Skip to main content
Skip table of contents

BTW verhoging naar 9% - Stap 3

Stap 3

In deze stap wordt de werking van de urendeclaraties en facturatie in combinatie met de BTW verhoging naar 9% beschreven. Bij het invoeren van de uren in de urendeclaratie wordt voor het berekenen van de BTW rekening gehouden met de datum waarop is gewerkt. Alles voor 1 januari 2019 wordt met 6% BTW belast en alles op en na 1 januari 2019 wordt met 9% BTW belast.

Vergoedingen

In het tabblad 'Vergoedingen' kun je een looncomponent toevoegen. Na het opslaan van de vergoeding kun je de datum aanpassen. Zo kun je aangeven op welke dag de vergoeding dient te worden gefactureerd. Als de datum 31-12-2018 of eerder wordt vastgelegd, dan wordt gefactureerd tegen 6% BTW. Als de datum 01-01-2019 of later wordt vastgelegd, dan wordt er tegen 9% BTW tarief gefactureerd. De datum die automatisch wordt meegegeven is de datum van de laatst ingevoerde dag in het tabblad 'Urenspecificatie'.

Let op! Bij een week en 4-weken loontijdvak en declaratietijdvak valt 1 januari 2019 op dinsdag. In dat geval dienen vergoedingen dus te worden opgesplitst. Als de vergoeding is ingesteld met de eenheid 'per gewerkte dag' dan zullen de dagen ook opgesplitst moeten worden! Als in week 1 bijvoorbeeld 5 dagen is gewerkt, dan kun je het looncomponent voor de vergoeding twee keer ingeven. Eenmaal 1 dag met datum 31-12-2018 en eenmaal 4 dagen met datum 06-01-2018. 1 dag zal tegen 6% worden gefactureerd en 4 dagen tegen 9%. Urendeclaratie - vergoedingen

Facturatie

Omdat de datum van de gewerkte uren en vergoedingen leidend is voor het bepalen van het BTW tarief, adviseren wij als volgt te factureren. Maak eerst de facturen aan met een afwijkende factuurdatum van 31-12-2018 zodat de gewerkte uren (en vergoedingen/inhoudingen) van 31 december op een factuur met factuurdatum 31-12-2018 komen te staan met het bijbehorende BTW tarief van 6%. Vervolgens factureer je nogmaals met de factuurdatum op 'Automatisch bepalen' zodat de rest van de uren van week 1 gefactureerd worden met de automatische factuurdatum in 2019 en het BTW tarief van 9%.Houdt er rekening mee dat de omzet van week 1 nu niet overeenkomt met je loonkosten. Loonkosten kunnen namelijk niet gesplitst worden.


Terug naar stap 2. Ga verder naar stap 4.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.