Skip to main content
Skip table of contents

29-12-2023 - Versie 2023-28

Belangrijke mededelingen


Loonjaar 2024 operationeel zetten

Vergeet niet om het loonjaar 2024 operationeel te zetten d.m.v. de jaarwissel stappen. Er kan alleen in 2024 worden verloond wanneer het jaar de status operationeel heeft.

Premies bpfBOUW 2024

De premies van bpfBOUW 2024 (APG) zijn bekend. De premies staan vanaf 27-12-2023 (13:00 uur) in Easyflex.

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Factuurnummers reverse billing worden in 2024 anders opgebouwd

Voor de factuurnummers van reverse billing facturen heb je de keuze uit ‘Standaard’ of ‘Uniek per crediteur’. Bij de keuze ‘Uniek per crediteur’ werden de factuurnummers in 2023 als volgt opgebouwd: 'Laatste 2 cijfers loonjaar + laatste 3 cijfers registratienummer flexwerker + 001’. Doordat er slechts 3 cijfers van het registratienummer van de crediteur gebruikt werden, waren de factuurnummers niet altijd uniek en dat gaf bij sommige klanten problemen in hun boekhoudpakket. Daarom wordt de opbouw van de factuurnummers in 2024 als volgt: 'Laatste cijfer loonjaar + laatste 4 cijfers registratienummer flexwerker + 001’. Het factuurnummer start in 2024 dus niet meer met 24 maar met 4.

Melding: 33414

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd


Automatisch ophogen van pensioenaanlevering verbeterd

Het overzicht ‘Pensioenaanlevering’ is verbeterd. Voorheen werd de periode in het overzicht niet automatisch opgehoogd wanneer er vóór een jaarovergang geen periodes waren aangeleverd en na de overgang wel een periode aangegeven diende te worden. Nu wordt de periode weer automatisch opgehoogd, ook tijdens een jaarovergang.

Melding: 33154

Signalering minimumloon vaste beloning

Voorheen werd er in Easyflex alleen gesignaleerd op het minimumloon van een vaste beloning op het moment van het aanmaken van de vaste beloning. Er is nu een signalering gemaakt die verschijnt bij het openen van de urendeclaratie. Deze signalering verschijnt alleen als de flexwerker een actieve vaste beloning onder het minimum loon heeft vastliggen.

Melding: 33108

Nieuwe looncomponenten van het type 'Loon overwerkuren' krijgen standaard een andere ruilvoet

Als je een nieuw looncomponent aanmaakt van het type ‘Loon overwerkuren’ wordt dat component ook automatisch toegevoegd in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers, aan het grid waarin je de ruilvoet voor deze overwerkcomponenten vastlegt (knop Overwerk/TVT). Voor het nieuwe looncomponent werden voorheen alle 3 de kolommen op ‘100%’ gezet. Dit gedrag is aangepast. De kolom ‘Ruilvoet WML’ komt standaard op ‘Niet uitruilen (8% VG)'. De kolommen ‘Ruilvoet basis’ en ‘Ruilvoet toeslag’ blijven standaard op '100%’.

Uiteraard kun je zelf de ruilvoet desgewenst nog aanpassen. Je krijgt ook altijd een melding bij het vastleggen van een nieuw overurencomponent om je hieraan te herinneren. De aanpassing van de standaard instelling voorkomt dat er per ongeluk te veel wordt uitgeruild.

Melding: 33284

Opgelost


Facturen werden onterecht te ver opgesplitst

Wanneer je bij de relatie de factuur instelling op ‘Cumuleren per week’ hebt staan en bij de factuurgegevens van de plaatsing het vinkje achter ‘Aparte factuur’ aan zet werd de factuur onterecht opgesplitst per week. Dit is vanaf nu opgelost.

Melding: 3663

Standaard factorafspraak kan weer gekozen worden

Indien er bij de relatie op het tabblad ‘Overige gegevens > Margefacturatie ’ een afwijkende factorafspraak vast lag was het niet mogelijk in de plaatsing de standaard factorafspraak vast te leggen. Dit is opgelost.

Melding: 33375

EF2GO

Standaard betaalfrequentie briefhoofd uit de instellingen gebruiken bij het aanmaken van een nieuwe flexwerker

Vanaf nu worden de instellingen voor standaard betaalfrequentie en standaard briefhoofd ook gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe flexwerker via 'flexwerkers > nieuwe flexwerker'. De standaardwaarden kunnen worden ingesteld onder
‘Beheer > bedrijfsinstellingen > Flexwerker opslaan’.

Melding: 4089

Meer kolommen beschikbaar op de overzichtspagina's van flexwerkers en relaties

De overzicht pagina's van flexwerkers en relaties zijn recent aangepast. Er zijn nu twee views (rechts bovenin) waar je kan kiezen tussen 'Flexwerkers' en 'Mijn flexwerkers'. In de 'Mijn flexwerkers' en 'mijn relaties' view zijn vanaf nu meer kolommen beschikbaar toe te voegen aan je overzicht.
De volgende velden zijn toegevoegd:

Flexwerkers:

 • Datum in dienst

 • Dossiernummer

 • Inschrijfdatum

 • Briefhoofd

 • Meisjesachternaam

 • Meisjestussenvoegsel(s)

 • Burgerlijke staat

 • KVK-nummer

 • KVK controle datum

 • btw-nummer

Relaties:

 • KvK

 • Zoeknaam

 • Kredietlimiet

 • btw-nummer

 • btw berekenen

 • Betaaltermijn in dagen

 • Facturatie e-mailadres

 • Verzendwijze

 • Facturatie frequentie

 • Autorisatiestatus

 • Inschrijfdatum

 • Factuur t.a.v. (ter attentie van)

 • Standaard werkweek in minuten

Melding: 6041

ET uitruil kan weer worden vastgelegd bij vaste beloningen

Het vastleggen van een vaste beloning met een ET-uitruil looncomponent gaf foutmeldingen. Dit is opgelost, vanaf nu kan de ET uitruil weer worden vastgelegd in EF2GO.

Melding: 6495

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.