Skip to main content
Skip table of contents

30-11-2017 - Versie 2017-25

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Het uiterlijk van Flexwerker.com en Inlener.com is vernieuwd

Verbeterd

Met het uitruilen van een looncomponent verloond op de tijdvaktabel en de bijzondere beloningen tabel was er geen vaste volgorde voor de uitruil

Overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' uitbreid met kolommen t.b.v. de berekening van de lage inkomensvoordeel (LIV)

Opgelost

Voor de kolom 'Loon in geld' in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' werd de verkeerde waarde gebruikt

Bij soort inkomstenverhouding 17 of 61 werd de indicatie ziektewet in de aangifte op 'Ja' gezet. Dit veroorzaakte foutcode 1710


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Het uiterlijk van Flexwerker.com en Inlener.com is vernieuwd

Module: Flexwerker.com en Inlener.com
Melding: 522106 en 521147

Flexwerker.com en Inlener.com zijn vernieuwd en hebben een modernere uitstraling gekregen. De nieuwsberichten van beide sites zijn verwijderd en op Flexwerker.com is het zoeken naar vacatures ook verwijderd. Deze portalen zijn beschikbaar voor alle gebruikers voor het ingeven van uren.

Verbeterd

Met het uitruilen van een looncomponent verloond op het tijdvak tabel en de bijzondere tabel was er geen vaste volgorde voor de uitruil

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 521813

Met het uitruilen van een looncomponent welke verloond is op de tijdvaktabel en de bijzondere beloningen tabel was er geen vaste volgorde voor de uitruil. Hierdoor gebeurde het dat bij twee dezelfde verloningen een andere ET uitruil plaatsvond. Bijvoorbeeld: Er zijn overwerkuren in één tijdvak verloond tegen de tijdvaktabel en tegen de bijzondere beloningen tabel en een deel van deze overwerkuren wordt benut voor de ET uitruil. Bij de ene flexwerker werden eerst de overwerkuren van de tijdvaktabel gebruikt en bij de andere flexwerker die van de bijzondere beloningen tabel. Dit veroorzaakte een verschil in de verloning tussen deze twee flexwerkers. Dit is aangepast, de looncomponenten welke verloond zijn tegen de bijzondere beloningen tabel worden als eerste gebruikt om uit te ruilen en daarna die van de tijdvaktabel.

Overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' uitbreid met kolommen t.b.v. de berekening van de lage inkomensvoordeel (LIV)

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 522556

Het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' is uitbreid met een drietal kolommen t.b.v. de berekening van het lage inkomensvoordeel, te weten: 'Gemiddeld uurloon', 'LIV per uur (gem. uurloon)' en 'Totaal LIV'. Deze kolommen zijn toegevoegd aan zowel het PDF bestand als de export. In de export is de kolom 'Status' toegevoegd en is er een wijziging doorgevoerd in de volgorde van de kolommen.

De kolom 'Gemiddeld uurloon' toont het cumulatieve uurloon. Dit is het totaal aangegeven loon gedeeld door de totaal aangegeven uren. De kolom 'Liv per uur (gem. uurloon)' toont de LIV korting indien deze op basis van het gemiddelde uurloon van toepassing is. De kolom 'Totaal LIV' toont de totale verwachte korting wanneer er is voldaan de voorwaarden omtrent de uren en gemiddeld uurloon. De kolom 'Status' toont de huidige status van de flexwerker.

Het PDF bestand is verder uitgebreid met een toelichting op de laatste pagina. Deze toont de details van de LIV en waaraan voldaan moet worden.

Opgelost

Voor de kolom 'Loon in geld' in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' werd de verkeerde waarde gebruikt

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 522708

Voor de kolom 'Loon in geld' in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' werd de verkeerde waarde gebruikt. Hierdoor ontstond er een onterecht verschil tussen de kolommen 'Loon in geld' en 'Aangegeven' indien er sprake was van bijvoorbeeld bijtelling privégebruik auto. Dit is opgelost en er wordt nu gekeken naar kolom 8 'Loon voor werknemersverzekeringen' van de loonstaat. Hiermee is ook de naam van de kolom 'Loon in geld' aangepast naar 'Tijdvak loon'.

Bij soort inkomstenverhouding 17 of 61 werd de indicatie ziektewet in de aangifte op 'Ja' gezet. Dit veroorzaakte foutcode 1710

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 522760

Bij soort inkomstenverhouding '17 (DGA'ers)' en '61 (doorbetaling ziektegeld)' stond de indicatie ZW in de loonaangifte op 'Ja'. Dit veroorzaakte vanaf half 2017 foutcode 1710. Dit is opgelost. Vanaf nu staat de indicatie ZW voor deze inkomstenverhoudingen op 'Nee'.

Om dit met terugwerkende kracht voor 2017 te corrigeren kun je de medewerker herrekenen met het overzicht 'Herrekenen verloningen'. De indicatie ziektewet wordt dan goed gezet en met de volgende loonaangifte aangegeven. Na de herrekening kun je dit controleren bij de flexwerker in het tabblad 'Aangifte en meldingen'' met de instelling 'Nog aan te geven loonaangifte'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.