Skip to main content
Skip table of contents

ORT reservering

Eind december 2016 hebben de ABU en de NBBU een belangrijke CAO-wijziging doorgevoerd. Op grond van ontwikkelingen in het Europese recht en jurisprudentie in Nederland, blijkt dat ondernemingen in specifieke gevallen verplicht zijn tijdens vakantiedagen meer te betalen dan het 'kale loon'. De wijziging van de cao's voor uitzendkrachten staat beschreven in Artikel 55 lid 11 van de ABU en Artikel 28 lid 4 van de NBBU. Wij hebben hiervoor een nieuwe reservering gemaakt: 'ORT reservering'. Met deze reservering reserveer je specifiek over het toeslagdeel van het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' waarvan de instelling ' Reserveren over toeslagdeel' hierop ingericht is. De ORT reservering is een aanvulling op de opgenomen vakantieuren en altijd een saldo in geld.

Voor het gebruiken en toepassen van de ORT toeslag reservering dient het volgende ingericht te worden:

Stap 1: Voeg een nieuw rekeningnummer toe
'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema': Voeg de nieuwe rekeningnummers voor de reservering 'ORT Reservering' toe. 

Indien je gebruik maakt van het rekeningschema van Easyflex kun je de volgende nummers hiervoor gebruiken:

5-cijferig rekeningschema:
72070 Reserveringslasten ORT reservering
17070 Voorziening reservering ORT reservering
17079 Uitbetaalde reservering ORT reservering

4-cijfering rekeningschema:
7245 Reserveringslasten ORT reservering
1745 Voorziening reservering ORT reservering
1746 Uitbetaalde reservering ORT reservering

De rekeningnummers voor vaste medewerkers zijn terug te vinden in de rekeningschema's van vaste medewerkers. Deze rekeningschema's zijn in het handboek terug te vinden bij onder 'Downloads > Financiele documenten'. Gebruik je een eigen rekeningschema dan kun je hier je eigen rekeningnummers toevoegen.

Stap 2: Voeg het looncomponent ORT reservering toe
Voeg bij 'Loon in geld > Reserveringen' het looncomponent 'ORT Reservering' de in stap 1 aangemaakte rekeningnummers toe en maak het looncomponent operationeel.

Stap 3: Maak een nieuw looncomponent aan bij 'Loon onregelmatige uren'   
Maak bij 'Loon in geld > Loon onregelmatige uren' een nieuw looncomponent aan en zet de instelling ' Reserveren over toeslagdeel' op 'ORT reservering'.

We adviseren om nieuwe looncomponenten aan te maken en deze vanaf nu te gebruiken voor verloningen waar de ORT reservering van toepassing is.

Stap 4: Maak een nieuw reserveringsschema aan
Maak een nieuw schema aan en vul ook een percentage in bij 'ORT reservering'. 

We adviseren om nieuwe schema's aan te maken en deze te gaan gebruiken voor plaatsingen waar de ORT reservering van toepassing is. 

Stap 5: Maak een nieuwe sector aan
Maak een nieuwe sector aan en koppel deze aan het nieuw aangemaakte reserveringsschema'.

Stap 6: Voeg de nieuwe sector en het nieuwe looncomponent toe in plaatsingen
Voeg de nieuwe sector en het nieuwe looncomponent voor onregelmatige uren toe in de plaatsingen waar de ORT reservering voor van toepassing is.

Opbouw
Vanaf het moment dat de ORT reservering is ingericht en de plaatsing is aangepast wordt de ORT reservering gereserveerd als er onregelmatige uren worden verloond. Het opgebouwde saldo wordt als reservering getoond op de loonspecificatie en bij de saldigegevens van de flexwerker ('Frontoffice > Flexwerkers > Saldigegevens').


Uitbetaling
De ORT reservering is toegevoegd in het tabblad 'Reserveringen' van de urendeclaratie. Op het moment de flexwerker vakantieuren opneemt en hij/zij heeft recht op een aanvulling dan voer je via de kolom 'VD' de opgenomen vakantieuren in. Op het tabblad 'Reserveringen' voer je daarnaast het extra uit te betalen bedrag bij 'ORT reservering' in. De flexwerker krijgt nu zijn opgenomen uren tegen het normale uurloon uitbetaald met de ingevoerde aanvulling als ORT toeslag.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen)

1. Wanneer moet ik de ORT reservering toepassen?
Raadpleeg hiervoor je cao.


2. Ik heb het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' gedraaid en het negatieve saldo van de ORT reservering is niet verrekend, hoe kan dat?
De ORT reservering is een reservering waar de flexwerker, indien van toepassing, recht op heeft. Indien er een negatief saldo is, wordt dit niet verrekend met positieve saldi.


3. Is er een alternatief voor deze ORT reservering?
Als je geen reservering wilt gebruiken, kun je ook een algemene voorziening in het reserveringsoverzicht opnemen. Voor de uitbetaling van het toeslagdeel kun je een belaste vergoeding gebruiken. Deze kun je aanmaken in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'
bij 'Belaste vergoedingen'. Hiervoor kun je een nieuw looncomponent aanmaken met eventueel aparte rekeningnummers zodat je dit ook apart terug ziet op je journaalpost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.