Skip to main content
Skip table of contents

11-07-2019 - Versie 2019-13


Belangrijke mededelingen

Voorbereidingen CAO-fonds (Tijdspaarfonds)

Binnenkort komt het CAO-fonds (Tijdspaarfonds) beschikbaar in Easyflex. Hiervoor zijn ter voorbereidingen alvast de eerste wijzigingen doorgevoerd. Op diverse plaatsen in Easyflex kun je nieuwe opties tegenkomen die hiermee te maken hebben, bijvoorbeeld 'Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal-Sociaal', 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' en 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten'. Wij adviseren om nog niets met deze wijzigingen te doen tot onze nadere berichtgeving omtrent het CAO-fonds (Tijdspaarfonds). Zodra het CAO-fonds (Tijdspaarfonds) volledig beschikbaar zullen wij dit op de versiepagina vermelden.

Verbeterd

Dataview is uitgebreid met de werkbladen LIV en LIV acties

Nieuw in dataview: de werkbladen LIV en LIV acties. Op het werkblad LIV zie je de gegevens van flexwerkers welke (mogelijk) in aanmerking komen voor de LIV. Op het werkblad LIV acties zie je gegevens van flexwerkers welke op basis van de huidige verwachtingen niet in aanmerking komen voor de LIV, maar wel in aanmerking kunnen komen. Hierbij staat ook weergegeven wat de te nemen acties kunnen zijn, waardoor de flexwerker in aanmerking kan komen. Meer informatie over deze werkbladen vind je hier

Het is mogelijk om in het overzicht 'Journaalposten verkopen' in te stellen of de vervaldatum van de factuur in de export meegegeven dient te worden 

Module: Backoffice 
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Journaalposten verkopen
Melding: 527559

Het is vanaf nu mogelijk om in het overzicht 'Journaalposten verkopen' aan te geven of de vervaldatum van de factuur meegegeven moet worden in de export. De export zal alleen wijzigen indien de vervaldatum nu meegegeven wordt, dit is niet voor ieder financieel pakket het geval. Meer informatie hierover kun je vinden in ons handboek onder 'Algemeen > Financiële pakketten'.

De export van 'Journaalposten verkopen' voor pakket 'Reeleezee' is uitgebreid

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Journaalposten verkopen 
Melding: 529967

De export van journaalposten verkopen voor pakket 'Reeleezee' is uitgebreid. Vanaf heden wordt aangegeven dat het om een boeking gaat. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

'Opnemen alles' weer meteen beschikbaar na openen tabblad 'Reserveringen' in urendeclaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Reserveringen
Melding: 529820

Als je voor de eerste keer in de tabblad 'reserveringen’ van een urendeclaratie komt was de knop 'opnemen alles’ niet beschikbaar en moest je eerst in een willekeurig veld van een reservering gaan staan om de knop beschikbaar te maken. Dit is opgelost.

Aanmelden flexwerker voor Zorg en Zekerheid kan nu ook met Nederlands domicilieadres

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 529017

Voorheen was het niet mogelijk flexwerkers met een domicilieadres in Nederland aan te melden voor Zorg en Zekerheid. Deze restrictie is verwijderd. Vanaf nu kunnen ook flexwerkers met een Nederlands domicilieadres aangemeld worden bij Zorg en Zekerheid.


Flexwerker kunnen verwijderen wanneer uitnodiging voor flexwrapp is verzonden

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Flexwrapp
Melding: 519935

Als een flexwerker bij 'Frontoffice > Flexwerker > Flexwrapp' de status 'Uitgenodigd' heeft is het nu mogelijk om de flexwerker te verwijderen. Dit is opgelost.

Veld e-mailadres voor uitnodiging webservice is niet meer te wijzigen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie / flexwerker
Tabblad: Webservices
Melding: 529661 

Het was mogelijk om het e-mailadres te wijzigen op het tabblad 'webservices' bij de relatie en flexwerker. Dit was niet correct, gezien de uitnodiging alleen verstuurd wordt naar e-mailadressen zoals vastgelegd onder communicatiemiddelen. Dit is opgelost. Het e-mailadres onder 'webservices' is nu niet meer te wijzigen.


Aantal afdrukken bij 'Frontoffice > Flexwerker > Verrekeningen > Voorschotten' weer zichtbaar

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerker 
Tabblad: Verrekeningen
Melding: 529808

Indien je een voorschot wilde vastleggen en vervolgens koos voor 'start bewerken document' stond het veld 'Vorm’ voor de tekst 'Aantal afdrukken’. Dit is opgelost. 

Berichtgeving kon ervoor zorgen dat Internet Explorer vastliep

Wanneer je nog inlogt via Internet Explorer kon het voorkomen bij de eerste keer inloggen na een Easyflex update, dat de berichtgeving ervoor zorgde dat Internet Explorer vastliep. Dit is opgelost.
Ben je al op de hoogte van onze nieuwste manier van inloggen? Download hier de Easyflex Connector. 


Scherm Frontoffice > Flexwerker > Algemeen' slaat aangepaste gegevens weer op

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Algemeen
Melding: 530048

Het kon voorkomen dat gegevens die waren aangepast op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Algemeen' niet werden opgeslagen. Dit is opgelost.


Easyflex2GO

versie 0.0.84 t/m 0.0.89

Inschrijving van flexwerker mogelijk zonder relatie- en plaatsingsinformatie

Het is nu mogelijk om een flexwerker uit te nodigen voor een inschrijving zonder dat deze gekoppeld wordt aan relatie- of plaatsingsgegevens. 

Alleen intercedent kan een flexwerker definitief aanmaken

Het definitief aanmaken van een flexwerker vanuit een inschrijving is alleen mogelijk door een intercedent. 

Mogelijkheid tot signaleren door intercedent van aanmeldingen en inschrijvingen

Voor de intercedent is het mogelijk geworden om signaleringen in te zien van aanmeldingen en inschrijvingen die de status hebben ‘niet aangeleverd’ en ‘niet verwerkt’. Dit is terug te vinden onder het tabblad Signaleringen.

Rechten toekennen om een inschrijving te verwijderen

Het is mogelijk om een intercedent rechten te geven om een inschrijving te kunnen verwijderen. Dit recht kun je toekennen in het tabblad ‘Gebruikers’, hier selecteer je de medewerker en via de knop bewerken kun je onder het kopje ‘Permissies’ bij de gebruiker het recht toekennen. 

Functieomschrijving zichtbaar

Wanneer je in het tabblad ‘Instellingen’ kiest voor ‘Functies’ is vanaf heden ook de omschrijving van de functie zichtbaar.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.