Skip to main content
Skip table of contents

20-09-2018 - Versie 2018-18Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice en webservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice en webservice is aangepast. De actuele versies kun je terugvinden bij de downloads in ons online handboek.

Locatierechten in één keer beschikbaar stellen

Module: Beheer 
Onderdeel: Medewerkers
Tabblad: Locatierechten flexwerkers / relaties 
Melding: 521184

Het is vanaf nu mogelijk om de locatierechten van de flexwerker en/of de relatie voor een medewerker in één keer beschikbaar te stellen. Dit kun je doen door in het tabblad 'Medewerkers > Locatierechten flexwerkers' of 'Medewerkers > Locatierechten relaties'de dubbele pijl te gebruiken.

Selectie op status flexwerker bij overzicht 'Uitbetalen reserveringen'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Uitbetalen reserveringen 
Melding: 523884

Het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' is uitgebreid met een selectie op de status van de flexwerker. Standaard staan alle statussen aangevinkt en kun je zelf uitvinken welke je wilt uitsluiten voor het overzicht. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de reserveringen uit te betalen van flexwerkers met de status 'Passief'.

Nationaliteit 'Staatloos' toegevoegd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Identiteitsgegevens 
Melding: 524064

Vanaf nu is het mogelijk om de nationaliteit 'Staatloos' vast te leggen bij flexwerkers (tabblad 'Identiteitsgegevens') . De landcode hiervoor is 'XX' en landnaam 'Staatloos'.

Mogelijkheid om geanonimiseerde loonspecificaties te genereren

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties 
Melding: 524491

Bij documentafhandeling op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Loonspecificaties' bestaat nu de mogelijkheid om loonspecificaties geanonimiseerd in te zien, af te drukken of te e-mailen. Je kunt kiezen voor 'Ja' of 'Nee' bij 'Document anonimiseren'. Wanneer je voor 'Ja' kiest worden de NAW-gegevens, de geboortedatum, het BSN en de burgerlijke staat van de flexwerker niet getoond. Dit kan wenselijk zijn indien controleurs loonspecificaties opvragen.

Nieuwe autorisatie voor het tonen van BSN en nationaliteit op het dashboard van de flexwerker

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Privacy 
Melding: 524904

Vanaf nu is het mogelijk om op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy' een autorisatie vast te leggen om de nationaliteit en het BSN van de flexwerker te tonen op het dashboard van de flexwerker. Indien er geen autorisatie is vastgelegd in dit tabblad is de nationaliteit en het BSN niet langer zichtbaar op het dashboard.

Extra tag 'Due date' in export journaalpost verkopen Exact Online

Module: Backoffice 
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Journaalpost verkopen
Melding: 524966

Er is een extra tag 'DueDate' in het exportbestand van de 'Journaalposten verkopen' van Exact Online toegevoegd waardoor Exact online op tijd aanmaningen kan versturen als een factuur niet op tijd is betaald. De berekening van de vervaldatum is de aanmaakdatum van de factuur plus de betaaltermijn. Dit betreft alleen een wijziging in export voor Exact Online.

Keuze om facturen wel of niet op het urenportaal van de inlener te tonen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Webservices
Melding: 523526

De facturen van de relatie worden standaard op het urenportaal van de inlener (www.inlener.com) getoond. Vanaf nu is het mogelijk om de facturen niet langer op het urenportaal te tonen. Bij de relatie op het tabblad 'Webservices' kan de optie 'Facturen publiceren' worden uitgevinkt. De facturen zijn dan niet langer zichtbaar op het portaal van de inlener. Standaard staat de optie 'Facturen publiceren' aan.

Flexwerkers met ET-uitruil uitsluiten van het overzicht 'Reserveringen herwaarderen'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Reserveringen herwaarderen
Melding: 524597

Het overzicht 'Reserveringen herwaarderen' is uitgebreid met een optie om flexwerkers die ET-uitruil hebben (gehad) uit te sluiten van herwaardering. De reserveringen van deze flexwerkers worden in dat geval niet geherwaardeerd en de reserveringen van andere flexwerkers kunnen dan wel geherwaardeerd worden.

Omdat flexwerkers met ET-uitruil reserveringen opbouwen tegen het verlaagde uurloon en het herwaarderen gebeurt tegen het uurloon van de plaatsing, kan dit onjuiste resultaten opleveren en werd dan ook altijd aangeraden om de reserveringen van deze flexwerkers niet te herwaarderen. Met de komst van deze nieuwe optie kunnen de reserveringen van de overige flexwerkers in ieder geval wel geherwaardeerd worden.

Verbeterd

Rapportage detail toont ook gegevens van uren zonder business unit

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Rapportage detail
Melding: 521636

Het overzicht 'Rapportage detail' kan worden aangemaakt met een filter op 'Business unit'. Het overzicht toont dan de gekoppelde business unit bij de uren. Uren die niet gekoppeld zijn aan een business unit werden in dat geval niet op het overzicht getoond. Dit is opgelost. Bij de filter op 'Business unit' worden vanaf nu ook standaard de uren zonder business unit meegenomen. Indien gewenst kun je ervoor kiezen om deze uren niet mee te nemen in het resultaat van het overzicht.

Aanduiding verloond tegen tabel of bijzondere beloningen op de loonstrook is verbeterd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 521931

In kolom 'T' op de loonstrook wordt aangeduid tegen welke tabel het looncomponent verloond is. De reguliere witte tabel wordt aangegeven met een 'T' en de bijzondere beloningen tabel met een 'B'. Dit werd niet altijd goed weergegeven en is nu verbeterd.


Looncomponent 'Loon arbeidsongeschiktheid' kan gevuld worden met 0%

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Plaatsingen / Urendeclaraties
Melding: 523550

Het looncomponent 'Loon arbeidsongeschiktheid' kan voortaan gevuld worden met een percentage van 0%. Dit looncomponent kan vanaf nu dus gebruikt worden voor de registratie van wachtdagen voor het verkrijgen van een juiste code in de loonaangifte.

Opgelost

Het saldo bovenwettelijke vakantiedagen werd niet altijd correct teruggeboekt bij correcties

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Saldigegevens
Melding: 520544

Bij het corrigeren of terugboeken van een urendeclaratie werd niet altijd het saldo bovenwettelijke vakantiedagen teruggeboekt. Dit is opgelost. Als een urendeclaratie wordt gecorrigeerd of teruggeboekt, wordt het opgebouwde saldo bovenwettelijke vakantiedagen van deze urendeclaratie ook teruggeboekt.

Foutmelding bij 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen' opgelost

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Relaties / Overzichten
Tabblad: Loon- en tariefafspraken / Collectieve loon/tarief aanpassingen
Melding: 524974

Indien je een collectieve loon- en tariefaanpassing doorvoerde via het tabblad 'Loon- en tariefafspraken' bij de relatie of via het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassing', kon het in bepaalde specifieke situaties, met name bij het toevoegen van een nieuw looncomponent, voorkomen dat bij het doorvoeren van de wijziging de foutmelding 'Fail opgetreden tijdens verwerking mutatie' op het overzicht verscheen. Dit probleem is opgelost. De collectieve loon- en tariefaanpassingen kunnen weer zonder problemen worden doorgevoerd.

Op overzicht 'Arbeidsongeschiktheid' met selectie flexwerker stonden ook vaste medewerkers. Dit is opgelost.

Module: Backoffice / Frontoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 524996

Op het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid' met selectie 'flexwerker' bij type persoon flexwerker worden alleen nog flexwerkers getoond. De vaste medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsmelding worden op het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid' getoond als er bij selectie 'Type persoon' voor vaste medewerker is gekozen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.