Skip to main content
Skip table of contents

BTW verhoging naar 9% - Stap 4

Stap 4

In deze stap wordt de werking van het aanmaken van een handmatige factuur in de periode van de BTW wijziging beschreven.

Aanmaken handmatige factuur

Als je een nieuwe handmatige factuur agendeert op 01-01-2019 of later, dan wordt automatisch het 6% BTW tarief veranderd naar het 9% BTW tarief. Als je een datum voor 01-01-2019 ingeeft blijft het oude tarief van 6% gehanteerd. Dit geldt ook als je een afwijkende factuurdatum ingeeft. Het blijft mogelijk het lagere BTW tarief van 6% of 0% te kiezen.

Terug naar stap 3.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.