Skip to main content
Skip table of contents

BTW verhoging naar 9%

Procedure voor de BTW verhoging van 6% naar 9% - Algemeen

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het lage BTW tarief van 6% verhoogd naar 9%. Het tijdstip waarop je de factuur uitreikt bepaalt wel BTW tarief geldt: het verlaagde BTW tarief van 2018 (6%) of 2019 (9%).

Het nieuwe BTW tarief van 9% is met ingang van 1 januari 2019 vastgelegd in Easyflex. Je dient echter zelf ook ook het nieuwe BTW tarief in te richten voor de eigen financiĆ«le administratie. Voor het nieuwe BTW tarief zijn extra grootboekrekeningen en BTW codes nodig. Voor de juiste grootboekrekeningen en BTW codes kun je contact opnemen met je boekhouder of accountant.

In deze procesbeschrijving staat stap voor stap beschreven wat je zelf dient aan te passen. Daarnaast worden de wijzigingen die in Easyflex zijn aangebracht voor de BTW verhoging naar 9% uitgelegd.

  • Stap 1: Aanmaken grootboekrekeningen en koppelen aan het BTW tarief
  • Stap 2: Instellen BTW codes
  • Stap 3: Gebruik urendeclaraties
  • Stap 4: Handmatige facturen

Ga verder naar stap 1.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.