Skip to main content
Skip table of contents

24-05-2018 - Versie 2018-11

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Verloonde flexwerkers kunnen na 7 jaar verwijderd worden

Flexwerkers in batch verwijderen

Foutrapport bij falen overzicht 'Pensioenaanlevering'

Reflexbericht naar Acture uitgebreid met e-mailadres

Verbeterd

Alleen nog actieve verzekering te selecteren bij de flexwerker


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Verloonde flexwerkers kunnen na 7 jaar verwijderd worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Verwijderen
Melding: 523774

Vanaf nu kunnen ook verloonde flexwerkers verwijderd worden. Het verwijderen van verloonde flexwerkers kan vanaf 7 jaar na de laatste verloning. Voorheen konden alleen flexwerkers verwijderd worden die niet verloond waren (flexwerkers met de status 'Ingeschreven').

Voor het verwijderen van verloonde flexwerkers kun je een autorisatie instellen op het tabblad 'Beheer > Bedrijfinstellingen > Privacy'. Wanneer je hier een autorisatie vastlegt voor het verwijderen van verloonde flexwerkers, kunnen alleen medewerkers met deze rol de flexwerkers verwijderen. Wanneer je geen autorisatie vastlegt kunnen alle medewerkers verloonde flexwerkers verwijderen. Het is belangrijk dat je de juiste rechten toekent aan de juiste medewerkers!

Niet verloonde flexwerkers kunnen door iedereen verwijderd worden. Indien dit niet gewenst is kun je het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Verwijderen' afschermen in de Programmarechten.

Let op! Met het verwijderen van flexwerkers wijzigen de statistieken en resultaten van overzichten. Indien gewenst kun je eerst de statistieken en overzichten aanmaken en opslaan voor de jaren waarvan gegevens verwijderd gaan worden.

Flexwerkers in batch verwijderen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Batch actie: Verwijderen flexwerkers
Melding: 523783

Naast de nieuwe mogelijkheid om verloonde flexwerkers te kunnen verwijderen is het vanaf nu ook mogelijk om flexwerkers in een batch te kunnen verwijderen. Dit geldt zowel voor verloonde als voor ingeschreven flexwerkers. Je maakt een match aan met de flexwerkers die je wilt verwijderen en vervolgens kies je voor de batchactie 'Verwijderen flexwerkers'.

Voor het in batch kunnen verwijderen van flexwerkers kun je een autorisatie instellen op het tabblad 'Beheer > Bedrijfinstellingen > Privacy'. Wanneer je hier een autorisatie vastlegt voor het in batch kunnen verwijderen van verloonde flexwerkers, kunnen alleen medewerkers met deze rol kiezen voor deze batch actie. Wanneer je geen autorisatie vastlegt kunnen alle medewerkers deze batch actie selecteren. Het is belangrijk dat je de juiste rechten toekent aan de juiste medewerkers!

Indien een medewerker de rol heeft voor 'Batch verwijderen flexwerkers' maar niet de rol voor 'Verwijderen verloonde flexwerkers', kan deze medewerker in een batch alleen flexwerkers verwijderen met de status 'Ingeschreven'. Het verwijderen van verloonde flexwerkers kan vanaf 7 jaar na de laatste verloning.

Foutrapport bij falen overzicht 'Pensioenaanlevering'

Module: Backoffice
Tabblad: 0verzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 522544

Het kan voorkomen dat het overzicht 'Pensioenaanleveringen' faalt omdat er bepaalde gegevens ontbreken in Easyflex. Vanaf nu wordt hiervan een pdf bestand gemaakt met de reden waarom het overzicht faalt. Dit bestand heet 'Pensioenaanleveringen foutenrapport' en kun je terugvinden in 'Backoffice > Exporteren en printen'.

Reflexbericht naar Acture uitgebreid met e-mailadres

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aangiften en meldingen
Melding: 523955

Vanaf heden wordt bij arbeidsongeschiktheidsmeldingen naar Acture het e-mailadres van de flexwerker meegestuurd. Acture heeft een wettelijke basis waarop het noodzakelijk is de gegevens van flexwerkers te ontvangen en verwerken. Acture zal naar dit e-mailadres de privacyverklaring sturen waarin de flexwerker gewezen wordt op haar rechten en plichten.

Verbeterd

Alleen nog actieve verzekering te selecteren bij de flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal Melding: 522932

Het was mogelijk om een passieve verzekering te selecteren bij de flexwerker in het tabblad 'Fiscaal-sociaal'. Dit is aangepast en niet meer mogelijk. Je kunt vanaf nu alleen nog maar een actieve verzekeringen selecteren.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.