Skip to main content
Skip table of contents

Urenbestand Premium Macro's

Macro’s ingeven

Doormiddel van Macro’s kun je urenbestanden bewerken voordat de gegevens binnen Easyflex worden verwerkt. De Macro’s zijn een unieke ‘taal’ waarmee je veel verschillende bewerkingen kan inrichten. Je kan een macro inrichten via ‘Beheer > Urenbestand definities > Urenbestand definitie (als type: Excel bestand (urenbestanden Premium) > bestandformaat’. Selecteer een voorbeeld bestand en definieer de gewenste cellen. Wanneer je dit hebt gedaan krijg je rechts onderin het veld ‘Macro’s' te zien.

image-20240408-074324.png

In dit veld kun je de gewenste macro typen die van toepassing is op het geselecteerde celbereik. De macro zal vervolgens op iedere regel binnen het geselecteerde bereik worden toegepast. Bij het schrijven van een macro moet er worden verwezen naar de kolom of een combinatie van de kolom en de rij waar de gegevens uitgehaald moeten worden bijvoorbeeld: D of D8 .

 • Bij D worden de gegevens van alle regels van het celbereik in kolom D gebruiken. Dit word het meeste gebruikt tijdens het schrijven van een macro omdat je de macro dan voor de gehele kolom uitvoert, voorbeelden hiervan zijn te vinden verderop in deze procesbeschrijving.

 • Bij D8 worden alleen de gegevens vanuit kolom D, rij 8 gebruikt. Je kan dit bijvoorbeeld gebruiken om gegevens te verplaatsen binnen het bestand. Stel je hebt op plek D1 ‘Ma’ (afkorting van maandag) staan maar de gegevens van maandag staan in kolom B startend vanaf rij 5. Op deze manier kan het bestand niet worden verwerkt. Om de verwerking wel te laten slagen kun je de cel B4 definiëren als ‘Dag van de week’ en in de macro typen: D1 . Hiermee wordt de waarde van D1 op de plek van B4 gezet en kunnen de gegevens verwerkt worden. LET OP: De gegevens worden niet visueel zichtbaar in het scherm maar kunnen gecontroleerd worden d.m.v. ‘Testen’ rechts onderin.

  image-20240408-082237.png

  Mocht het zo zijn dat ‘Di’ t/m ‘Vr’ in de cellen E1 t/m H1 staan en je wil deze verplaatsen naar C4 t/m F4 dan moet je C4 , D4 , E4 en F4 los definiëren met ‘Dag van de week’ en hierin de zelfde manier de corresponderende kolom / cel waarde invullen, dit omdat er maar één macro in een definitie kan worden toegepast en er in deze situatie naar verschillende kolommen moet worden gekeken.

 • Het is ook mogelijk op VALUE te gebruiken i.p.v. D of D8 om de waarde van de cel te gebruiken. Wanneer je VALUE gebruikt

Let op: Tijdens het gebruik van macro’s is het erg belangrijk om de ingevulde macro te testen d.m.v. de ‘Testen’ knop en de gegevens te controleren voordat je de urenbestand definitie gaat gebruiken!

Type gegevens

Binnen de macro heb je te maken met verschillende type gegevens. Denk hierbij aan tekst, getal of tijd. In veel gevallen zal de macro het type overnemen vanuit het Excel bestand echter kan het zo zijn dat gegevens in Excel het type ‘tekst’ hebben maar dat het verwerkt moet worden als een ‘getal’, hiervoor kun je de volgende opties gebruiken:

 • int(...) → Een heel getal

 • number(...) → Een decimaal getal

 • bool(...) → Een Boolean, een waarde die altijd true of false is, waar of niet waar.

 • string(...) → Een tekst LET OP: Om een string te maken gebruik je de dubbele aanhalingstekens: "

  • Bijvoorbeeld string("Jan Janssen") geeft Jan Janssen

 • date(...) → Een datum

 • time(...) → Een tijd

Het is hierbij belangrijk dat je begint met het ‘type’ en daarna pas je de rest van je macro. Bijvoorbeeld number(C1), hiermee word het type in cel C1 omgezet naar een getal of string(H15) hiermee word het type omgezet naar een tekst.

Vergelijkingen

Doormiddel van vergelijkingen kun je verschillende waardes van het document met elkaar vergelijken. De volgende vergelijkingen worden ondersteund:

 • > → Groter dan → Kijkt of de eerste waarde groter is dan de tweede

  • Bijvoorbeeld 4.5 > 3 geeft true, 3 > 4.5 geeft false en 7 > 7 geeft false.

 • < → Kleiner dan → Kijkt of de eerste waarde kleiner is dan de tweede

  • Bijvoorbeeld 9 < 5 geeft false, 5 < 9 geeft true en 7 < 7 geeft false.

 • >= → Groter gelijk dan → Kijkt of de eerste waarde groter is dan de tweede

  • Bijvoorbeeld 4 >= 3 geeft true, 3 >= 4 geeft false, en 7 >= 7 geeft true.

 • <= → Kleiner gelijk dan → Kijkt of de eerste waarde kleiner is dan de tweede

  • Bijvoorbeeld 9 <= 5 geeft false, 5 <= 9 geeft true, en 7 <= 7 geeft true.

 • == → Gelijk aan→ Kijkt of twee waardes gelijk aan elkaar zijn

  • Bijvoorbeeld 5 == 5 geeft true en datum(1, 1, 2000) == datum(1, 1, 2000) geeft true, en "ABC" == "DEF" geeft false.

 • != → Niet gelijk aan → Kijkt of twee waardes niet gelijk aan elkaar zijn

  • Bijvoorbeeld 4.7 != 4.7 geeft false en datum(1, 1, 2020) != datum(1, 1, 2000) geeft true, en "ABC" != "DEF" geeft true.

Rekenkundige opties

Wanneer er vanuit de waardes uit het urenbestand nog verder gerekend moet worden kan er d.m.v. de volgende opties een berekening worden toegevoegd in de macro:

 • + → Optellen → Tel twee getallen bij elkaar op

  • Bijvoorbeeld 2 + 5 of A1 + B1

 • - → Aftrekken -> Trek twee getallen van elkaar af

  • Bijvoorbeeld 9 - 3 of B1 - A1

 • / → Delen → Deel twee getallen door elkaar

  • Bijvoorbeeld 8 / 2 of C1 / D1

 • * → Vermenigvuldig → Vermenigvuldig twee cijfers met elkaar

  • Bijvoorbeeld 3 * -2 of D1 * E1

Waardes in macro’s

Tijdens het gebruik van een macro kun je verwijzen naar verschillende waardes waaronder lege waardes of de waarde in een cel. Dit kun je doen doormiddel van de volgende opties:

 • Waarde in cel → VALUE

  • Bijvoorbeeld: int(VALUE) → Hiermee verander je alle waardes in het celbereik in het type tekst → Dit kan overigens ook met int(B)

 • Een eigen variabelen vastleggen → Hiermee kun je gegevens ‘opslaan’ in een variabelen die je zelf naam geeft

  • Bijvoorbeeld VOORNAAM = A → Hiermee word de waarde van kolom A (per regel) opgeslagen als VOORNAAM. Deze variabelen kun je vervolgens verderop in je macro gebruiken. LET OP: Zorg er wel voor dat de variabelen een unieke naam hebben en niet overeen komen met een kolom.

 • Lege tekst → ""

  • Bijvoorbeeld VALUE != "" → Hiermee zeg je dat de waarde in de cel niet gelijk mag zijn aan ‘niks’ → Indien er dus een lege cel tussen zit word deze genegeerd

 • Lege waarde → _

  • Bijvoorbeeld VALUE != _ → Hiermee zeg je dat de waarde in de cel niet gelijk mag zijn aan ‘niks’ → Indien er dus een lege cel tussen zit word deze genegeerd

 • Beschrijving → #

  • Bijvoorbeeld #Berekening van de uren → Dit is een opmerking dus hier wordt niks mee gedaan door Easyflex en is dus echter ter verduidelijking van de macro

 • Volgende regel → ;

  • Bijvoorbeeld:
   #Voor- en achternaam combineren
   VNAAM = A;
   ANAAM = B;
   VNAAM + " " + ANAAM
   Hiermee wordt de voor- en achternaam aan elkaar gezet in het celbereik wat gedefinieerd is. Door " " komt er een spatie tussen de twee waardes.

   image-20240408-103705.png

Functies

Binnen de macro functionaliteit is het mogelijk om verschillende functies toe te passen. Doormiddel van deze functies kun dynamische situaties en acties inrichten die er voor zorgen dat het urenbestand op de juiste manier word verwerkt. De volgende functies zijn beschikbaar, de waarde tussen haakjes geeft aan welk type gegeven er ingevuld moet worden:

Functie

Actie

Voorbeeld

and(..., ..., ...) geeft bool

Geeft true als alle input waardes waar zijn en false als er één of meer input waardes onwaar zijn.

Je kan zoveel input waardes in de functie zetten als je wil, zolang iedere input maar is gescheiden met een comma.

In cel A1 staat 10 en in cel B1 staat 5:

and(A1 == 10, B1 == 2) geeft false

and(A1 == 10, B1 == 5) geeft true

In cel A1 staat 10, in cel B1 staat 5, in cel C1 staat 1 en in cel D1 staat 55:

and(A1 == 10, B1 == 2, C1 == 1, D1 == 55) geeft false

and(A1 == 10, B1 == 5, C1 == 1, D1 == 55) geeft true

ceil(number) geeft int terug

Rond getal af naar boven

ceil(4.3)geeft 5

date(_, string) geeft date terug

Om een waarde om te zetten naar een datum met een eigen formaat.
Dit formaat is hetzelfde soort als je opgeeft bij het datumveld.

Met datumformaat kan je zelf aangeven hoe de datum is opgemaakt:

 • YYYY voor jaartal zoals 2024

 • YY voor jaartal zoals 24

 • M/MM voor maand zoals 6, 06 of 12

 • MMM voor maand zoals jan, feb, mar (herkent Nederlands en Engels)

 • MMMM voor maand zoals januari, februari, maart (herkent Nederlands en Engels)

 • D/DD voor dag zoals 1, 04, 30

date("20 maart 2024", "DD MMMM YYYY")
date("20.03.24", "DD.MM.YY")

date(...) geeft date terug

Om een waarde om te zetten naar een datum, deze probeert meerdere formaten en kan overweg met verschillende scheidingstekens.

"10 4 2024" / "10 04 2024"
"10 mrt 2024" / "10 mar. 2024"
"10 maart 2024" / "10...maart (2024)"
"10 4 24" / "10 04 24"
"10 mrt 24"
"10 maart 24"
"2024 4 10" / "2024 04 10"
"2024 mrt 10"
"2024 maart 10"
"20240424"

find(string, string) geeft int terug
find(string, string, int) geeft int terug

Zoek de positie waarin de ingevulde waarde voor het eerst voorkomt, eventueel vanaf een bepaald teken.

find("Natasza", "a") geeft 2
find("Natasza", "a", 3) geeft 4

floor(number) geeft int terug

Rond getal af naar beneden.

floor(4.8) geeft 4

if(bool, all, all) geeft bool

Geeft true of false aan de hand of er wordt voldaan aan de voorwaarde.

In cel A1 staat Jumbo. if(A1 == "Jumbo", "123456", ""). Hiermee zeg je: als de waarde in cel A1 gelijk is aan Jumbo dan moet je de waarde 123456 overnemen, als de waarde niet gelijk is aan Jumbo moet de cel leeg blijven ("").

jaar(date) geeft int terug

Geeft het jaar van de datum terug.

jaar(date("31-12-2024")) geeft 2024

kalenderjaar(date) geeft int terug

Geeft het kalenderjaar terug.

kalenderjaar(date("01-01-2024")) geeft 2024
kalenderjaar(date("31-12-2024")) geeft 2025

left(string, int) geeft string terug

Geeft de eerste [X] aantal tekens van de string terug tellende vanaf links.

left("Jan Janssen", 5) geeft Jan J

length(string) geeft int terug

Bepaal het aantal tekens van de string.

length("maand Jaar") geeft 10

lower(string) geeft string terug

Converteer de string naar kleine letters.

lower(“KLEINELETTERS”) geeft kleineletters

maand(date) geeft int terug

Geeft de maand van de datum terug als getal.

maand(date("31-12-2024")) geeft 12

or(..., ...) geeft bool

Geeft true als één van de input waardes waar is en false als alle waardes onwaar zijn.

Je kan zoveel input waardes in de functie zetten als je wil, zolang iedere input maar is gescheiden met een comma.

In cel A1 staat 10 en in cel B1 staat 5:

or(A1 == 10, B1 == 2) geeft true

or(A1 == 11, B1 == 2) geeft false

In cel A1 staat 10, in cel B1 staat 5, in cel C1 staat 1 en in cel D1 staat 55:

or(A1 == 10, B1 == 2, C1 == 1, D1 == 55) geeft true

or(A1 == 11, B1 == 2, C1 == 10, D1 == 44) geeft false

replace(string, string, string) geeft string terug

Vervang een waarde.

replace("Week 45", "Week ", "") geeft 45

right(string, int) geeft string terug

Geeft de eerste [X] aantal tekens van de string terug tellende vanaf rechts.

right("Jan Janssen", 5) geeft nssen

round(number, int) geeft number terug

Rondt getal af naar dichtstbijzijnde getal met een aantal cijfers achter de komma.

round(4.5271, 2) geeft 4.53

round(number) geeft int terug

Rond getal af naar dichtstbijzijnde hele getal.

round(4.3) geeft 4

substring(string, int (start waarde), int (lengte in waardes)) geeft string terug

Neem een stukje van de waarde.

substring("26-02-2024 maandag", 1, 10) geeft 26-02-2024

upper(string) geeft string terug

Converteer de string naar hoofdletters.

upper("hoofdletters") geeft HOOFDLETTERS

weekdag(date) geeft int terug

Geeft de dag van de week terug.
Maandag = 1
Dinsdag = 2
Woensdag = 3
Donderdag = 4
Vrijdag = 5
Zaterdag = 6
Zondag = 7

weekdag(date("01-04-2024")) geeft 1

Hieronder volgen een aantal extra voorbeelden van veel gebruikte macro’s.

 • replace(cel/hoofd waarde [type: string], zoek waarde [type: string], vervang waarde [type: string]) geeft string → Met deze functie kan een stuk tekst vervangen worden.

  • Voorbeeld 1: replace("Week 45", "Week ", "") geeft 45

  • Voorbeeld 2: Cel/hoofdswaarde B5 (zie afbeelding) geeft 2

   image-20240408-132819.png
 • substring(cel/hoofdwaarde [type: string], startpositie in cel/hoofdwaarde [type: int], lengte aantal posities [type: int]) geeft string → Met deze functie kan je een gedeelte van een stuk tekst pakken.

  • Voorbeeld 1: substring("26-02-2024 maandag", 1, 10) geeft 26-02-2024, 'startpositie' is de begin positie (6 is het 6e teken), 'lengte aantal posities' is het aantal tekens dat je wilt opvragen

  • Voorbeeld 2: Cel/hoofdwaarde B4 (zie afbeelding) geeft 2024

   image-20240408-133919.png
 • and(...) geeft true als alle input waardes waar zijn en false als er één of meer input waardes onwaar zijn

  • Voorbeeld 1: in cel A1 staat 10 en in cel B1 staat 5 en je vult de volgende macro in and(A1 == 10, B1 == 2) Dit geeft nu false terug omdat één van de 2 waarde niet klopt (in dit geval B1). Als je de macro and(A1 == 10, B1 == 5) hebt krijg je de waarde true terug omdat beide waardes kloppen.

  • Voorbeeld 2:

   image-20240409-114552.png

   Met dit voorbeeld zeg je het volgende: er mag geen lege waarde in de cel staan ("") en de waarde in de cel mag niet gelijk zijn aan Totaal.

 • or(...) geeft true als één van de input waardes waar is en false als alle waardes onwaar zijn,

  • Voorbeeld 1: in cel A1 staat 10 en in cel B1 staat 5 en je vult de volgende macro in or(A1 == 10, B1 == 2) Dit geeft nu true terug omdat één van de 2 waarde klopt (in dit geval A1). Als je de macro or(A1 == 11, B1 == 2) hebt krijg je de waarde false terug omdat beide waardes niet kloppen.

  • Voorbeeld 2:

   image-20240409-115734.png


   Met dit voorbeeld zeg je het volgende: Laat de waardes zien die gelijk is aan een lege cel ("") of de waarde moet gelijk zijn aan Totaal.

 • if(Voorwaarde [Type: bool], Waarde als waar[Type: All], Waarde als nietwaar [Type: All]) geeft true of false aan de hand of er wordt voldaan aan de voorwaarde

  • Voorbeeld 1: In cel A1 staat Jumbo. Je zou hier graag automatisch een kostenplaats aan willen koppelen. Door dit te doen kun je B1 selecteren en hier het veld ‘Kostenplaats code’ selecteren. Vervolgens geef je de volgende macro in: if(A1 == "Jumbo", "123456", ""). Hiermee zeg je: als de waarde in cel A1 gelijk is aan Jumbo dan moet je de waarde 123456 overnemen, als de waarde niet gelijk is aan Jumbo moet de cel leeg blijven ("").

  • Voorbeeld 2: In kolom M staat het aantal uur per dag wat de flexwerker heeft gewerkt met als type int. In kolom N wil ik de overwerk uren per dag berekenen, alle uren boven de 8 uur moeten worden gezien als overwerkuur.

   image-20240409-123147.png

   In dit voorbeeld zeg je het volgende: als de waarde, in dit geval een tijd, in kolom M groter is dan een tijd van 8 moet de tijd in kolom M worden verminderd met een tijd van 8, indien de waarde niet groter is dan een tijd van 8 moet er een tijd van 0 worden ingevuld. Op deze manier komt er in kolom N alle uren te staan die meer zijn gewerkt dan 8 uur.

  • Voorbeeld 3: Zoals in voorbeeld 2 staat het aantal uur per dag wat de flexwerker heeft gewerkt in kolom M. Maar aangezien in kolom M de loon normale uren staan mag dit maar maximaal 8 uur zijn.

   image-20240409-124933.png

   In dit voorbeeld zeg je het volgende: als de waarde, in dit geval een tijd, groter is dan een tijd van 8 moet er een tijd van 8 worden ingevuld, indien de waarde niet groter is dan een tijd van 8 moet de tijd van de waarde blijven staan. Op deze manier komt er in kolom M uren te staan tot en met 8 uur. Als je voorbeeld 2 en 3 combineert krijg je wanneer er 09:35 uur is gewerkt en staat ingevuld op M op een dag 8 normale uren en 1:35 overwerk uren.

Functies combineren

Het is mogelijk om meerdere functies met elkaar te combineren om uiteindelijk op de juiste waarde uit te komen. Hiervoor kun je o.a. de functies substring, or, and en if voor gebruiken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van het combineren van functies.

 • replace(substring(…), zoek waarde [type: string], vervang waarde [type string])

  • Voorbeeld: replace(substring(A, 6,100), ",", " ")

   image-20240410-105505.png

   In dit voorbeeld combineer je een replace met een substring, wat je zegt is pak het stuk vanaf het 6e teken tot en met het 100e teken van kolom A en vervang de , met een spatcie.

 • or(and(...),and(...))

  • Voorbeeld: or(and(VALUE != "", VALUE != "Totaal"), and(VALUE == "55", VALUE == "99"))

   image-20240410-104443.png

   In dit voorbeeld zeg je dat de waarde niet gelijk mag zijn aan niks ("") en de waarde mag niet gelijk zijn aan Totaal of de waarde is gelijk aan 55 en de waarde is niet gelijk aan 99.

 • if(substring(...), Waarde als waar[Type: All], if(...))

  • Voorbeeld: if(substring(D, 1,7) == "januari", string(01), if(substring(D, 1,8) == "februari", string(02), ""))

   image-20240410-114630.png

   In dit voorbeeld gebruik je meerdere functies in één functie in dit geval een if functie. Je zegt met de functie als positie 1 t/m 7 van kolom D overeen komt met januari dan moet je deze vervangen door de tekst 01, indien dit niet het geval is ga je verver met de volgende if functie. Die zegt op zijn beurt als positie 1 t/m 8 overeen komt met februari dan moet je deze vervangen door de tekst 02 in dien dit niet het geval is mag de cel leeg blijven. Je kan deze macro op deze manier bijvoorbeeld uitbreiden tot dat je alle maanden hebt gehad.

Voorbeeld bestanden

Om het gebruik van Urenbestanden premium i.c.m. macro’s zo duidelijk mogelijk te maken bied Easyflex een drietal voorbeelden aan die kunnen worden gebruikt als voorbeeld bestand. In deze urenbestand definities zijn ingevulde bestandsformaten en macro’s te zien die alleen werken i.c.m. het bijgeleverde document. Wanneer je dezelfde macro wil gebruiken in een document wat voor jou van toepassing is, dien je de macro aan te passen. De urenbestand definitie kan worden geüpload via ‘Beheer > Urenbestand definities > image-20240411-061100.png’. Als je deze vervolgens wijzigt kun je naar ‘Bestandformaat’ gaan en hier het voorbeeldbestand inladen.

 • Voorbeeld 1:

  • Urenbestand definitie: urenbestand_definitie_6132.xml

  • Excelbestand: Voorbeeld 1.xlsx

   • Voorbeeld functies in dit bestand:

    • De voorletters bepalen en deze weghalen d.m.v. substring(...) → Celbereik A2:A1048576

    • De waarde 0,00 vervangen met niks d.m.v. replace(...) → Celbereik A2:A1048576 en F2:Q1048576

    • Het gebruik van een Variabele → Celbereik A2:A1048576

    • Waardes negeren die gelijk zijn aan "" → Celbereik B2:B1048576

    • Overwerk uren van de normale uren afhalen → Celbereik E2:E1048576

 • Voorbeeld 2:

  • Urenbestand definitie: urenbestand_definitie_6135.xml

  • Excelbestand: Voorbeeld 2.xlsx

   • Voorbeeld functies in dit bestand:

    • Waardes negeren welke leeg zijn en waarin TOTAAL UREN staat d.m.v. and(...) → Celbereik A3:A1048576

    • De waarde uit een andere cel aanpassen zodat deze gebruikt kan worden voor het bepalen van de datum d.m.v. replace(...) → Celbereik B2:AF2

    • Het gebruik van een Variabele → Celbereik B2:AF2

    • Waardes samenvoegen tot datum → Celbereik B2:AF2

    • Looncomponent code ingeven waardoor deze kan worden gehercodeerd → Celbereik B1:AF1

 • Voorbeeld 3:

  • Urenbestand definitie: urenbestand_definitie_6136.xml

  • Excelbestand: Voorbeeld 3.xlsx

   • Voorbeeld functies in dit bestand:

    • Volgorde van flexwerker naam omdraaien m.b.v. Variabele → Celbereik A2:B1048576

    • Het gebruik van een Variabele → Celbereik M2:M1048576 en N2:N1048576

    • Alle drie de pauze bij elkaar optellen en deze vervolgens van de totale tijd af halen, hierna het aantal overwerkuren bepalen en deze ook van de totale tijd af halen zodat er altijd maximaal 8uur normale uren zijn d.m.v. if(...) i.c.m. or(...) → Celbereik M2:M1048576

    • Het aantal overwerk uren bepalen door de uren te tellen boven de 8uur excl. pauze tijden d.m.v. if(...) i.c.m. or(...) → Celbereik N2:N1048576

Foutmeldingen

Binnen de macro functionaliteit is ‘syntax highlighting’ ingebouwd, dit wil zeggen dat o.a. kolommen, variabelen en tekst een aparte kleur word tijdens het in vullen van de macro. Ook geeft het een rode lijn, bijvoorbeeld: image-20240411-080500.png, onder functies of waardes waar een fout in zit. Wanneer je met je muis op de fout blijft hangen krijg je de foutmelding te zien. Ook wanneer je het document wilt testen krijg je een foutmelding en word je direct doorverwezen naar de locatie/ gedefinieerde waarde waar de fout zit. In onderstaande tabel staan de foutmeldingen en de oorzaak van de foutmelding.

Foutmelding

Oorzaak

Actie

Functie […] is onbekend

De functie is niet bekend binnen Easyflex of de functie word niet op de juiste manier gebruikt.
Bijvoorbeeld:

 • roundd(X, 2)

 • round(X,"2")

Controleer of je een van de functies hebt gebruikt op deze pagina en of deze op de juiste manier is gespeld. Controleer vervolgens of de juiste types zijn gebruikt in de functie.

Geen geldige expressie

De functie kan worden uitgevoerd met de types in de functie.

Bijvoorbeeld:

 • string + int

Afhankelijk van de functie moet je waarschijnlijk de waardes omzetten naar de juiste types met bijvoorbeeld string(...), int(...) of date(...).

Geen geldige vergelijking

De vergelijking kan niet worden uitgevoerd met de types.

Bijvoorbeeld:

 • date > string

Afhankelijk van de functie moet je waarschijnlijk de waardes omzetten naar de juiste types met bijvoorbeeld string(...), int(...) of date(...).

Syntaxfout

Kan verschillende oorzaken hebben.

Bijvoorbeeld:

 • Het ontbreken van , bij argumenten: round(A 20)

 • Het ontbreken van ; bij meerdere statements: X = round(A, 20) X + 5

 • Twee acties achter elkaar: X ** 5 of X +++ 4

 • Variable met kleine letters: x=3 of round(x, 3)

Controleer of de voorbeelden in kolom ‘Oorzaak’ van toepassing zijn op jou situatie en pas aan waar nodig.

Syntaxfout: argument ontbreekt

Je bent een argument vergeten of hebt een , te veel staan.

Bijvoorbeeld:

 • if()

 • round(1, )

Vul het gewenste argument in of verwijder de extra ,.

Syntaxfout: haakje sluiten ontbreekt

Je bent het ) vergeten.

Bijvoorbeeld:

 • round(A, 2

Voeg het ) toe aan de macro.

Variable [...] is onbekend

De variabele kan niet worden gevonden.

Controleer of de juiste variabele is gebruikt en of deze op de juiste manier is gespeld.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.