Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Corona


Easyflex

6 handige tips om thuis te werken met Easyflex 

Nederland is in de ban van het coronavirus en dat zorgt voor maatregelen. Het RIVM verzoekt bedrijven om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken, tenzij zij onder de zogeheten vitale beroepen vallen. Hierdoor ben je wellicht genoodzaakt om je werk vanuit huis voort te zetten. We geven je graag wat handige tips voor het thuiswerken zodat je werk niet geheel stil komt te liggen: https://www.easyflex.nl/6-handige-tips-om-thuis-te-werken-met-easyflex/

Inrichten van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) in Easyflex

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), Hiermee komt de eerdere aankondiging van de Werktijdverkorting als “corona-maatregel” te vervallen. Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. Wij staan in nauw contact met de OSWO en de belastingdienst. Zodra er meer duidelijk is over de NOW regeling en hoe deze toegepast dient te worden zullen wij deze procesbeschrijving verder uitbreiden over de inrichting van deze regeling in Easyflex.

De aanvraag van de NOW regeling gebeurd per L-nummer. Om in aanmerking te komen vraagt het UWV om een overzicht van de loonsom van januari 2020. Hoe deze wordt bepaald kun je vinden via: 

In Easyflex kun je deze gegevens ophalen middels het overzicht ‘Loonstaat’. Om inzicht te krijgen in het vakantiegeld wat uitbetaald is, kun je het overzicht ‘Urendeclaraties verwerkt’ gebruiken. 

Inzicht krijgen in de te verwachten tegemoetkoming kan via de volgende link: 

Looncomponenten inrichten voor doorbetaling / uitbetaling i.v.m. corona en het achteraf rapporteren hiervan.

Wanneer je flexwerkers gaat doorbetalen zijn er verschillende opties mogelijk in Easyflex. Wij raden wel aan in elke situatie een nieuw looncomponent in te richten zodat er middels bijvoorbeeld het ‘Urendeclaraties verwerkt’ altijd terug te vinden is wat de impact van deze situatie is geweest. Dit is met name voor eigen registratie, voor de NOW regeling wordt niet naar individuele flexwerkers gekeken.

Wanneer flexwerkers uitbetaald moeten worden tegen een lager uurloon kun je een looncomponent inrichten onder de ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ onder ‘Loon verlaagde uurlonen’. Wanneer dit looncomponent niet gefactureerd hoeft te worden zet je ‘Factureren’ op ‘Nee’.

Wanneer flexwerkers normaal doorbetaald worden (tegen 100%) kun je een looncomponent inrichten onder de ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ onder ‘Loon normale uren’. Ook voor dit looncomponent geldt dat je ‘Factureren’ op ‘Nee’ kunt zetten wanneer het looncomponent niet gefactureerd hoeft te worden.

Wanneer je één of meerdere van deze looncomponenten aanmaakt zal dit ook meegenomen worden in de resultaat/marge rapportages, zoals het overzicht 'Rapportage detail'. Wil je niet dat de verwerking van deze uren drukken op de marge, dan kun je er voor kiezen om bij het inrichten van het looncomponent de optie 'In statistiek opnemen' op 'Nee' te zetten. Je zult de verwerkte uren dan niet meer terug vinden op het overzicht 'Rapportage detail'. Je kunt bijvoorbeeld nog wel middels het overzicht 'Urendeclaraties verwerkt' inzien hoeveel uren op dit looncomponent verwerkt zijn. 

Let op: Easyflex wijst je erop, dat in dit document opgenomen informatie is verzameld uit de diverse documenten zoals wij deze van de Belastingdienst, de ABU, NBBU en UWV hebben mogen ontvangen. Easyflex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van deze informatie. Voor het verkrijgen van de juiste informatie verwijzen wij je naar de daarvoor verantwoordelijke instanties.

Actueel

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Je mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van jouw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%. De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Meer informatie hierover kun je terugvinden op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Deze wijziging wordt zo snel mogelijk doorgevoerd in Easyflex.

Geen 30%-herzieningsregeling van de WW-premiedifferentiatie voor 2020

Krijgt een medewerker met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaal je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Dit is de 30% herzieningsregeling. Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling tijdelijk aangepast. In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel. Meer informatie kun je terugvinden op:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Heb je al medewerkers verloond en/of herrekend met de WW-premie instelling 'Hoge premie - herzien' dan kun je de instelling wijzigen naar 'Lage premie - correctie' en de medewerker herrekenen. De aanpassing gaat dan automatisch als correctie mee in de volgende loonaangifte.

Deblokkeren g-rekening mogelijk

Uitzendbureaus en detacheerders die g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/versoepeling-betalingsuitstel-belastingdienst

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) 

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend gemaakt. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Lees hier de volledige informatie: 

Algemene informatie

Waar vind ik informatie terug over alle maatregelen?

Op onderstaande sites kun je informatie en doorverwijzingen terugvinden over diverse regelingen zoals bijvoorbeeld voor werkgevers over de 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud' of over de uitstelregeling van belastingbetaling:
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Rijksoverheid voor ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/coronavirus
Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/
Ondernemersplein: https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/
UWV: https://www.uwv.nl/coronavirus/

Veel gestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Veel gestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Financiële maatregelen

Welke financiële maatregelen zijn er genomen?

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Veel gestelde vragen over de financiële maatregelen

Veel gestelde vragen over de financiële maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel 

Geldt de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) ook voor werknemers met een flexibel contract?

Meer informatie hierover vind je op de pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Belastingdienst

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst?

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirusOm u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, neemt de Belastingdienst maatregelen.  Lees hierover meer: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Raadpleeg voor aanvullende informatie hierover ook de volgende pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/belastingmaatregelen

Let op: Het uitstel geldt voor betaling, niet voor het indienen van de loonaangifte.

Welke andere maatregelen heeft de Belastingdienst getroffen?

Welke andere maatregelen de Belastingdienst heeft getroffen kun je hier terugvinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Uitzendkrachten, payrollkrachten en zzp'ers

Veelgestelde vragen over loondoorbetaling uitzendkrachten en payrollkrachten

Over de loondoorbetaling van uitzendkrachten en payrollkrachten is op de volgende pagina's meer informatie te vinden:

Zijn er extra maatregelen voor zzp’ers?

Voor zzp'ers is er een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

Veel gestelde vragen over de extra tijdelijke ondersteuning voor zzp'ers

Veel gestelde vragen over de extra tijdelijke ondersteuning voor zzp'ers: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Wat doet de Belastingdienst voor zzp-ers?

Welke maatregelen de Belastingdienst heeft getroffen kun je hier terugvinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Aanpassing kennisdocument premiedifferentiatie WW

Vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen genomen rondom de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het kennisdocument premiedifferentiatie WW is hierop op enkele punten aangepast. Daarnaast is informatie over overwerk toegevoegd.

De volgende wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwe versie van het kennisdocument:

  • Vraag 1.6, de termijn voor aanpassing van arbeidsovereenkomsten aan de administratieve voorwaarden voor de WAB is verlengd tot en met 30 juni 2020.

  • Vraag 1.14, uitleg van overwerk onder de WAB.

  • Vraag 1.15, de 30%-herzieningsregel zal worden aangepast. Hoe deze wijzigingen er uit komen te zien, zal in de loop van 2020 duidelijk worden.

Het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW kun je terugvinden op rijksoverheid.nl.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.