Skip to main content
Skip table of contents

29-12-2016 - Versie 2016-26

Mededelingen

Belangrijke mededeling: Update je ActiveX!

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Voorlopige franchise van de StiPP is bekend gemaakt.

Nieuw

Vanaf nu mogelijk te verlonen of te factureren per flexwerker/relatie

Nieuwe instelling om berekening NEWML wel of niet op de loonspecificatie te tonen

Batch actie om documenten digitaal aan te bieden beschikbaar

Verbeterd

Aantal verloonde uren in de loonaangifte verbeterd

Percentage uren voor berekening NEWML wordt altijd 100%

Opgelost

Document niet meer zichtbaar op Flexwrapp portaal nadat deze gearchiveerd is

Informatieknop samenwerkende werkmaatschappijen is weer in te zien


Mededelingen

Belangrijke mededeling: Update je ActiveX!

Vanaf 1 januari 2017 verhoogt Microsoft de beveiligingseisen van hun browser Internet Explorer. Om hieraan te voldoen moet je de invoegtoepassing die wordt gebruikt voor Easyflex, genaamd ActiveX, updaten. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat Easyflex niet meer te openen is.

Dit heeft tot gevolg dat de huidige versie van ActiveX zoals deze gebruikt wordt door Easyflex, moet worden vervangen. Het enige dat je moet doen als gebruiker is er voor zorgen dat jouw ActiveX up-to-date is vóór 1 januari 2017. Anders kan het zijn dat Easyflex na die datum niet meer te openen is. De informatie om de ActiveX te installeren is terug te vinden in het handboek onder 'Procesbeschrijvingen > Algemeen > Installatie Easyflex cliënt (ActiveX)'.

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Voorlopige franchise van de StiPP is bekend gemaakt.

De franchise is van €6,24 in 2016 aangepast naar €6,32 in 2017. Ook het maximum uurloon is in 2017 verhoogd naar €28,69. Deze wijziging is op 20 december doorgevoerd in Easyflex. De wijziging heeft gevolgen voor de percentages van het reserveringsschema in Easyflex. Indien onze standaard percentages worden gebruikt in de reserveringsschema's, dan zijn deze al aangepast. Mocht het overzicht kostprijs al zijn gedraaid, denk eraan om een nieuwe te aan te maken.

Nieuw

Vanaf nu mogelijk te verlonen of te factureren per flexwerker/relatie

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 520094

Het is vanaf nu mogelijk één persoon of één relatie te verlonen of te factureren. In het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' is het mogelijk om één persoon of één relatie te selecteren. Alle urendeclaraties die gereed staan voor verwerking worden verloond of gefactureerd van de geselecteerde persoon of relatie.

Nieuwe instelling om berekening NEWML wel of niet op de loonspecificatie te tonen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 520608

Vanaf nu is het mogelijk om in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties' aan te geven of de berekening van het NEWML wel of niet op de loonspecificatie van de flexwerker getoond moet worden. Let op: indien in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' niet is gekozen voor het berekenen van het NEWML, is het onmogelijk om het NEWML op de loonspecificatie te tonen, ongeacht de instelling op het tabblad loonspecificaties.

Batch actie om documenten digitaal aan te bieden beschikbaar

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Batch actie: Document digitaal aanbieden
Melding: 520449

Vanaf nu is het mogelijk om voor alle flexwerkers in een match een batch actie uit te voeren om een document digitaal aan te bieden. Indien je de batch actie uitvoert wordt er gecontroleerd of de flexwerker al uitgenodigd is voor Flexwrapp. Indien dat niet het geval is, zal het document niet digitaal aangeboden worden.

Verbeterd

Aantal verloonde uren in de loonaangifte verbeterd

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Belastingdienst / Flexwerkers
Tabblad: Aangifte en meldingen
Melding: 520422

Tijdens de verloning worden het aantal verloonde uren opgeslagen om mee te geven in de loonaangifte. Bij het uitbetalen van reserveringen, waarbij gebruik werd gemaakt van het tabblad reserveringen in de urendeclaratie, werden de uren niet meegeteld in de loonaangifte. Hier wordt nu wel rekening mee gehouden. Er wordt ook rekening gehouden met het maximale aantal uren dat mag worden opgenomen als bijvoorbeeld het reserveringenbeleid zegt dat de reserveringstand niet negatief mag zijn.

Percentage uren voor berekening NEWML wordt altijd 100%

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 520522

Voorheen werd in de berekening van het NEWML rekening gehouden met het percentage voor bijvoorbeeld onregelmatige uren. Dat verhoogde het wettelijk minimumloon voor de berekening NEWML. Dat gaf minder ruimte dan werkelijk mag. Dit is opgelost. Voor de berekening NEWML wordt het percentage altijd naar 100% gebracht. Voor vastloon wordt wel het parttime percentage gehanteerd.

Opgelost

Document niet meer zichtbaar op Flexwrapp portaal nadat deze gearchiveerd is

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Digitale handtekening
Melding: 520207

Nadat een document voor digitale handtekening wordt geweigerd of ingetrokken is het mogelijk deze te archiveren. Nadat het document is gearchiveerd, is dit document niet langer zichtbaar voor de flexwerker op het Flexwrapp portaal.

Informatieknop samenwerkende werkmaatschappijen is weer in te zien

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal / Vaste beloningen
Melding: 520526

Het kon voorkomen dat de informatieknop op de tabbladen 'Fiscaal-sociaal' en 'Vaste beloningen' niet in te zien was als je naar een andere werkmaatschappij was geswitcht. Dit is opgelost. Als je voldoende rechten hebt is de informatieknop te allen tijde in te zien.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.