Skip to main content
Skip table of contents

24-08-2017 - Versie 2017-17

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Verbeterd

Het overzicht 'Herrekenen verloningen' is voor het herrekenen van NeWML uitgebreid met een extra verloningsoptie: 'Herrekenen met NeWML'

Het overzicht 'Herrekenen verloningen' is t.b.v. het NeWML uitgebreid met de optie 'Niet herrekenen instelling automatisch uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen'

Opgelost

De pro forma loonberekening geeft een foutmelding met het looncomponent 'Loon onregelmatige uren'. Dit is opgelost

Bij het dubbel corrigeren van een inhouding kan het voorkomen dat het bedrag van de correctie wordt toegevoegd aan het berekende NeWML. Dit is opgelost

In de NeWML berekening bij de loonspecificatie van de flexwerker kon het voorkomen dat de regel 'ET huisvesting' dubbel werd getoond. Dit is opgelost


Belangrijke mededelingen

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Wil jij up-to-date blijven over de features die in laatste versie van Easyflex beschikbaar zijn gemaakt?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy Update! Hierin laten we je in vogelvlucht zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Verbeterd

Het overzicht 'Herrekenen verloningen' is voor het herrekenen van NeWML uitgebreid met een extra verloningsoptie: 'Herrekenen met NeWML'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding: 522031


Het overzicht 'Herrekenen verloningen' is voor het herrekenen van NeWML uitgebreid met een derde verloningsoptie 'Herrekenen met NeWML. Met deze optie worden alle urendeclaraties van achter naar voren herrekend. Alle herrekende mutaties worden dan per tijdvak verrekend waardoor er per tijdvak een nieuwe loonspecificatie met de nieuwe NeWML berekening aangemaakt wordt. Op het moment je een herrekening wilt uitvoeren en je hebt de NeWML berekening aanstaan adviseren wij om deze optie te selecteren. Ook kun je deze optie gebruiken als je alle mutaties van een herrekening per tijdvak wilt hebben in plaats van op één tijdvak.

Het overzicht 'Herrekenen verloningen' is t.b.v. het NeWML uitgebreid met de optie 'Niet herrekenen instelling automatisch uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding 522050


Het overzicht 'Herrekenen verloningen' is voor het herrekenen van NeWML uitgebreid met de optie 'Niet herrekenen instelling automatisch uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen. Op het moment het vinkje aanstaat wordt er voor de NeWML berekening gekeken naar de instelling zoals deze was ten tijde van de verloning. Staat het vinkje uit dan wordt er voor de NeWML berekening gekeken naar de huidige instelling.

Opgelost

De pro forma loonberekening geeft een foutmelding met het looncomponent 'Loon onregelmatige uren'. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Urendeclaraties
Tabblad: Pro forma loon / Loontijdvak (pro forma)
Melding: 520939


Het berekenen van een pro forma loon gaf een foutmelding op het moment de instelling 'Netto equivalent WML' van het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' op 'Nee' stond. Dit is opgelost. De instelling van het looncomponent heeft geen invloed meer op de pro forma loon berekening in het tabblad 'Pro forma loon' in 'Frontoffice' en bij de flexwerker en/of het aanmaken van een pro forma in de urendeclaratie.

Bij het dubbel corrigeren van een inhouding kan het voorkomen dat het bedrag van de correctie wordt toegevoegd aan het berekende NeWML. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verloningen met NEWML
Melding: 521523


Als je een inhouding via 'Frontoffice > correcties' dubbel corrigeer en dan verloon, wordt een deel van het gecorrigeerde bedrag toegevoegd aan de berekende NEWML. Dit is opgelost.

In de NeWML berekening bij de loonspecificatie van de flexwerker kon het voorkomen dat de regel 'ET huisvesting' dubbel werd getoond. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 521925


In de NeWML berekening bij de flexwerker in het tabblad 'Loonspecificaties' kon het voorkomen dat de toegestane inhouding 'ET huisvesting' twee regels toonde, 1 regel met de daadwerkelijke inhouding en 1 regel met 0,00. Dit is opgelost. Het tonen van de dubbele regel had geen invloed op de NeWML berekening zelf.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.