Skip to main content
Skip table of contents

14-07-2016 - Versie 2016-15

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653340

24653340

Nieuw

24653340

24653340

24653340

Verbeterd

24653340

Opgelost

24653340


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Vervaagd BSN voor ID-checker komt te vervallen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: ID-checker
Melding: 519137

Indien je gebruik maakt van ID-Checker en een identiteitsbewijs opstuurt wordt hier door ID-checker een rapportage over gemaakt. Tevens kwam er een afbeelding terug waarop het BSN vervaagd was. Omdat het vervagen van het BSN erg lastig is gebleken bij diverse soorten identiteitsbewijzen is ID-Checker gestopt met het aanbieden van deze dienst. Je krijgt nu geen afbeelding meer terug waarop het BSN vervaagd is. Wel wordt er nog steeds een afbeelding getoond die netjes uitgesneden is.

Nieuw

Standaard instelling voor kredietbeperking per relatie mogelijk

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Debiteuren
Melding: 518903

Vanaf nu is het mogelijk om per relatie in te stellen of er voor de berekening van de kredietbeperking een standaard instelling van toepassing is of een afwijkende instelling. De standaard instelling kun je vastleggen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren'. Hierbij heb je de keuze uit 'Berekenen' of 'Niet berekenen'. Vervolgens kies je bij de relatie op het tabblad 'Facturatie > Instellingen' bij 'Kredietbeperking' voor de standaard instelling uit de Bedrijfsinstellingen of voor een afwijkende instelling alleen voor die relatie.

Daarnaast is er ook een autorisatie gemaakt voor het wijzigen van de instelling van een kredietbeperking bij de relatie. Hiervoor kun je een rol vastleggen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren'. Wanneer er een autorisatie is gekozen betekent dit dat alleen medewerkers met die rol de instelling voor de kredietbeperking bij de relatie kunnen wijzigen.

Kolommen 'Verzendwijze loonspecificaties' en 'E-mailadres loonspecificaties' beschikbaar via uitvoer samenstellen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 518869

In 'Frontoffice > Matching' zijn extra uitvoerkolommen toegevoegd in 'Uitvoer samenstellen'. Deze kolommen tonen de verzendwijze van de loonspecificaties van de flexwerker en het e-mailadres voor het verzenden van de loonspecificaties.

Ziekmeldingen helemaal niet verzenden

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aangifte en meldingen
Melding: 519387

Vanaf nu is het mogelijk om in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aangifte en meldingen' bij 'Arbeidsongeschiktheid' te kiezen voor de optie: 'Niet versturen'. Indien deze keuze gemaakt wordt zullen ziekmeldingen helemaal niet verzonden worden naar een externe instantie. Op deze manier is het mogelijk ziekmeldingen administratief vast te leggen in Easyflex zonder dat deze verzonden worden.

Verbeterd

Bij aanpassing datum indiensttreding door systeem wordt nu een automatische notificatie gemaakt

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Notificaties
Melding: 519367

In sommige gevallen wordt de datum indiensttreding automatisch aangepast nadat er een verloning heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt als de datum indiensttreding later ligt dan de ingangsdatum van het loontijdvak en het eerste tijdvak waarin de flexwerker wordt verloond. Aan deze werking is niks gewijzigd alleen is vanaf nu de wijziging van de datum indiensttreding terug te zien bij de notificaties van de flexwerker.

Opgelost

Overzichten met veel bijlages die per e-mail worden verzonden komen weer allemaal aan

Module: Backoffice / Frontoffice / Mijn gegevens
Onderdeel: Overzichten
Melding: 518926

Wanneer er overzichten werden verzonden per e-mail met veel bijlages, kon het voorkomen dat niet alle bijlages van het overzicht per e-mail binnen kwamen. Dit is opgelost. Alle bijlages worden weer meegestuurd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.