Skip to main content
Skip table of contents

26-01-2024 - Versie 2024-02

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Bij een relatie kunnen vastleggen tot wanneer ze SNA gecertificeerd zijn

Vanaf nu is het mogelijk om bij ‘Relatie > Facturatie > Instellingen’ vast te leggen tot wanneer de relatie SNA gecertificeerd is. Het veld ‘SNA gecertificeerd t/m’ is ook toegevoegd aan ‘Uitvoer samenstellen’ in ‘Matching’ zodat er makkelijk op gecontroleerd kan worden.

Melding: 33318

Extra plaatsingsinformatie kunnen meegeven in een urenbestand

Het is vanaf nu mogelijk om extra plaatsingsinformatie mee te geven in een urenbestand. Het gaat om de informatie: 'Cao schaal plaatsing', 'Oproep plaatsing', 'Uren per week plaatsing' en 'Werkzaamheden plaatsing'. Je kan op de nieuwe opties indien gewenst kiezen in de urenbestand definitie en de juiste kolom definiëren.

Melding: 2462

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd


Notificatieteksten splitsen

Wanneer er een wijziging werd doorgevoerd waarbij de notificatie te lang werd, kon het voorkomen dat je een foutmelding te zien kreeg en hierdoor de wijziging niet kon worden doorgevoerd. Dit is nu verbeterd. Indien er een te grote notificatie wordt aangemaakt, zal het systeem deze automatisch splitsen in twee notificaties waardoor je de wijziging wel kan opslaan.

Melding: 33599

Hoge premie - herzien sneller beschikbaar

Als een contract voor onbepaalde tijd binnen twee maanden wordt beëindigd, mag de lage WW-premie niet toegepast worden. De optie ‘Hoge premie - herzien' was echter nog niet beschikbaar bij 'Cao-overige’ als er nog geen loonaangifte is gedaan maar wel verloond is. Vanaf nu is de optie 'Hoge premie - herzien' altijd beschikbaar als er wel is verloond maar nog geen loonaangifte is gedaan. Zo wordt in de eerstvolgende aangifte direct de juiste premie toegepast.

Melding 4187

Opgelost


Meerdere reverse billing facturen tegelijkertijd e-mailen of afdrukken

Wanneer je bij een ZZP’er onder ‘ZZP > Facturen’ meerdere facturen aanvinkt om per e-mail te verzenden of om af te drukken, werd er slechts één factuur gemaild of afgedrukt. Dit probleem is opgelost.

Melding: 33579

Flexwerkerbedrag werd niet opnieuw berekend bij optie uurloon percentage

Bij het vastleggen van een nieuwe loon- en tariefafspraak werd het bedrag voor de flexwerker niet opnieuw berekend indien er sprake was van looncomponent gebaseerd op het percentage van het uurloon. Hierdoor kon het voorkomen dat er onjuiste bedragen werden getoond op het overzicht ‘Loon- en tariefafspraken’ en de plaatsingsbevestiging. Voor bestaande loon- en tariefafspraken In de plaatsing en declaratie werd het juiste bedrag getoond en ook in de verloning is met het juiste bedrag verloond. Dit is opgelost voor loon- en tariefafspraken die vanaf nu worden vastgelegd. Het opnieuw vastleggen van de loon- en tariefafspraken is tevens ook de oplossing voor bestaande loon- en tariefafspraken.

Melding: 33580

Aantal van vergoeding met afwijkende grondslag werd niet altijd juist weergegeven in detailscherm

Wanneer je een vergoeding liet mee tellen met één specifiek looncomponent en je dit looncomponent had toegevoegd aan de plaatsing van de flexwerker, kon het voorkomen dat in het detailscherm van de vergoeding in de plaatsing niet het juiste getal kwam te staan. Dit is nu opgelost, waardoor er wel weer het juiste getal komt te staan.

Melding: 33242

EF2GO


Arbeidsovereenkomsten en plaatsingsdocumenten bewerken bij genereren

Bij het aanmaken van arbeidsovereenkomsten en plaatsingsdocumenten is het vanaf nu mogelijk de documenten te bewerken. Na het selecteren van het te gebruiken template verschijnt een potloodje achter de naam van het template. Door op het potloodje te klikken wordt het document gedownload en verschijnt een upload-vak.
Bewerk het word-document naar wens en upload het document na bewerken. Bij opslaan wordt alleen de bewerkte versie opgeslagen in Easyflex en EF2GO.

Melding 6593

Filtersets delen met collega's

Vanaf nu is het mogelijk filtersets voor planning, het flexwerkeroverzicht en het relatieoverzicht te delen met je collega's. Bij het aanmaken of bewerken van een filterset is een nieuw veld 'Filterset delen met' beschikbaar. Hier kun je selecteren met welke collega's je een filterset wilt delen.
Wanneer een collega de filterset wil wijzigen wordt automatisch een kopie gemaakt. Collega's kunnen de gedeelde filtersets dus niet wijzigen. Wil je een filterset niet langer delen? Klik dan op 'bewerken' en verwijder de gebruikers met wie je de set niet langer wilt delen.
Ook relatiegebruikers kunnen filtersets met elkaar delen. Zij kunnen enkel gebruikers selecteren die aan dezelfde relatie gekoppeld zijn.

Melding 6233

Planning: dagoverschrijdende diensten duidelijker tonen aan flexwerker

Wanneer een flexwerker is ingepland op een dagoverschrijdende dienst, worden vanaf nu beide dagen getoond in de details van de dienst.
Bijvoorbeeld: een flexwerker is ingepland op een dienst van 17 januari 20:00 tot 18 januari 06:00. Op het planbord van de flexwerker is de dienst zichtbaar op 17 januari met tijden 20:00-06:00. In de details van de dienst wordt nu aangegeven '17 januari 20:00 - 18 januari 06:00'.
Wanneer de dienst op de laatste dag van de maand (en de eerste dag van de volgende maand) valt, worden ook de maanden getoond.

Melding 6243

Meer gegevens beschikbaar bij aanvragen - tabblad planning en memovelden

Vanaf nu zijn er meer gegevens beschikbaar bij aanvragen in EF2GO. De tabbladen 'planning' en 'memo' zijn toegevoegd.

Melding 6603 en 6627

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.