Skip to main content
Skip table of contents

08-03-2024 - Versie 2024-05

Belangrijke mededelingen


Urenbestanden Premium

De nieuwe functionaliteit "Urenbestanden Premium" is nu live! Met Urenbestanden Premium kun je het proces van urenregistratie automatiseren. Je kunt Urenbestanden Premium activeren via 'Beheer > Urenbestand-definities > Instellingen', of eenvoudigweg bij het aanmaken van een nieuwe definitie voor urenbestanden kiezen voor 'Type > Excel-bestand (Urenbestanden Premium)'.

Zodra Urenbestanden Premium is geactiveerd, kun je gebruik maken van het definitietype 'Excel-bestand' voor urenbestanden. Als je dit selecteert en vervolgens het bestandsformaat bekijkt, zul je merken dat dit afwijkt van het oorspronkelijke CSV-bestandsformaat. Door middel van een voorbeeld Excel-bestand kun je rijen en kolommen definiëren. Voor meer uitleg over het vastleggen van een urenbestand-definitie kun je de procesbeschrijving 'Urenbestanden Premium' raadplegen.

Een andere functionaliteit die beschikbaar wordt bij het activeren van Urenbestanden Premium is de e-mailfunctionaliteit. Door een e-mailadres vast te leggen via 'Beheer > Urenbestand-definitie > Selecteer urenbestand-definitie > E-mailinstellingen' en een e-mailadres te whitelisten van waaruit het urenbestand mag worden verzonden, kunnen relaties direct een urenbestand versturen naar Easyflex. Afhankelijk van de instellingen van de urenbestand-definitie en de e-mailinstellingen wordt het urenbestand vervolgens automatisch verwerkt of is er nog een handmatige actie nodig. Het e-mailadres dat je vastlegt bij 'e-mailinstellingen' wordt gekoppeld aan de urenbestanddefinitie en aan het bestandsformaat dat je hebt vastgelegd.

Door Urenbestanden Premium in te schakelen, een Excel-bestandsformaat te definiëren dat naadloos aansluit op het urenbestand van de relatie, een e-mailadres vast te leggen en de urenbestanden automatisch te laten verwerken, is er in bijna alle gevallen geen tussenkomst meer nodig van een interne medewerker om de urenbestanden te verwerken. Via Urenbestanden Premium kun je het proces van urenregistratie sneller en nauwkeuriger laten verlopen. Neem contact op met Sales voor meer informatie.

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Urenbestanden mailen met Urenbestanden Premium

Met de nieuwe functionaliteit Urenbestanden Premium is het mogelijk gemaakt om urenbestanden rechtstreeks te mailen naar Easyflex. Easyflex verwerkt vervolgens de urenbestanden die als bijlage zijn toegevoegd volgens de urenbestand definitie die is gekoppeld aan het unieke e-mailadres wat is vastgelegd bij ‘Beheer > Urenbestand-definities > Wijzigen > e-mail instellingen’. Via het nieuwe tabblad ‘Backoffice > E-mails urenbestanden’ kun je overzichtelijk zien welke mails er zijn binnen gekomen en wat de status hiervan is. Voor meer informatie over Urenbestanden Premium kun je contact opnemen met Sales.

Melding: 33444

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd


Naam afwijkende begunstigde wordt nu ook toegepast bij reverse billing betalingen

Vanaf nu wordt de ‘Naam afwijkende begunstigde’, welke je kunt vastleggen bij ‘Flexwerker > Betalingen’, ook toegepast bij betalingen ten behoeve van reverse billing.

Melding: 33500

Verbetering van vermelding Loonheffing / Loonheffingskorting op jaaropgave

Op de jaaropgave is nu duidelijker te zien welke loonheffingsberekening is toegepast per periode. Let op: door deze aanpassing is het nodig eventuele vertalingen ten behoeve van jaaropgaven opnieuw vast te leggen in ‘Beheer > Vertalingen’.

Melding: 33411

Opgelost


Nieuwe contactpersonen kopiëren naar samenwerkende werkmaatschappijen

Nieuwe contactpersonen bij een relatie werden bij het kopiëren naar een samenwerkende werkmaatschappij niet mee gekopieerd. Dit is opgelost.

Melding: 33762

EF2GO


Eigen velden bekijken en bewerken in het context menu

Maak je gebruik van eigen velden op bijvoorbeeld flexwerkers, relatie en planning diensten? Dan is het vanaf nu mogelijk om de eigen velden te bekijken en te wijzigen vanuit het context menu. Klik hiervoor met de rechter muisknop in het flexwerkeroverzicht op de flexwerker, in het relatie overzicht op de relatie of in planning op een dienst. In het menu dat nu verschijnt in het onderdeel 'velden bewerken' toegevoegd, waar de eigen velden kunnen worden bekeken en gewijzigd.

Melding: 4184

Aangepaste weergave functienamen

Omdat veel functienamen vaker voorkomen in de functietabel, wordt vanaf nu naast de functienaam ook de bijbehorende discipline weergegeven in alle functie dropdowns in EF2GO.

Melding: 6434

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.