Skip to main content
Skip table of contents

22-02-2018 - Versie 2018-05

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Loon- en tariefafspraken kopiëren tussen samenwerkende werkmaatschappijen

Standaard werkweek van relatie uitgebreid naar een minimaal aantal van 34 uur

Instellen of het looncomponent 'Tijd voor tijd' moet meetellen voor het Netto equivalent WML

Positie van QR-code op Dymo labelwriter stickers aanpasbaar

FAQ over Flexwrapp gepubliceerd in ons online handboek

Opgelost

Logo op het urenportaal werd niet altijd getoond


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Loon- en tariefafspraken kopiëren tussen samenwerkende werkmaatschappijen

Module: Beheer
Tabblad: Loon- en tariefafspraken
Melding: 523104

Loon- en tariefafspraken die vastliggen op werkmaatschappij niveau (Beheer > Loon- en tariefafspraken) kunnen vanaf nu gekopieerd worden tussen samenwerkende werkmaatschappijen. Een afspraak die reeds gekopieerd is kan op een later moment opnieuw gekopieerd worden om de afspraak bij te werken en aangebrachte wijzigingen door te voeren in de andere werkmaatschappij(en). Bij het kopiëren van een afspraak kan als 'doelwerkmaatschappij' gekozen worden tussen alle werkmaatschappijen waarmee een samenwerking actief is én waar de ingelogde gebruiker toegang tot heeft.

Standaard werkweek van relatie uitgebreid naar een minimaal aantal van 34 uur

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Overige gegevens
Melding: 522718
Bij de relatie in het veld Standaard werkweek kan nu een waarde tussen 34 en 40 uur ingevuld worden. De ondergrens was 36 uur en is uitgebreid naar 34 uur. Het aantal uren dat je invult heeft gevolgen voor het te hanteren minimum uurloon.

Instellen of het looncomponent 'Tijd voor tijd' moet meetellen voor het Netto equivalent WML

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 523274

De instelling 'Netto equivalent WML' in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten kan vanaf nu ook voor het looncomponent 'Tijd voor tijd' per loonjaar ingesteld worden. Het wijzigen van de instelling is mogelijk op het moment dat het loonjaar operationeel is.

Positie van QR-code op Dymo labelwriter stickers aanpasbaar

Bij Mijn gegevens > Werklocatie in het veld 'Linkermarge printen QR-codes (in mm)' stel je een aantal mm in waarmee de linkermarge van de QR-code verschoven dient te worden. Dit kan een positieve marge zijn om de QR-code verder naar rechts op de sticker te printen, of een negatieve marge om de QR-code verder naar links op de sticker te printen.

FAQ over Flexwrapp gepubliceerd in ons online handboek

Wij hebben de meestgestelde vragen (FAQ) over Flexwrapp gepubliceerd in ons online handboek. Klik hier om de vragen en antwoorden over Flexwrapp te lezen.

Opgelost

Logo op het urenportaal werd niet altijd getoond

Module: Urenportaal
Melding: 523102

Het logo op www.flexwerker.com en www.inlener.com werd niet altijd meer getoond. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt het logo weer goed weergegeven op het urenportaal.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.