Skip to main content
Skip table of contents

16-04-2020 - Versie 2020-08


Belangrijke mededelingen

Informatie omtrent het coronavirus

Volg het laatste nieuws omtrent het coronavirus in ons online handboek op de pagina 'FAQ Corona'. Op deze pagina vind je informatie en links (en blijven wij deze verzamelen) over waar je terecht kunt voor meer informatie omtrent het coronavirus.

Foutcode 08 bij aan/afmeldingen Holland Zorg

Het kan voorkomen dat flexwerkers met een foutcode 08 op het overzicht 'aan/afmeldingen zorgverzekering' staan. Wij krijgen in verband met een technische fout van Holland Zorg een foutmelding terug waardoor de flexwerkers niet aan of afgemeld kunnen worden. Holland Zorg geeft aan dat deze flexwerkers handmatig via het portaal aangemeld kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat de flexwerkers niet op het overzicht blijven staan dien je, na het handmatig muteren, bij de flexwerker op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker> Fiscaal - Sociaal > Zorgverzekering' bij de start of einddatum voor 'Handmatig' te kiezen.

Holland Zorg heeft aangegeven aan een oplossing te werken. Op welke termijn er een oplossing is, is helaas nog niet bekend. We hopen op je begrip.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Timecard van Nedap PEP uitgebreid met DayAssignment attribuut op TimeInterval

Module: Frontoffice
Onderdeel: Tijdberichten
Melding: 532194

De timecard van Nedap PEP is uitgebreid met DayAssignment attribuut op TimeInterval. Met dit attribuut worden de uren, indien er sprake is van een dienst over 2 dagen heen, weer op 1 dag doorgestuurd in plaats van een deel van de uren op de ene dag en een deel van de uren op de andere dag. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar Nedap Pep.

Opgelost

Het verlonen van een payroller mislukt als de flexwerker tweemaal is geplaatst en de declaraties geen uren hebben. Dit is nu opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verloning
Melding: 532759

Als een flexwerker tweemaal is geplaatst met leveringswijze 'payroll' en je wilt declaraties verlonen waar geen uren in staan, dan kreeg je in het verloningsrapport de melding: 'Verloning niet uitgevoerd. Het betreft een verloning voor een payroller, maar er is geen plaatsing met leveringswijze 'payroll' vastgelegd'. Dit is nu opgelost.

Exportbestand journaalpost Verkopen voldeed niet aan voorwaarden financieel pakket Cash. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Journaalpost Verkopen
Melding: 532287

Bij een koppeling met financieel softwarepakket 'Cash' werd het exportbestand van het overzicht 'Journaalpost verkopen' verkeerd gegenereerd. Achter waarde 303 werd verwezen naar het transactienummer. Dit is nu gewijzigd naar het factuurnummer. Hiermee kan de 'Journaalpost verkopen' succesvol worden geïmporteerd in Cash.

Signalering pensioen nu ook juist na overstap van NBBU naar ABU of Ketensysteem en andersom

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 532277

In geval van overstap van NBBU naar ABU of periode/keten gaf het overzicht 'Signaleringen' een onvolledig resultaat bij de pensioensignaleringen als bij de flexwerker de fasehistorie niet was gewijzigd. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt er gekeken naar de wekenhistorie zoals die bij de flexwerker vastligt bij 'cao-overige > weken'.

Het handmatig ingeven van een einddatum voor de verzekering van Zorg en Zekerheid werkt weer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 532619

Wanneer je bij een flexwerker een handmatige einddatum in wilde geven op tabblad 'Fiscaal-sociaal' voor de verzekering 'Zorg en Zekerheid' ontstond er een foutmelding betreft het niet vastleggen van een reden van uitschrijving. Dit is opgelost en je krijgt geen foutmelding meer wanneer je een handmatige einddatum wilt ingeven. 

Het vastleggen van een arbeidsongeschiktheidsmelding voor WAZO Wettelijk zwangerschaps- of bevallingsverlof lukte niet. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 532772

Het vastleggen van een een arbeidsongeschiktheidsmelding voor WAZO Wettelijk zwangerschaps- of bevallingsverlof was niet mogelijk. Na het kiezen van de knop 'Vastleggen' gebeurde er niets. Dit is opgelost en vanaf nu wordt de melding weer opgeslagen.

Easyflex2GO

Mogelijkheid om uurloon/tarief af te schermen 

#1075
Het is nu mogelijk om per rol het uurloon en/of tarief af te schermen. Dit stel je in via Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Declaraties.

Vertalingen voor ondertekening nu ook in Pools en Roemeens

#1025
Vanaf heden is zijn naast de Engelse en Nederlandse taal ook de Poolse en Roemeense taal beschikbaar bij het ondertekenen van een document.

Veld ‘opmerking’ uit aanmelding inlener wordt getoond in plaatsing

#608
Wanneer een inlener informatie ingeeft in het veld ‘opmerking’ vanuit de aanmelding, wordt deze informatie nu weergegeven als alert-info bij het aanmaken van een plaatsing.

Bij plaatsing met leveringswijze ZZP/ Doorlenen is contractadvies niet nodig

#886
Wanneer er wordt gekozen voor leveringswijze ZZP en/of Doorlenen is het niet meer verplicht om een arbeidsovereenkomst aan te maken.

Default instelling voor aantal herinneringen en na hoeveel dagen voor het ondertekenen

#900
Voor de module ‘Ondertekenen’ kan er bij Beheer > Koppelingen > Signing nu een standaard aantal herinneringen en een standaard eerste herinnering na (…) dagen ingesteld worden.

Mogelijkheid om meerdere inschrijvingen/aanmeldingen/ondertekeningen in een keer te kunnen verwijderen of archiveren

#601
Bij de module Aanmeldingen, Inschrijvingen en Ondertekeningen is het nu mogelijk om meerdere regels tegelijk te selecteren. Dit doe je door een vinkje te zetten onder de ‘Actie’ knop. Vervolgens worden alle regels geselecteerd. Links onder in het scherm kies je vervolgens de actie die je wilt uitvoeren, Archiveren of verwijderen. Dit is afhankelijk van de module waarin je zit. 

Let op! Wanneer je bij ‘ondertekenaanvragen’ hebt gekozen voor archiveren, is het niet meer mogelijk om het document te heropenen.

Extra tekst toevoegen in plaatsing die zichtbaar is in urendeclaratie

#1065
In een plaatsing kan met de knop ‘instellingen’ een tekstveld ingesteld worden. Dit tekstveld wordt getoond voor alle rollen op de urendeclaraties van die plaatsing achter de relatienaam.

Documenten meerdere keren aangeboden

#1077
Het kon voorkomen dat documenten meerdere keren werden aangeboden ter ondertekening, dit is opgelost.

Releasenotes beschikbaar

#1084
In het zijmenu zijn bij ‘Help’ nu de releasenotes beschikbaar voor de intercedent.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.