Skip to main content
Skip table of contents

Vertalingen - Beheer

Op dit tabblad leg je talen en bijbehorende vertalingen vast voor de facturen. Je kunt zoveel talen vastleggen als je wilt. Met deze toepassing is het mogelijk om facturen in een andere taal dan Nederlands naar je relaties te sturen. Dit is per relatie in te stellen.


Taal

Eerst is het nodig om vertalingen vast te leggen. Dit kan in onderstaand scherm. Bij het openen van het scherm krijg je het volgende te zien:

Als er al talen zijn aangemaakt, kun je er een selecteren via het dropdown menu. Door middel van de knop met de drie puntjes wordt het volgende scherm geopend:

Nieuw

Je kunt een nieuwe taal vastleggen en bepalen of deze actief is of niet. Als het vinkje bij 'Actief' aanstaat, is de taal ook te selecteren bij locaties en relaties. Advies is om de taal pas beschikbaar te stellen als de vertaling is afgerond.

Wijzigen

Je kunt de naam van de taal wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een typefout) en de taal op een later moment actief of inactief maken. De taal kan alleen inactief worden gesteld als die nergens (meer) is ingesteld.

Kopiëren

Je kunt de ingevoerde vertalingen van de betreffende taal vanuit de bronwerkmaatschappij kopiëren naar een samenwerkende werkmaatschappij als je hier toegang tot hebt. In de doelwerkmaatschappij wordt de taal aangemaakt en worden de vertalingen gevuld. Als de betreffende taal al vastlig bij de doelwerkmaatschappij worden alleen lege regels gevuld. Bestaande vertalingen worden niet overschreven. Voor de looncomponenten geldt dat de vertaling alleen wordt gekopieerd als de 'omschrijving loonspecificatie' overeenkomt.


Onderdeel

Met het selecteren van een taal, wordt een nieuw menu getoond: Onderdeel. De volgende onderdelen zijn te vertalen:

  • Algemeen
  • Functies
  • Looncomponenten
  • Facturen
  • Loonspecificaties
  • Jaaropgaven

Algemeen

Bij het openen van dit onderdeel worden alle algemene woorden en zinsneden getoond die kunnen voorkomen op een factuur, loonspecificatie en/of jaaropgave.

Door middel van het selecteren van een regel zie je linksonder bij 'Origineel' de volledige Nederlandse zin en kan bij 'Vertaling' de vertaling worden ingegeven en opgeslagen.

Een aantal Nederlandse regels bevatten mergefields, te herkennen aan de accolades. De mergefields hoeven niet vertaald te worden, omdat ze worden vervangen door een waarde, maar het is wel nodig dat de mergefields als tekst worden opgenomen in de vertaling. Zonder de betreffende mergefield(s) kan de vertaling van die regel niet worden opgeslagen.

Tip: gebruik de pijltjesknop in het midden tussen 'Origineel' en 'Vertaling' om de mergefields te kopiëren naar 'Vertaling'. Zo hoef je ze niet zelf over te typen.


Functies

De functieboom zoals bekend uit aanvragen en plaatsingen wordt hier getoond, in beginsel ingeklapt.

De boom kan worden uitgeklapt, zodat de functies kunnen worden vertaald. De branche en hoofdfuncties kunnen en hoeven niet vertaald te worden. Door middel van het selecteren van een regel zie je linksonder bij 'Origineel' de volledige Nederlandse zin en kan bij 'Vertaling' de vertaling worden ingegeven en opgeslagen.

Let op: als in de aanvraag of plaatsing al een afwijkende functienaam is ingegeven, dan wordt die functie niet vertaald.

Looncomponenten

Alle looncomponenten die vastliggen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' worden hier getoond. Standaard zijn alle looncomponenten al uitgeklapt.

Door middel van het selecteren van een regel zie je linksonder bij 'Origineel' de volledige Nederlandse zin en kan bij 'Vertaling' de vertaling worden ingegeven en opgeslagen. De eerste tekst is de 'omschrijving loonspecificatie' en de tekst tussen haakjes is de 'omschrijving factuur'. Als er geen tekst tussen haakjes is, dan is bij dat looncomponent ingesteld dat het niet gefactureerd wordt. Roodgekleurde looncomponenten zijn ingesteld als 'niet-operationeel'.

Facturen

Bij het openen van dit onderdeel worden alle algemene woorden en zinsneden getoond die kunnen voorkomen op een factuur.

Loonspecificaties

Bij het openen van dit onderdeel worden alle algemene woorden en zinsneden getoond die kunnen voorkomen op een loonspecificatie.

Jaaropgaven

Bij het openen van dit onderdeel worden alle algemene woorden en zinsneden getoond die kunnen voorkomen op een jaaropgave.

Door middel van het selecteren van een regel zie je linksonder bij 'Origineel' de volledige Nederlandse zin en kan bij 'Vertaling' de vertaling worden ingegeven en opgeslagen.


Opties

Zoeken

Met behulp van de zoekbalk kan worden gezocht naar de Nederlandse en vertaalde zinnen woorden/zinnen/functies/looncomponenten binnen het onderdeel. 

Filters

Vertaald: per onderdeel worden de vertaalde regels getoond.
Niet vertaald: per onderdeel worden de niet-vertaalde regels getoond.

Voorbeeld

Bekijk hoe de vertaalde factuur, loonspecificatie of jaaropgave eruit komt te zien. Er wordt tevens rekening gehouden met een aantal instellingen uit 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen' en Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties, te weten: de mededeling voor alle locaties, de informatieregel, de opmaak en wel/niet vermelden van de aanmaakdatum bij betaaltermijn.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.