Skip to main content
Skip table of contents

13-02-2020 - versie 2020-04


Belangrijke mededelingen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuw overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' beschikbaar

Module: Backoffice / Frontoffice / Mijn gegevens
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Aanbod vaste arbeidsomvang
Melding: 531513

Vanaf nu kun je het overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' gebruiken om te signaleren wanneer flexwerkers met een oproepovereenkomst een aanbod moeten krijgen voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang (na 12 maanden) en wat het gemiddelde aantal gewerkte uren is.

Bij de flexwerker op het tabblad cao-overige kun je bijhouden wanneer je een aanbod verstuurd hebt en of het aanbod geaccepteerd of geweigerd is. De informatie die je hier vastlegt kun je vervolgens ook weer raadplegen op het overzicht.

De verplichting om oproepmedewerkers een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang komt voort uit de WAB. Je dient het overzicht beschikbaar te stellen in Beheer > Aansturing overzichten. Hier lees je meer over het overzicht.

Mogelijkheid om bij relaties in te stellen dat er maximaal 20% ipv 25% van het WML mag worden ingehouden voor huisvesting

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Overige gegevens
Melding: 530908

Volgens het Fair Produce keurmerk van de champignonteelt mag er slechts 20% van het bruto wettelijk minimumloon gebruikt worden voor de netto inhouding van huisvesting (in plaats van de standaard 25%). Dit kun je vanaf nu instellen bij de betreffende relaties op het tabblad Relaties > Overige gegevens. Als een flexwerker gedurende een loontijdvak bij ten minste 1 relatie heeft gewerkt waar deze instelling aanstaat dan wordt 20% toegepast. Op de loonstrook van de flexwerker wordt in de toelichting getoond dat er maximaal 20% wordt ingehouden. Het wijzigen van de instelling bij de relatie kan herrekend worden.

Nieuwe geluiden beschikbaar

Module: Mijn gegevens
Tabblad: Berichtinstellingen
Melding: 531801

Vanaf heden is het mogelijk om andere geluiden te selecteren voor de type berichten. Deze geluiden zijn in te stellen bij: "Mijn gegevens > Berichtinstellingen"

Verbeterd

Aanpassing weergave contractvorm op loonspecificatie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Vaste medewerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 531882

Op de loonspecificaties is de vermelding van de arbeidsovereenkomst aangepast. Er wordt nu alleen aangegeven of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is of niet.

Opgelost

Weer mogelijk om meerdere facturen tegelijk te printen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie
Tabblad: Facturen
Melding: 532040

Het is weer mogelijk om via 'Frontoffice > Relatie > Facturatie > Facturen' meerdere facturen tegelijk te selecteren om af te drukken.

Business unit zichtbaar op export van overzicht loon-en tariefafspraken

Module: Backoffice / Frontoffice / Mijn gegevens
Onderdeel: Overzichten
Melding: 530587

In de export van het overzicht loon- en tariefafspraken kon het voorkomen dat de business unit niet vermeld werd, dit is opgelost.

Overzicht 'Loonstaat' kon onjuiste datums tonen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Loonstaat
Melding: 529411

Het kon voorkomen dat er op het overzicht "Loonstaat" onjuiste datums werden weergeven, dit is opgelost.


Easyflex2GO


#977 E-mailadres voor loonspecificatie wordt gevuld

Bij het opslaan van een flexwerker vanuit een aanmelding in EF2Go wordt indien bekend het e-mailadres ook op het tabblad ‘Loonspecificaties’ opgeslagen.

#992 Aanpassing in het aanmaken van account als inlener

Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor het activeren en aanpassen van een account als inlener. Voornaam en achternaam zijn nu verplichte velden.

#960 Extra opties op de relatiekaart

Op de relatiekaart kan nu het debiteurennummer, betaaltermijn en kredietlimiet toegevoegd en aangepast worden.


Easyflex Planning

  • Bug opgelost waarbij de rollen en rechten app niet goed getoond werd

CAO tool

  • Probleem opgelost waarbij op momenten dat het systeem veel timesheets moet verwerken, er voorbarig een foutmelding getoond werd

  • Volgende/vorige knoppen in uren portaal voor timesheets vertaald naar ingestelde taal

  • Bug opgelost bij de 'afgelopen 7 dagen' en 'afgelopen 28 dagen' CAO regels, waarbij uren criteria leeg mochten zijn

  • Knop toegevoegd aan de timesheet-detail app waarmee alle timesheets voor die plaatsing gesynchronizeerd worden met easyflex. Dit is met name bedoeld als er timesheets missen of juist niet opgeruimd zijn. Dit is een tijdelijke oplossing
    Het wisselen tussen timesheets zorgde er in sommige gevallen voor dat het detailscherm incorrect renderde, dit is opgelost

  • In zowel het uren portaal voor de flexwerker en relatie als in planning voor de intercedent is nu de mogelijkheid toegevoegd om berichten te kunnen sturen naar flexwerkers en relaties. Let wel op dat voor gebruik in planning de berichten app toegevoegd moet worden aan de rollen van gebruikers

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.