Skip to main content
Skip table of contents

28-02-2019 - Versie 2019-05


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe berichtgeving voor onvolledig verwerkte APG aanlevering

Module: Beheer
Tabblad: Berichtgeving
Melding: 527701

Er is een nieuwe berichtgeving beschikbaar voor het geval een APG aanlevering onvolledig verwerkt is. In 'Beheer > Berichtgeving' stel je in of je een pop-up of e-mail wilt ontvangen op het moment dat de aanlevering niet verwerkt is of fouten bevat. De inhoud van het bericht wordt automatisch aangevuld met een toelichting op het probleem.

Verbeterd

Mogelijkheid om CV te scannen bij vacaturereacties en website inschrijvingen

Module: Frontoffice
Tabblad: Inschrijvingen website en vacaturereacties
Melding: 528758 

Vanaf nu is het mogelijk om vanuit 'Frontoffice > Vacaturereacties' en 'Frontoffice > Inschrijvingen website' een bijgevoegd CV door de CV-inlezer te laten scannen.

Dataservice documentatie aangepast

Module: Journaalposten
Onderdeel: Dataservice
Melding: 528663

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Status toevoegen bij Vacaturereacties

Module: Frontoffice 
Tabblad: Vacaturereactie 
Melding: 528635

Vanaf nu is het mogelijk om een status toe te voegen vanuit 'Frontoffice > Vacaturereacties'. Gekozen kan worden tussen de statussen 'Nieuw', 'Contact opgenomen' en 'Afgerond'. Op de status kan worden gefilterd.

Opgelost

Vacaturereacties worden weer getoond wanneer afschermen van locaties aan staat

Module: Frontoffice
Onderdeel: Vacaturereacties
Melding: 528753

Wanneer een vacaturereactie niet aan een aanvraag was gekoppeld (wanneer de aanvraag was verwijderd) en bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' het afschermen van locaties aan stond waren de vacaturereacties zonder aanvraag niet zichtbaar voor medewerkers. Dit is nu opgelost. Wanneer het afschermen van locaties aan staat en alle locatierechten zijn toegekend aan een medewerker kan deze ook de vacaturereacties zien die niet aan een aanvraag zijn gekoppeld.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.