien als reeds ingepland, maar valt deze terug naar de opgegeven beschikbaarheid.

Melding: 7463

Aankondigingen in het hoofdmenu van de app

Wanneer je een aankondiging instelt die zichtbaar is voor de flexwerker wordt deze vanaf nu ook in het hoofdmenu van de app getoond. Ook blijft de aankondiging getoond boven alle menu-pagina's.

Melding: 6796

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.