Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Aangiften en meldingen

Op dit tabblad kun je per flexwerker verschillende gegevens raadplegen. Denk hierbij aan statuswijzigingen, reeds verstuurde loonaangifte en nog aan te geven gegevens in de loonaangifte. 


Betreft

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop geselecteerd kan worden. Een aantal hiervan zijn verouderd maar is nog beschikbaar om historische gegevens in te zien:

  • Statuswijzigingen
  • Reeds aangegeven loonaangifte
  • Nog aan te geven loonaangifte

Jaar / Loonheffingennummer 

Hier selecteer je het loonjaar en het loonheffingennummer waarvan de resultaten getoond moeten worden.

Tijdvak

Het aangifte tijdvak van het geselecteerde loonheffingennummer waarvan je de resultaten wilt bekijken.

Nummer inkomstenverhouding

Hier wordt het nummer van de inkomstenverhouding getoond. Indien de inkomstenverhouding is beĆ«indigd, wordt achter het nummer de loonaangifte en verzenddatum waarin de einde inkomstenverhouding is verstuurd vermeld.

Startdatum

Hier wordt de startdatum van de geselecteerde inkomstenverhouding getoond. 

Reden einde

Als de inkomstenverhouding is beƫindigd dan wordt hier de meegezonden reden einde van de inkomstenverhouding getoond.

Detailgegevens in te dienen loonaangifte

Hier worden de detailgegevens getoond zoals deze in de loonaangifte zijn meegestuurd of nog meegestuurd worden.

Inkomstenverhouding conversie

Wanneer je flexwerkers in het verleden verloond hebt vanuit een ander pakket en vervolgens gebruik gaat maken van Easyflex, dan moet in de loonaangifte het juiste inkomstenverhoudingnummer worden toegepast. Hier kun je dit instellen. Standaard staat deze optie uit. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet er een autorisatie ingesteld worden via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie flexwerkers' bij 'Inkomstenverhouding'.

Let op: deze instelling kan alleen gewijzigd worden tot de eerste verloning! Wanneer er reeds verloond is kan dit dus niet meer aangepast worden. 

Nummer

Hier geef je het juiste inkomstenverhoudingnummer in.

Startdatum

Hier geef je de startdatum in van het ingegeven inkomstenverhoudingnummer.

Status

Wanneer het vinkje bij 'Status' aan is gezet, dan wordt er aangifte gedaan op het inkomstenverhoudingnummer dat bij 'Nummer' is ingegeven. Als het vinkje uit staat wordt er aangifte gedaan op het eerstvolgende nummer. 

Bijvoorbeeld:

  • Er is nummer 2 ingevoerd met een datum vanaf 01-06-2020 en het vinkje bij 'Status' staat uit, dan wordt er aangifte gedaan op IKV 3 zodra de flexwerker verloond is en de loonaangifte is aangemaakt. 
  • Er is nummer 3 ingevoerd met een datum vanaf 12-03-2020 en het vinkje bij 'Status' staat aan, dan wordt er aangifte gedaan op IKV 3 met als startdatum 12-03-2020. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.