Skip to main content
Skip table of contents

16-11-2017 - Versie 2017-24

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Webservice/dataservice documentatie aangepast

Selectietabel 'Flexwerker kent ons van' automatisch vullen met 'Aanmaken flexwerker' via 'Frontoffice > Vacaturereacties'

Overzicht 'Verloningen met NEWML' uitgebreid met kolommen t.b.v. Van der Voort Groep

Opgelost

Bij terugboeken tijd voor tijd wordt ook de goede loonheffingentabel bijgewerkt

Als de loonschaal ontbrak in de plaatsing werd er voor de controle op het minimumloon ten onrechte rekening gehouden met de normtabel

Verbeteringen in urenregistratie van reserveringen t.b.v. loonaangifte

Het aantal opgenomen reserveringen met meer urendeclaraties in één loontijdvak werden niet altijd goed aangegeven in de loonaangifte

De verrekening van negatieve reserveringen werden niet in mindering gebracht op het aantal aan te geven uren in de loonaangifte

De in de urendeclaratie opgenomen reserveringsuren werden in de loonaangifte aangegeven in plaats van de daadwerkelijk verloonde uren

Wijziging in instelling 'Tellen uren mee t.b.v. loonaangifte' van looncomponenten kan herrekend worden


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Webservice/dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze webservice en dataservice is aangepast. De actuele versie kan gedownload worden in ons handboek bij 'Downloads > Easyflex documenten'.

Selectietabel 'Flexwerker kent ons van' automatisch vullen met 'Aanmaken flexwerker' via 'Frontoffice > Vacaturereacties'

Module: Frontoffice / Dataservice
Onderdeel: Vacaturereactie
Tabblad: Aanmaken flexwerker
Melding: 522433

Met de webservice is het vanaf nu mogelijk om de selectietabel 'Flexwerker kent ons van' in het tabblad 'Algemeen' bij de flexwerker automatisch te laten als je via 'Frontoffice > Vacaturereacties' een flexwerker aanmaakt. In de documentatie van de webservice vind je hier meer informatie over terug.

Overzicht 'Verloningen met NEWML' uitgebreid met kolommen t.b.v. Van der Voort Groep

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verloningen met NEWML
Melding: 522143

Het exportbestand van het overzicht 'Verloningen met NEWML' is uitgebreid met 7 kolommen t.b.v. Van der Voort Groep. Zij bieden de mogelijkheid om het op basis van dit exportbestand negatieve bedrag NEWML te incasseren bij de flexwerker via het UZBPayPortal. Daarom zijn de nationaliteit/taal en communicatiegegevens van de flexwerker toegevoegd. Voor de uitvoering hiervan kun je contact opnemen met Van der Voort Groep. Aanspreekpunt is Mark van der Voort, telefoon 0224-217400; mark@vandervoortgroep.nl.

Opgelost

Bij terugboeken tijd voor tijd wordt nu de goede loonheffingentabel bijgewerkt

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 521932

Bij het terugboeken van tijd voor tijd uren, welke op de bijzondere tabel waren belast, werd in plaats van de bijzondere tabel het tijdvak tabel bijgewerkt. Dit is opgelost. Als tijd voor tijd uren welke op de bijzondere tabel zijn belast gecorrigeerd worden dan wordt ook de bijzondere tabel bijgewerkt.

Als de loonschaal ontbrak in de plaatsing werd er voor de controle op het minimumloon ten onrechte rekening gehouden met de normtabel

Module: Frontoffice
Tabblad: Tewerkgesteld > Plaatsing
Melding: 522624

Als je in de plaatsing geen loonschaal vastlegde kon het voorkomen dat er voor de controle op het minimumloon rekening gehouden met de normtabel in plaats van het wettelijk minimumloon. Hierdoor kreeg je bij het openen van de urendeclaratie de waarschuwing dat het uurloon niet onder het minimumloon mag zitten. Dit is opgelost en er wordt voor de controle van het minimumloon niet meer gekeken naar de normtabel. (Dit is van toepassing op vaste medewerkers omdat bij vaste medewerkers geen loonschaal vastgelegd hoeft te worden.)

Verbeteringen in urenregistratie van reserveringen t.b.v. loonaangifte

Het aantal opgenomen reserveringen met meer urendeclaraties in één loontijdvak werden niet altijd goed aangegeven in de loonaangifte

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 521629

Bij opname van reserveringen in uren over meerdere urendeclaraties in één loontijdvak kwamen niet altijd het goede aantal uren in de loonaangifte. Uren van eerdere urendeclaraties werden dan dubbel geteld. Bijvoorbeeld: In de eerste urendeclaratie zijn 24 vakantieuren opgenomen. Met een extra declaratie zijn nog eens 16 vakantieuren opgenomen. Er werden dan 64 verloonde uren aangegeven in plaats van 40. Dit is opgelost en vanaf nu worden alle opgenomen uren maar één keer aangegeven.

De verrekening van negatieve reserveringen werden niet in mindering gebracht op het aantal aan te geven uren in de loonaangifte

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 521735

Als je een negatief saldo reserveringen in uren verrekend via de urendeclaratie werden deze negatieve uren niet van het aantal aan te geven uren in de loonaangifte in mindering gebracht. Bijvoorbeeld: In het tabblad 'Urenspecificatie' van de urendeclaratie worden 2 normale uren en 3 vakantie uren genoteerd. In het tabblad 'reserveringen' wordt bij opname vakantieuren -4 genoteerd. Er werden 5 verloonde uren in plaats van 1 uur in de aangifte aangeven. Dit is opgelost en vanaf nu worden de negatieve uren in mindering gebracht op het aantal verloonde uren.

De in de urendeclaratie opgenomen reserveringsuren werden in de loonaangifte aangegeven in plaats van de daadwerkelijk verloonde uren

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 521992

De in de urendeclaratie opgenomen reserveringsuren werden in de loonaangifte aangegeven in plaats van de daadwerkelijk verloonde uren. Bijvoorbeeld: Het reserveringen beleid staat ingesteld dat je niet negatief mag met saldo reserveringen. De medewerker heeft nog een saldo reserveringen van 32. Je neemt in de urendeclaratie 40 vakantieuren op, dan werden er ook 40 uren in plaats van 32 aangegeven in de loonaangifte. Dit is opgelost en vanaf nu worden de daadwerkelijk verloonde uren aangegeven in de loonaangifte.

Voor bovenstaande meldingen is een correctie uitgevoerd voor heel 2017. Eventuele wijzigingen in uren naar aanleiding van deze correctie zullen met de volgende loonaangifte meegezonden worden naar de Belastingdienst.

Wijziging in instelling 'Tellen uren mee t.b.v. loonaangifte' van looncomponenten kan herrekend worden

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 521996

Bij de instellingen van elk looncomponent in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' kun je zelf aangeven of de uren van dit looncomponent wel of niet meetellen voor de loonaangifte. Als je deze instelling voor een looncomponent wilt wijzigen waar al op verloond is, kun je dit herrekenen met het overzicht 'Herrekenen verloningen'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.