Skip to main content
Skip table of contents

07-04-2016 - Versie 2016-06

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Wijzigingen 1 juli 2016 NBBU 'Wet werk en zekerheid'


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Wijzigingen 1 juli 2016 NBBU 'Wet werk en zekerheid'

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers / Urendeclaraties
Tabblad: Cao-overige / Plaatsing
Overzicht: Signaleringen

Per 1 juli 2016 zijn er voor de leden van de NBBU, door het vervallen van het overgangsrecht op de 'Wet werk en zekerheid', twee wijzigingen. 


1. NBBU fase 2 duurt 52 weken in plaats van 104 weken. Hierdoor duren fase 1 en 2 in totaal 78 weken.
Hieronder volgt een voorbeeld die het gevolg van de wijziging weergeeft.

Case 1:
Flexwerker heeft op 01-07-2016 80 weken gewerkt. In welke fase hoort de flexwerker dan?
- De flexwerker valt per 01-07-2016 direct in fase 3 in verband met het vervallen van het overgangsrecht.

2. De AOW-plus fases vervallen binnen de NBBU.
Hieronder volgen een viertal voorbeelden en de gevolgen van de wijziging.

Case 1:
Flexwerker is werkzaam in fase 2 AOW-plus en heeft 100 weken gewerkt. Start deze ook op 01-07-2016 aan het begin van fase 3? Net zoals het geval is bij de niet AOW-ers?
- Ja, de flexwerker start dan in fase 3 met een schone lei. Dit betekent 6 contracten in vier jaar tijd.

Case 2:
Flexwerker is werkzaam in fase 3 AOW-plus met 18 (of 28) contracten. De flexwerker zit inmiddels in contract 12 van het derde jaar. Welke fase is van kracht per 01-07-2016?
- De flexwerker heeft meer dan 6 contracten in fase 3 gekregen. Dus vanaf 01-07-2016 heeft de flexwerker recht op een onbepaalde tijd contract. Als dat niet gewenst is dan kan het uitzendbureau ervoor kiezen het contract voor die tijd te beëindigen en niet te verlengen.

Case 3:
Flexwerker is werkzaam in fase 3 AOW-plus met 18 (of 28) contracten. De flexwerker zit inmiddels in contract 12 van het vierde jaar en 2 maanden. Welke fase is van kracht per 01-07-2016?
- De flexwerker heeft langer dan 4 jaar in fase 3 gewerkt en het maximum aantal contracten overschreden. Dus vanaf 01-07-2016 heeft de flexwerker recht op een onbepaalde tijd contract. Als dat niet gewenst is dan kan het uitzendbureau ervoor kiezen het contract voor die tijd te beëindigen en niet te verlengen. 

Case 4:
Flexwerker is werkzaam in fase 3 AOW-plus met 18 (of 28) contracten. De flexwerker zit inmiddels in contract 5 van het vierde jaar en 2 maanden. Welke fase is van kracht per 01-07-2016?
- De flexwerker heeft langer dan 4 jaar gewerkt. Dus vanaf 01-07-2016 heeft de flexwerker recht op een onbepaalde tijd contract. Als dat niet gewenst is dan kan het uitzendbureau ervoor kiezen het contract voor die tijd te beëindigen en niet te verlengen. 

Na 01-07-2016 zijn de AOW-plus fases ook niet meer te selecteren in Easyflex. Uiteraard blijft de historie in onder andere 'Cao-overige' inzichtelijk.

De wijzigingen zijn verwerkt in de 'Declaratiesignaleringen' en in het overzicht 'Signaleringen'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.