Skip to main content
Skip table of contents

23-07-2020 - Versie 2020-15


Recente ontwikkelingen

27-07-2020 Aanvullend geboorteverlof werd niet verzonden naar UWV. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 533555

Vastgelegde meldingen tbv het aanvullend geboorteverlof (Frontoffice > Flexwerkers > Arbeidsongeschiktheid) werden niet naar het UWV verstuurd en gaven een foutmelding (Backoffice > Arbeidsongeschiktheid). Dit is opgelost en de meldingen worden vanaf weer goed verzonden. Meldingen met een foutmelding worden door ons in de komende dagen opnieuw verzonden.

24-07-2020 Een flexwerker aanmelden bij HollandZorg was niet mogelijk. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel : Flexwerker
Tabblad: Fiscaal sociaal
Melding: 533545

Sinds de productie van 23 juli jl. kon je een flexwerker niet aanmelden bij HollandZorg. Dit is opgelost waardoor een verzekering vastleggen bij HollandZorg weer mogelijk is.

Belangrijke mededelingen

Signaleringen voor StiPP pensioen worden verbeterd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Signaleringen
Melding: 525098 + 532241

Op dit moment geven wij de signaleringen bij StiPP-advies weer conform de richtlijnen van StiPP. In versie 2020-16 wordt dit verbeterd. Vanaf deze versie is het uitgangspunt de aftrekposten zoals deze in Easyflex zijn vastgelegd. Concreet houdt dit het volgende in:

1. Bij flexwerkers die vervroegd basispensioen hebben, werd niet gesignaleerd op terugval naar 'Geen pensioen’. Dit is verbeterd.
2. Bij flexwerkers die vervroegd pluspensioen hebben, werd niet gesignaleerd op terugval naar 'Geen pensioen’. Dit is verbeterd.
3. Bij flexwerkers die vervroegd pluspensioen hebben, werd niet gesignaleerd op terugval naar 'Basispensioen’. Dit is verbeterd.
4. Bij flexwerkers die het recht op pensioen verliezen omdat zij een jaar of langer niet gewerkt hebben, werkte de signalering niet als de flexwerker op óf na de ingangsdatum van het pensioen niet meer gewerkt heeft. Dit is verbeterd.
5. Bij flexwerkers die vervroegd basispensioen hebben, werd niet altijd na 52 weken gesignaleerd op 'Pluspensioen'. Dit is verbeterd.
6. Als binnen de referteperiode de onderbreking langer dan 52 weken is, begint bij flexwerkers de telling voor de referteperiode opnieuw. Dit is verbeterd. Er is geen terugvaltermijn meer in de referteperiode.

Vrijwel alle (nieuwe) signaleringen hebben derhalve betrekking op het vervallen van het recht op pensioen. Het gaat dan voornamelijk om flexwerkers die al lange tijd uit dienst zijn en niet meer gewerkt hebben vanaf het moment dat zij het recht op pensioen zijn verloren. Daarbij is het goed om te weten dat flexwerkers met een voorlopig afgesloten plaatsing worden meegenomen in de signaleringen. Advies is dan ook om plaatsingen definitief af te sluiten.

Let op: deze wijziging wordt over twee weken doorgevoerd en zal dus direct effect hebben op de resultaten van het overzicht 'Signaleringen' waarbij wordt gesignaleerd op pensioen. Hierdoor is het mogelijk dat er (nieuwe) signaleringen worden getoond die voorheen niet gesignaleerd werden.

Uurloongrenzen Jeugd-LIV 2020 aangepast

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzichten: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 533348

Met de verhoging van het wettelijk minimumloon per 01-07-2020 zijn ook de definitieve uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV bepaald. De uurloongrenzen zijn aangepast in Easyflex in het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe filters in overzicht 'Facturen relaties'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Facturen relaties
Melding: 533413

In het overzicht 'Facturen relaties' zijn twee nieuwe filters toegevoegd, namelijk 'Relatie' en 'Factuurnummer'. Met 'Relatie' kun je één relatie selecteren en je nog niet-verzonden facturen verzenden. Bij 'Factuurnummer' kun je een 'Vanaf'-veld en/of een 'tot en met'-veld ingeven. De nieuwe facturen die binnen de range vallen worden dan verzonden. Gebruik van beide filters is ook mogelijk. Door middel van deze filters bepaal je dus zelf welke facturen worden verzonden.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Leveringswijze plaatsing kan nog wisselen tussen 'Uitzendwerk' en 'Payroll' indien er nog niet verloond is

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Tabblad: Werk en personeel
Melding: 533216

Zolang een plaatsing met leveringswijze 'Uitzendwerk' of 'Payroll' nog niet verloond is, kan de leveringswijze nog gewisseld worden (van 'Uitzendwerk' naar 'Payroll' en vice versa). Nu kan het namelijk voorkomen dat je bij een flexwerker met een Payrollovereenkomst in combinatie met een plaatsing met de leveringswijze 'Uitzendwerk' een foutmelding krijgt in de verloning. Vervolgens moest Easyflex een databasewijziging uitvoeren om de leveringswijze aan te passen. Vanaf nu kun je de leveringswijze dus zelf nog aanpassen.

Aan- en afmeldtermijn voor verzekeringsmeldingen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Aan/afmeldingen verzekering
Melding: 533037

Momenteel worden verzekeringsmeldingen te allen tijde naar Hollandzorg verstuurd. Deze worden vervolgens soms afgekeurd omdat de aan- en afmeldtermijn verstreken zijn. De aanmeldtermijn is bij Hollandzorg 120 dagen en de afmeldtermijn 30 dagen. Daarom worden verzekeringsmeldingen die buiten de termijn vallen niet meer verzonden. Op het rapport van het overzicht 'Aan/afmeldingen verzekering' wordt vanaf nu aangegeven als een aan-/afmelding buiten de geaccepteerde meldingstermijn valt. Als een flexwerker alsnog moet worden aangemeld, kan hiervoor contact worden opgenomen met de polisadministratie van de verzekeraar.

Zoeknaam van relatie (kolom 102) verwijderd uit export 'Journaalpost verkopen' van financieel pakket Cash

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Journaalpost Verkopen
Melding: 533472

In versie 2020-11 is de zoeknaam van de relatie, kolom 102, toegevoegd aan de export van het financieel pakket Cash. Dit bleek onnodig en is daarom teruggedraaid. De zoeknaam van de relatie staat niet meer in de export van Cash. 

Opgelost

Loonaangifte foutcode L1906 opgelost voor situaties met code aard arbeidsverhouding 7 (Stagiair) of 79 (Opting-in regeling)

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangiften
Melding: 533051

Een aantal van onze klanten hebben een terugkoppeling van de Belastingdienst ontvangen met foutcode L1906: 'Er is een Code soort verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 of 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is’.

Voor situaties waarin Code aard arbeidsverhouding 7 (Stagiair) of 79 (Opting-in regeling) is, is dit probleem nu opgelost. Vanaf nu is het mogelijk om de flexwerkers waar je deze terugkoppeling op hebt ontvangen te herrekenen. Na het herrekenen zal er in de eerstvolgende loonaangifte automatisch een correctie meegestuurd worden.

Voor situaties waarin de soort inkomstenverhouding niet 11 of 15 is, is dit probleem reeds opgelost in versie 2020-11.

Match resultaten werden niet weergegeven bij combinatie van 'CAO relatie' en 'Debiteurennummer' of 'CAO relatie' en 'BTW identificatienummer'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Tabblad: Uitvoer samenstellen
Melding: 533443 en 532402

Indien er bij een match op 'Relatie handmatig' via 'Uitvoer samenstellen' gekozen werd om de extra kolommen 'CAO relatie' en 'Debiteurennummer' of 'CAO relatie' en 'BTW identificatienummer' toe te voegen, dan werden de matchresultaten niet meer weergegeven. Dit is opgelost.

Minder restricties in het overzicht 'Automatisch uitbetalen' bij de optie 'uitzend-cao'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Automatisch uitbetalen
Melding: 533179

Als je in het overzicht 'Automatisch uitbetalen' bij 'Gemiddelde berekenen over' de optie 'uitzend cao' gebruikte, werden flexwerkers die minder dan drie weken voorafgaand aan de betreffende dag van de feestdag hebben gewerkt niet uitbetaald. Dit is opgelost. Indien een flexwerker nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken de betreffende dag in de week werkzaam is geweest, wordt deze voortaan meegenomen in het overzicht.

EF2GO

Notificaties

#667
Bij een relatie en flexwerker is het tabblad ‘notificaties’ toegevoegd. Hierop kunnen notificaties worden ingezien die in Easyflex zijn vastgelegd, en nieuwe notificaties aangemaakt worden. Middels een filterinstelling is het mogelijk alle notificaties, alleen handmatig of alleen automatische notificaties in te zien. 

Mogelijkheid om maand en 4 weken declaratie weergave te vergroten

#1115
Bij urendeclaraties met een aanlevering van 4-weken en/of maand hebben de optie gekregen om deze te vergroten zodat je alle dagen van de periode in één keer kan inzien. Dit is standaard in te stellen voor alle declaraties op werkmaatschappij niveau, relatie en plaatsing.

Invulbaar PDF aanbieden ter ondertekening

#1000
Vanaf heden is het mogelijk om via EF2GO een invulbaar PDF aan te bieden ter ondertekening. De persoon die als eerst wordt geselecteerd in het onderteken proces kan de invulvelden invullen. Daarna zijn de invulvelden niet meer beschikbaar.

Wachtwoord wijzigen beschikbaar voor flexwerker, relatie en intermediair

#1081
Vanaf heden kunnen flexwerker, relaties en intermediairs gebruik maken van de wachtwoord vergeten link in het inlogscherm. Zij ontvangen dan een mail waarmee ze een nieuw wachtwoord kunnen genereren.

Ondertekend document was niet meer beschikbaar

#1112
Wanneer er op het ondertekende document geen QR-code aanwezig was werd deze gearchiveerd zonder dat deze gekoppeld was aan een flexwerker.  Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.