Skip to main content
Skip table of contents

29-06-2017 - Versie 2017-13

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Artikel 55 ABU cao / Artikel 28 NBBU cao: Aanvulling bij opname vakantieuren

Voor het StiPP pensioen zijn vanaf nu de looncomponenten zelf instelbaar

Het reserveringsschema is uitgebreid met de reservering 'ORT reservering'

Bij het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' is bij 'Reserveren over toeslagdeel' de optie 'ORT Toeslag' toegevoegd

Nieuwe reservering 'ORT reservering' is toegevoegd aan het tabblad 'Reserveringenbeleid'

De 'ORT reservering' is toegevoegd aan het tabblad 'Reserveringen' in de urendeclaratie

Saldo 'ORT reservering' zichtbaar in het tabblad 'Saldigegevens'

Nog te verwachten aanpassingen


Belangrijke mededelingen

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Wil jij up-to-date blijven over de features die in laatste versie van Easyflex beschikbaar zijn gemaakt?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy Update! Hierin laten we je in vogelvlucht zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Artikel 55 ABU cao / Artikel 28 NBBU cao: Aanvulling bij opname vakantieuren

Eind december 2016 hebben de ABU en de NBBU een belangrijke CAO-wijziging doorgevoerd. Op grond van ontwikkelingen in het Europese recht en jurisprudentie in Nederland, blijkt dat ondernemingen in specifieke gevallen verplicht zijn tijdens vakantiedagen meer te betalen dan het 'kale loon'. De wijziging van de cao's voor uitzendkrachten staat beschreven in Artikel 55 lid 11 van de ABU en Artikel 28 lid 4 van de NBBU.

Wij hebben hiervoor een nieuwe reservering gemaakt: 'ORT reservering'. Met deze reservering reserveer je specifiek over het toeslagdeel van het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' waarvan de instelling ' Reserveren over toeslagdeel' hierop ingericht is. De ORT reservering is een aanvulling op de opgenomen vakantieuren en altijd een saldo in geld. Raadpleeg voor meer informatie de procesbeschrijving 'ORT reservering'.

Voor het StiPP pensioen zijn vanaf nu de looncomponenten zelf instelbaar

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten > StiPP pensioen
Melding: 521178


Voor het StiPP pensioen zijn de looncomponenten vanaf nu zelf instelbaar of ze wel of niet meetellen voor de pensioengrondslag. De standaard instelling is conform het StiPP reglement.

Het reserveringsschema is uitgebreid met de reservering 'ORT reservering'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Reserveringschema's
Melding: 521179


Het reserveringsschema is uitgebreid met de 'ORT reservering'. Met de ORT reservering wordt een een percentage gereserveerd over het toeslagdeel van 'Loon onregelmatige uren'. Wanneer de flexwerker vakantiedagen opneemt en recht heeft op de ORT reservering, kan dit hiermee aangevuld worden.

Bij het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' is bij 'Reserveren over toeslagdeel' de optie 'ORT Toeslag' toegevoegd'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 521279


Voor het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' is er bij 'Reserveren over toeslagdeel' een extra optie genaamd 'ORT Toeslag' beschikbaar. Met deze optie wordt alleen het percentage van het reserveringencomponent 'ORT reservering' uit het reserveringsschema berekend over het toeslagdeel van dit looncomponent.

Nieuwe reservering 'ORT reservering' is toegevoegd aan het 'Reserveringenbeleid'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Reserveringenbeleid
Melding: 521395


De nieuwe reservering 'ORT reservering is toegevoegd aan het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid'. De standaard instellingen staan op 'Wel'. Alleen voor de optie ' Uit.bed.' kun je dit wijzigen naar 'Niet'.

De 'ORT reservering' is toegevoegd aan het tabblad 'Reserveringen' in de urendeclaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Reserveringen
Melding: 521393


De 'ORT reservering' is toegevoegd aan het tabblad 'Reserveringen' in de urendeclaratie. Met deze reservering kun je een aanvulling in geld uitbetalen bovenop de opname van vakantieuren.

Saldo 'ORT reservering' zichtbaar in het tabblad 'Saldigegevens'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Saldigegevens
Melding: 521396

Het opgebouwde saldo 'ORT reservering' is ook zichtbaar in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Saldigegevens' bij de flexwerker. Hier kun je, indien je hier de autorisatie voor hebt, het saldo ook toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Nog te verwachten aanpassingen

De volgende meldingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd:

Naam: De 'ORT reservering' telt mee voor de ET-uitruil
Melding: 521281

Naam: De 'ORT reservering' is opgenomen in de kostprijsberekening
Melding: 521392

Naam: Het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' is uitgebreid met de 'ORT reservering'
Melding: 521397


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.