Skip to main content
Skip table of contents

BO > Arbeidsongeschiktheid

Digi-ZSM

Digi-ZSM berichten die verzonden zijn door het UWV worden hier getoond. Het betreft berichten omtrent arbeidsongeschiktheidsmeldingen.

Startdatum

Je geeft hier de datum aan vanaf wanneer je de meldingen wilt zien. 

Status

Je kunt filteren op de status van de melding.

PI Kenmerk

Het PI Kenmerk (Proces Infrastructuur Kenmerk) is een uniek kenmerk dat Digipoort meegeeft aan een bericht. Het is mogelijk om op dit kenmerk te zoeken.

Bericht

Hier staat het verzonden bericht naar het UWV. 

Antwoord

Dit is het ontvangen antwoord van het UWV.

Foutmeldingen

Er kunnen foutcodes vanuit het UWV worden gesignaleerd. In de lijst is voor iedere controle aangegeven of een foutmelding van de categorie 'Fout' of 'Waarschuwing' is. Indien een controle leidt tot een waarschuwing, dan worden de aangeleverde gegevens opgeslagen en getoond.

Indien de waarschuwing onterecht is (met andere woorden de aangeleverde gegevens zijn volgens jullie juist), dan hoeft er verder geen actie te worden ondernomen. Indien als gevolg van de waarschuwing gegevens worden gecorrigeerd, dan wordt eerst een terugtrekking aangeleverd gevolgd door een nieuwe opboeking.
Indien een fout wordt gesignaleerd, dan moet de aangeleverde gegevens voor de betreffende gewerkte periode worden beschouwd als niet verwerkt en moet de fout worden gecorrigeerd door aanlevering van juiste gegevens. Een foutmelding moet in dit geval gezien worden als een vooraankondiging van een foutmelding bij
de eerst volgende aangifte loonheffingen (indien dezelfde gegevens worden aangeleverd).

Reflex

Reflexberichten die verzonden zijn voor 1 juli 2013 worden hier getoond. Het betreft berichten omtrent arbeidsongeschiktheidsmeldingen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.