Skip to main content
Skip table of contents

27-12-2018 - Versie 2018-25

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke mededelingen

BTW verhoging 6% naar 9% 

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Rekeningschema / Journaalrekeningen / Financiële administratie
Melding: 524733

De BTW verhoging van 6% naar 9% is verwerkt in Easyflex en kan in Easyflex ingericht worden. We adviseren dit vanaf 1 januari 2019 zo snel mogelijk, uiterlijk voor de eerste facturatie, in te richten. Klik hier voor de  procesbeschrijving met de stappen die je uit dient te voeren voor het juist toepassen van het nieuwe BTW tarief. Let in stap 4 van de procesbeschrijving ook goed op de aandachtspunten tijdens de facturatie.

SOAP guide: dé tool om je websitebouwer/ICT’er 

Onze SOAP guide is live – dé tool om je websitebouwer/ICT’er verder op weg te helpen. De SOAP guide is ontwikkeld om de koppeling met Easyflex, met behulp van de web- en dataservice, te vergemakkelijken. Voor wie nog niet bekend is met de web- en dataservice: hiermee kun je je website en/of een ander softwarepakket aan Easyflex koppelen.

Hoe werkt het?
Simpel: voer je licentie key in, typ een zoekwoord in, kies de juiste parameters, voer een ‘call/request’ uit om informatie op te halen en je ontvangt direct response vanuit de Easyflex database. Zo kan er gemakkelijk getest worden met de web- en dataservice en je eigen Easyflex omgeving.

Direct aan de slag gaan? Surf dan naar https://soapguide.easyflex.net/

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Loonbelastingtabel voor 'Bijtelling privégebruik auto' kan eenmalig anders ingesteld worden 

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 528088

Voor het looncomponent 'Bijtelling privégebruik auto' kun je nu eenmalig bepalen of je deze wilt belasten tegen het tijdvaktabel of tegen de tijdvaktabel en de bijzondere beloningen tabel.  Bij de instelling 'Loonbelastingtabel' bij het looncomponent (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten) kun je nu kiezen uit de opties 'Witte tabel' en 'Variabel'. Met de optie ‘Witte Tabel’ is de bijtelling altijd grondslag voor het tijdvaktabel, ongeacht of er ook tegen de bijzondere tabel is verloond. Bij bij de optie 'Variabel' wordt de bijtelling, indien op beide tabellen is verloond, evenredig verdeeld over deze twee tabellen.

Standaard staat de instelling op ‘Variabel’, wat het huidige gedrag is. Wil je dit zo laten dan hoef je niets te doen. Tot de eerste verloning in 2019 kun je de instelling wijzigen.

Signalering voor pensioen, verzekering of gewerkte uren nu ook met match mogelijk 

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 528394

De signalering op pensioen, gewerkte uren en verzekering in het overzicht 'Signaleringen' is vanaf nu ook mogelijk aan de hand van een match. Als je de opties 'selecties' uitvinkt komt de optie 'Selectie (match) beschikbaar'. Heb je een match geselecteerd dan kun je kiezen voor signaleringen 'Basis/plus pensioen (StiPP)', 'Gewerkte uren' en 'Verzekeringen'. Hiermee kun je nu ook signaleren voor flexwerkers die geen actieve plaatsing en/of aftrekpost hebben.

De nieuwe uurloongrenzen voor het LIV 2019 zijn bekend gemaakt en doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' 

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 528119 

De uurloongrenzen voor het LIV 2019 zijn bekend gemaakt. De uurloongrenzen zijn als volgt gewijzigd:
1. In subonderdeel 1° wordt 'Euro 9,82' vervangen door 'Euro 10,05' en wordt 'Euro 10,81' vervangen door 'Euro 11,07'.
2. In subonderdeel 2° wordt 'Euro 10,81' vervangen door 'Euro 11,07' en wordt 'Euro 12,29 vervangen door 'Euro 12,58.' 
Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'.

De uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV kunnen niet eerder dan in mei 2019 bekendgemaakt worden, omdat die mede afhankelijk zijn van het wettelijk minimumloon van 1 juli 2019. Het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' toont tot die tijd de uurloongrenzen van 2018.

Vanaf 2019 nieuw versienummer in aanlevering APG 

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering 
Melding: 528143

Vanaf 2019 wordt in het XML bestand van de pensioenaanlevering van APG een ander versienummer vermeld. Dit versiebericht verwijst naar het jaar. Vanaf 2019 wordt hier door APG op gecontroleerd. Deze aanpassing is in Easyflex doorgevoerd om een onwaarschijnlijkheid bij APG te voorkomen.

Verbeterd

Automatisch sluiten van plaatsingen mogelijk vanaf 8 dagen 

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Declaraties
Melding: 528349

Op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaraties' kun je instellen dat plaatsingen automatisch afgesloten kunnen worden. Dit was altijd mogelijk vanaf 38 dagen nadat er geen declaraties zijn geweest. Deze minimale termijn is verlaagd naar 8 dagen. Vanaf nu kun je dus instellen dat plaatsingen na 8 dagen automatisch afgesloten kunnen worden.

Opgelost

Loon arbeidsongeschiktheid kan voor het APG pensioen weer aangevinkt worden 

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 528323

Wanneer je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten' het looncomponent 'Arbeidsongeschiktheid' wilde aanvinken, werd deze instelling niet goed opgeslagen. Dit is opgelost. Indien je nu het looncomponent aanvinkt, blijft deze instelling opgeslagen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.