Skip to main content
Skip table of contents

25-06-2020 - Versie 2020-13


Belangrijke mededelingen

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De wettelijk minimumlonen zijn per 1 juli 2020 verhoogd. De nieuwe minimumlonen zijn doorgevoerd in Easyflex. Met het overzicht 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen' kun je gemakkelijk in één keer alle minimumlonen ophogen. Wil je weten hoe je dit doet, raadpleeg dan de procesbeschrijving 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen'.

Verhoging ABU loongebouw per 1 juli 2020

Het ABU loongebouw wijzigt per 1 juli 2020. Meer informatie hierover vind je terug in de ABU cao. De wijzigingen zijn doorgevoerd in Easyflex.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Extra kolommen in exportbestand 'Overzicht urendeclaraties verwerkt'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Overzicht urendeclaraties verwerkt
Melding: 532952

Het exportbestand (CSV-bestand) van het overzicht 'Overzicht urendeclaraties verwerkt’ is uitgebreid met de volgende informatie:
- het uurloon van de plaatsing
- het percentage waartegen het looncomponent is uitbetaald (kolom verplaatst)
- het uurloon op basis van het toeslagpercentage
- de business unit uit de plaatsing

Let op: de opmaak van het exportbestand en de volgorde van kolommen is daarmee gewijzigd! In de vooraankondiging op de versiepagina van 2020-12 lees je hier meer over. Hier aan toevoegend is het goed te weten dat de daar genoemde kolommen zijn gebaseerd op de instelling 'Niet groeperen'. Als je groepeert op 'locatie persoon' of 'locatie relatie' dan schuiven de kolommen nog verder op. De opmaak voor Flexportal Powertools is ongewijzigd gebleven.

Export 'Overzicht premies en grondslagen' uitgebreid met grondslag 'WW-Awf laag' en 'WW-Awf hoog'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Overzicht premies en grondslagen
Melding: 532413

De export van 'Overzicht premies en grondslagen' is naast de kolom 'Grondslag WW-Awf' uitgebreid met de kolommen 'Grondslag WW-Awf laag' en 'Grondslag WW-Awf hoog'

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Documenten in archief van flexwerkers en relaties kunnen vanaf nu met een dubbelklik worden geopend

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Relaties
Tabblad: Documenten > Archief
Melding: 532849

Documenten in het archief van flexwerkers en relaties konden voorheen alleen worden geopend als je klikt op de "i"-knop. Vanaf nu kun je deze documenten ook openen door middel van een dubbelklik.

Opgelost

Handmatig gekoppelde loonbelastingverklaring wordt weer opgeslagen als loonbelastingverklaring

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Documentenbeheer / Fiscaal-sociaal
Melding 533251

Wanneer je een loonbelastingverklaring met scan to mail naar Easyflex stuurt die niet gekoppeld kan worden aan een flexwerker, dan komt deze bij 'Nog te behandelen documenten' (Frontoffice > Documentenbeheer). Vervolgens kun je de loonbelastingverklaring handmatig koppelen. Sinds versie 2020-12 werd het document na het handmatig koppelen toegevoegd bij de nieuwe optie 'A1-verklaring' (Tabblad fiscaal-sociaal) in plaats van aan de geselecteerde loonbelastingverklaring. Dit is opgelost en vanaf nu wordt het document weer gekoppeld aan de loonbelastingverklaring.

Planning

Foutmelding op planbord opgelost

Het kon af en toe voorkomen dat een foutmelding getoond werd in het planbord bij het wisselen van de datum terwijl er diensten geselecteerd waren. Dit is opgelost.

Weer mogelijk om berichten te versturen en te ontvangen

Een probleem opgelost waarbij het versturen en ontvangen van berichten in Planning niet meer werkte. 

Planning traag bij veel berichten in berichtenbox

Wanneer er heel veel berichten in de berichtenbox aanwezig waren, werd de rest van de planning traag. Dit is opgelost.

Flexwrapp

Melding 'ongeldig CSRF' token aangepast

In sommige situaties kon het voorkomen dat er een foutmelding terugkwam in het portaal met betrekking tot een 'ongeldig CSRF' token. Hier is nu een nette foutmelding voor die begrijpelijk is voor de gebruiker. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.