Skip to main content
Skip table of contents

28-05-2020 - Versie 2020-11


Recente ontwikkelingen

04-06-2020 Overzicht 'Verloningen met NEWML' faalde indien het resultaat te groot was. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Verloningen met NEWML
Melding: 533103

Het overzicht 'Verloningen met NEWML' faalde als het resultaat van het overzicht te groot was. Dit is opgelost en het overzicht wordt weer succesvol verwerkt.


04-06-2020 De aanlevering van APG kon door APG niet worden verwerkt. Dit is opgelost


Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering APG
Melding: 533131


Sinds de productie van 28 mei jl. kon APG de bestanden die via Easyflex werden aangeleverd niet meer verwerken. Dit is opgelost en bestanden de aangeleverde bestanden worden weer goed verwerkt.

04-06-2020 Overzicht 'Journaalpost lonen' faalt indien er geen financiële koppeling is. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Journaalpost lonen
Melding: 533137

Op het moment er op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie' geen financiële koppeling is ingericht en je maakte het overzicht 'Journaalpost lonen' aan dan gaf dit overzicht een foutmelding. Dit is opgelost en het overzicht wordt nu goed verwerkt. Indien je een gefaald overzicht hebt, kun je deze opnieuw starten om succesvol te verwerken.

04-06-2020 Bij het verzenden van de export van de overzichten 'Journaalpost lonen', 'Journaalpost verkopen' en 'Exporteren debiteuren' ontbrak de extensie waardoor de bestanden niet geopend konden worden. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Journaalpost lonen / Journaalpost verkopen / Exporteren debiteuren
Melding: 533142

Bij de export van de overzichten 'Journaalposten lonen', 'Journaalpost verkopen' en ' Exporteren debiteuren' ontbrak de extensie in de database, deze werd niet opgeslagen. Hierdoor werd tijdens het verzenden van de e-mail het bestand verstuurd zonder extensie waardoor deze na ontvangst niet geopend kon worden. Dit is opgelost en via e-mail ontvangen export bestanden kunnen weer geopend worden.

02-06-2020 Overzicht urendeclaraties verwerkt faalde met bepaalde instellingen, dit is opgelost

Module: Backoffice / Frontoffice /Mijn gegevens
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Overzicht urendeclaraties verwerkt
Melding: 533097

Het 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' faalde als je deze aanmaakte voor onder andere 'vakantiedagen' en met instelling 'Nvt' bij de selectie 'Status' en er was sprake van 'opnemen alles' in de urendeclaratie zonder dat deze verloond was. Dit is opgelost.

Belangrijke mededelingen

Versnellen van de verloning

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 521421/521422/531983/532049

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het versnellen van de verloning op diverse onderdelen. Met name het selecteren van de jaarinstellingen van looncomponenten, de berekening van verzekeringen en het selecteren van reserveringspercentages zijn versneld.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid om toelichting vast te leggen bij sectoren

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Plaatsingen
Tabblad: Sectoren / Lonen en tarieven
Melding: 532827

Vanaf nu is het mogelijk om een extra toelichting vast te leggen bij sectoren. De toelichting leg je vast in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren en wordt getoond bij het selecteren van een sector in de plaatsing. Het aantal sectoren dat gekozen kan worden in een plaatsing is vaak groot en deze toelichting geeft de gebruiker meer inzicht in welke sector er in welke situatie gebruikt dient te worden.

Exportbestand van 'overzicht urendeclaraties verwerkt' toont nu ook gewerkte tijden in minuten

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Overzicht urendeclaraties verwerkt
Melding: 532967

De door flexwerkers gewerkte uren stonden in het exportbestand van het 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' in uren:minuten notatie. In geval van correcties kon Excel hier niet goed mee omgaan. Om te kunnen rekenen met de gewerkte uren, is er voor zowel de verloonde als de gefactureerde uren in Excel een kolom toegevoegd waarbij de gewerkte tijden in minuten staat vermeld.

Nieuwe velden toegevoegd aan 'Uitvoer samenstellen' in Matching

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Tabblad: Uitvoer samenstellen
Melding: 532178

Binnen 'Uitvoer samenstellen' zijn de velden 'Ingangsdatum verzekering', 'Einddatum verzekering' en 'Aantal uren per week' toegevoegd. De eerste twee zijn in 'Uitvoer samenstellen' te vinden onder 'Fiscaal-sociaal > Verzekering'. Laatstgenoemd veld heeft betrekking op het aantal ingevoerde uren in de plaatsing bij het tabblad 'Periode en locatie'. In 'Uitvoer samenstellen' kun je het veld toevoegen via 'Tewerkgesteld > plaatsing'. Zo kun je je matches nog beter samenstellen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Zoeknaam van relatie toegevoegd aan export Journaalpost Verkopen van financieel pakket Cash

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Journaalpost Verkopen
Melding: 532639

Eerst kon je het exportbestand van journaalpost verkopen voor Cash alleen verwerken als in Cash de relatie volledig is ingeschreven. Nu is de zoeknaam van de relatie toegevoegd aan het exportbestand, zodat bovenstaande niet meer nodig is. De zoeknaam is terug te vinden bij code 102.

Opgelost

Loonaangifte foutcode L1906 opgelost voor situaties met afwijkende soort inkomstenverhouding

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangiften
Melding: 532699

Een aantal van onze klanten hebben een terugkoppeling van de Belastingdienst ontvangen met foutcode L1906: 'Er is een Code soort verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 of 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is’. Voor situaties waarin de soort inkomstenverhouding niet 11 of 15 is, is dit probleem nu opgelost. Wellicht heb je van ons Service Center al een stappenplan ontvangen hoe je dit probleem kunt oplossen. Vanaf nu is het echter ook mogelijk om de foute flexwerkers te herrekenen. Na het herrekenen zal er in de eerstvolgende loonaangifte automatisch een correctie meegestuurd worden.

Let op! Foutcode L1906 kan ook voorkomen indien de Code aard arbeidsverhouding 7 (Stagiair) of 79 (Opting-in regeling) is. Voor deze situaties kan er nog niet herrekend worden.

Weer automatische wijziging van passieve en verloren relaties naar 'Actief' bij vastleggen/heropenen van een plaatsing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Algemeen
Melding: 531465

Passieve en verloren relaties kregen geen automatische statuswijziging naar 'Actief' bij het vastleggen van een plaatsing. Dit probleem is opgelost. (Bij relaties met de status 'Prospect' en 'Marketing doelgroep' gebeurde dit al wel). Ook bij het heropenen van een plaatsing door het verwijderen van de einddatum wijzigt de status vanaf nu naar 'Actief'.

EF2GO

Bij aanmaken van een plaatsing direct juiste cao kiezen

#781
Het is niet meer nodig om handmatig de cao op te zoeken en te kijken welke regels daarbij horen met betrekking tot de lonen. Deze tool is nu beschikbaar voor alle EF2GO gebruikers en kun je zo vaak gebruiken als je wilt!

Hoe werkt het?

– Bij het aanmaken van een plaatsing in EF2GO zie je aan de rechterkant het vak met ‘cao loon’ staan. Hier kun je de cao kiezen die van toepassing is op de plaatsing.

– Vervolgens kies je voor de loontabel en de functie. De tool schaalt de functie direct voor je in, dit kun je terugzien bij ‘functieschaal’. Ook de geldende werkweek wordt voor je ingevuld. Het enige wat je nog hoeft in te vullen, is de geboortedatum en periodiek.

– Klaar met invullen? Klik dan op ‘bereken’. Je ziet direct het uurloon verschijnen conform cao en bijbehorende functie. Deze kun je vervolgens eenvoudig overnemen in de plaatsing door te kiezen voor ‘neem over’.

Loonstroken werden niet geüpdatet

#1093
Loonstroken konden niet geüpdatet worden, dit is opgelost.

Declaraties met de status 'in bewerking' worden weer getoond

#1092
Het kon voorkomen dat declaraties die de status 'in bewerking' hadden niet getoond werden, dit is opgelost.

Declaraties tot en met 6 weken terug zichtbaar

#1096
Declaraties werden voorheen tot en met 4 weken terug getoond, dit is verhoogd naar 6 weken.

Flexwrapp

Vergoedingen konden niet worden opgeslagen. Dit is opgelost.

Bij het opslaan van een vergoeding werd soms de melding “Unsaved changes will not be saved, are you sure you want to navigate away?” getoond. Dit is opgelost.

Alle vergoedingen/inhoudingen worden getoond in de lijst

Bij het openen van de vergoedingen-/inhoudingenlijst werden er maximaal 4 getoond. Vanaf nu worden alle vergoedingen/inhoudingen correct en duidelijk weergegeven in de lijst.

Plaatsingen eerder ingelogde gebruiker niet meer zichtbaar

Als je snel in- en uitlogde en vervolgens weer inlogde als een andere gebruiker, dan zag je heel kort de plaatsingen van de originele gebruiker. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.