Skip to main content
Skip table of contents

25-08-2016 - Versie 2016-17

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653336

Nieuw / Gerealiseerde wensen

24653336

24653336

24653336

24653336Verbeterd

24653336

24653336 24653336 24653336Opgelost

24653336


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?

Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Aanmelden flexwerker voor Holland Zorg kan nu ook met Nederlands domicilieadres

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 519528

Voorheen was het niet mogelijk flexwerkers met een domicilieadres in Nederland aan te melden voor Holland Zorg. Deze restrictie is verwijderd. Vanaf nu kunnen dus ook flexwerkers met een Nederlands domicilieadres aangemeld worden bij Holland Zorg. 

Let op: voor Zorg en Zekerheid is dit niet het geval.

Exportbestand van het overzicht 'Ingehouden premie verzekeringen' beschikbaar

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Ingehouden premie verzekeringen
Melding: 519661

Vanaf nu is er van het overzicht 'Ingehouden premie verzekeringen' ook een exportbestand beschikbaar. Dit betekent dat wanneer het overzicht wordt aangemaakt in 'Backoffice > Overzichten' er niet alleen een PDF bestand wordt aangemaakt maar ook een exportbestand in CSV formaat. Met dit bestand kun je gemakkelijk filteren in Excel en zo beter de bedragen controleren.

Werkgeverslasten over reserveringen worden automatisch opgeteld en getoond bij 'indicatie'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sociale verzekeringen
Melding: 519713

Vanaf nu hoef je zelf niet langer de werkgeverslasten over reserveringen te berekenen. Easyflex heeft namelijk alle werkgeverslasten bij elkaar opgeteld en toont deze vanaf nu onder de knop 'indicatie'. Uiteraard kan je nog steeds zelf de keus maken of je de indicatie van Easyflex overneemt of zelf een percentage invult.

Flexwrapp ontkoppelen bij flexwerker mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Flexwrapp
Melding: 519724

Op het tabblad 'Flexwrapp' bij de flexwerker is het vanaf nu mogelijk om de knop 'Ontkoppelen' te gebruiken. Met deze knop wordt de koppeling tussen de flexwerker en Flexwrapp uitgeschakeld. Na een ontkoppeling is het ook weer mogelijk om de flexwerker opnieuw te koppelen!

Verbeterd

Wijzigingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren' worden vanaf nu genotificeerd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Debiteuren / Notificaties
Melding: 519343

Vanaf nu worden alle wijzigingen die aangebracht worden in het scherm 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren' genotificeerd. De bijbehorende notificaties zijn terug te vinden in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Notificaties'.

Bij eenheid 'Stuks' kunnen vanaf nu ook decimalen worden ingevoerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing / Urendeclaratie
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 519670

Bij het gebruik van een looncomponent met het type 'Vergoedingen' of 'Inhoudingen' kun je onder andere kiezen voor de eenheid 'Stuks'. Hierin is het mogelijk om aantallen in te geven. Dit is gewijzigd. Vanaf nu is het ook mogelijk om twee cijfers achter te komma in te voeren.

Overzicht 'Urendeclaraties verwerkt' uitgebreid voor controle van de factuur

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Overzicht urendeclaraties verwerkt
Melding: 519739

Voor het overzicht 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' is een verbetering doorgevoerd voor de controle van je factuur t.b.v. prijs per verloond uur. Hierop worden nu ook de uitbetaalde reserveringen in tijd getoond wanneer je kiest voor de optie 'Voor het eerst verloond/gefactureerd'. Ook wordt de eerste dag van het tijdvak getoond waarover de uitbetaling gaat. Deze gegevens zijn terug te zien op het exportbestand.Maken van Flexwrapp koppeling versimpeld

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Flexwrapp
Melding: 519472 Voor een Flexwrapp koppeling tussen de flexwerker en het uitzendbureau werd er altijd een sms-bericht naar de flexwerker verstuurd met daarin een activatie code. Vanaf nu wordt dit sms-bericht niet meer verstuurd zodat het maken van de koppeling een stuk simpeler wordt! Het invoeren van een mobiel telefoonnummer bij de communicatiemiddelen van de flexwerker is dus ook geen vereiste meer voor het maken van de koppeling. Voor meer informatie over dit proces (en over Flexwrapp), raadpleeg onze procesbeschrijving!

Opgelost

APG pensioen wordt niet langer beĆ«indigd bij het vastleggen van een nieuwe aftrekpost bij de flexwerker op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' 

Module: Backoffice / Frontoffice 
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers
Tabblad: Pensioenaanlevering / Fiscaal-sociaal
Melding: 519788 

Bij flexwerkers waarbij in de plaatsing het APG pensioen is vastgelegd werd het APG pensioen beƫindigd op het moment dat er een nieuwe aftrekpost op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker werd vastgelegd. Dit is opgelost. Er staat geen einddatum meer in de pensioenaanlevering.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.