Skip to main content
Skip table of contents

06-05-2021 - Versie 2021-09


Recente ontwikkelingen

11-05-2021: Uurloon van reservering 'Feestdagen' wijzigde van minimumloon naar plaatsingsuurloon bij ingeven uren via Urenportaal

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 535660

Het uurloon van reserveringen zoals 'Feestdag' is gelijk aan het wettelijk minimumloon als de flexwerker ET-uitruil heeft en automatisch uitbetalen van reserveringen is aangevinkt. Echter, indien een flexwerker uren invoerde voor 'Feestdag' via het urenportaal van flexwerker.com , dan werd dit uurloon gewijzigd naar het uurloon uit de plaatsing. Dit is opgelost. Het uurloon van de reservering is nu weer, indien van toepassing, gelijk aan het wettelijk minimumloon.

10-05-2021: Mailen van loonspecificaties en jaaropgaven vanuit de flexwerker werkt weer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties / Jaaropgaven
Melding: 535670

Het was niet mogelijk om bij de flexwerker bij tabblad 'Loonspecificaties' en 'Jaaropgaven' documenten te versturen. Dit is opgelost.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuw overzicht ‘Pensioenaanlevering (historisch)’

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering (historisch)
Melding: 533516

Met het overzicht ‘Pensioenaanlevering (historisch)’ maak je per pensioenfonds een overzicht van wat er reeds is aangegeven of wat er nog op aan te geven staat. Dit overzicht kun je aanmaken voor de pensioenfondsen waarvoor de aanlevering (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanlevering) is ingericht. Om het overzicht te gaan gebruiken dien je deze eerst beschikbaar te stellen in ‘Beheer > Aansturing overzichten’.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Overzicht 'Middelen' is uitgebreid met selectie op status en een jaaroverzicht

Module: Backoffice /  Frontoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Middelen
Melding: 533780

Het overzicht ‘Middelen’ t.b.v. middelenregistratie is uitgebreid. Je kunt vanaf nu een selectie maken op jaar waar je alle koppelingen van een heel jaar kunt zien. Verder kun je bij verwerkingswijze ‘totaal’ een selectie maken op de status van een middel.
Het pdf overzicht is uitgebreid met de kolommen ‘Afgeboekt’ en ‘Status’ en het csv overzicht met ‘Afgeschreven’, Vervallen’ en ‘Totaal aangemaakt’.

Overzicht 'Journaalposten lonen' sneller gereed

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Journaalposten lonen
Melding: 535202

Het proces van het overzicht 'Journaalposten lonen' is verbeterd. Het overzicht is nu sneller klaar.

Weekpremie HollandZorg naar beneden afgerond

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Verzekeraar
Melding: 535321

Als in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Verzekeraar' voor HollandZorg is gekozen voor rekenwijze 'Maandpremie', dan wordt de weekpremie berekend aan de hand van de maandpremie. Voorheen werd de weekpremie naar boven afgerond. Dit kon er echter toe leiden dat er op maandbasis teveel premie werd ingehouden wat tot problemen bij controles kon zorgen. De weekpremie wordt daarom vanaf nu naar beneden afgerond.

Voordeelregel wordt niet meer getoond op de loonstrook

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 535176

Sinds 1 januari 2016 is de voordeelregel komen te vervallen. Vanaf nu wordt deze regeling niet meer getoond op de loonstrook van de flexwerker en vaste medewerker. Loonstroken van vóór 2016 en loonstroken die reeds bestaan zijn niet aangepast.

Opgelost

Sortering van facturatieregels klopt weer als factuur wordt gesplitst per flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 535605

Als bij de relatie is ingesteld dat de factuur alleen gesplitst moet worden per flexwerker, dan klopte de sortering van de facturatieregels niet meer. Dit is opgelost. De urenregels en vergoedingen staan weer bij elkaar en de weeknummers zijn oplopend.

Berekening van de transitievergoeding ging niet goed als er twee of meer dienstverbanden zijn en de periode tussen de dienstverbanden te lang is. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Transitievergoeding
Melding: 535417

De berekening van de transitievergoeding was niet goed als er twee of meer dienstverbanden zijn en als de periode tussen de dienstverbanden te lang is. Als deze langer dan 6 maanden is, dan is de keten van dienstverbanden onderbroken. Op dat moment was de berekening van het gemiddeld aantal gewerkte uren onjuist. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt gerekend vanaf de startdatum van het oudste contract dat onderdeel uitmaakt van de actieve keten van contracten. Daarnaast worden gewerkte weken die ná de peildatum vallen niet meer getoond onder de knop 'Gewerkte weken'.

Intrekking van een ziekmelding leidt niet meer tot signalering bij bewerken urendeclaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 535577

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' is het mogelijk om een signalering in te stellen op arbeidsongeschiktheid. Als een declaratie wordt bewerkt in de periode van de arbeidsongeschiktheid wordt hier een melding van getoond. Echter, als de ziekmelding werd ingetrokken, bleef de signalering toch getoond worden. Dit is opgelost.

Digitaal ondertekende loonbelastingverklaring werd ten onrechte opgeslagen als ID bewijs

Module: Backoffice
Onderdeel: Documentmanagement
Tabblad: Documentbeheer
Melding: 535426

Het kon voorkomen dat een digitaal ondertekende loonbelastingverklaring terecht kwam op het tabblad 'Identiteitsgegevens' bij een flexwerker als ID-bewijs. Dit kwam door een leeg documenttype waardoor er bij het ondertekenen een foutief documenttype automatisch werd geselecteerd. Dit is opgelost. Wanneer er nu digitaal een loonbelastingverklaring wordt ondertekend zal dit worden aangemerkt als een loonbelastingverklaring op het tabblad 'Fiscaal-sociaal'.

EF2GO

Alleen actieve zorgverzekeraars tonen in EF2GO

#642

Indien een zorgverzekeraar in Easyflex onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > verzekeraar > onderhoud' op passief staat, kan deze vanaf nu niet meer gekozen worden in EF2GO. Alleen actieve verzekeraars worden getoond.

Mogelijkheid tot verplicht maken van de Valicare screening

#784

Voor klanten die gebruik maken van Valicare screening is het vanaf nu mogelijk de screening verplicht te maken voor het opslaan van een flexwerker . Ga hiervoor naar 'Beheer > koppelingen > valicare' en zet de instelling

'Valicare screening Afgerond is verplicht voor het opslaan van een flexwerker' op ja. Deze instelling zorgt ervoor dat een inschrijving of aanmelding de flexwerker alleen kan worden opgeslagen indien de Valicare screening is afgerond.

E-mail bij nieuwe loonopgave na synchronisatie

#806

Bij een synchronisatie werden de automatische e-mails bij een nieuwe loonopgave niet verzonden. Dit is nu opgelost.

Optimalisatie Valicare koppeling

#807

In de koppeling met Valicare zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.

Lege velden in verschillenoverzicht niet meer tonen

#843

Indien een aanmelding wordt gedaan met een bestaande flexwerker en deze zijn/haar gegevens aanvult, worden eventuele verschillen getoond bij het opslaan. Hierbij werden ook velden getoond waarbij de oude of de nieuwe waarde leeg is. Vanaf nu worden velden waarbij de oude of de nieuwe waarde leeg is niet meer getoond in het verschillenoverzicht.

Mogelijkheid tot sparen toeslagdeel overuren

#845

Vanaf nu is het mogelijk voor de flexwerker om in EF2GO bij overuren aan te geven dat hij/zij alleen het toeslagdeel wil sparen.

Mogelijkheid tot uitbetalen, sparen of toeslagdeel sparen bij onregelmatige uren

#845

Vanaf nu is het mogelijk voor de flexwerker om in EF2GO ook bij onregelmatige uren aan te geven dat hij/zij deze wil sparen, uitbetalen of alleen het toeslagdeel wil sparen. Voorheen was dit alleen mogelijk voor overwerkuren.

KVK nummer en BTW nummer zichtbaar bij opslaan van een flexwerker vanuit een aanmelding

#853

KVK nummer en BTW nummer werden voorheen getoond onder het kopje fiscaal-sociaal. Hierdoor waren deze velden niet zichtbaar bij het opslaan van een flexwerker vanuit een aanmelding. Omdat KVK nummer en BTW nummer nu basisvelden zijn in de aanmelding, worden deze vanaf nu altijd getoond bij het opslaan van de flexwerker.

Nieuwe instellingen voor het aanpassen van kredietlimiet en betaaltermijn

#782

Vanaf nu is het mogelijk in EF2GO in te stellen dat de kredietlimiet en/of betaaltermijn bij de relatie niet mogen worden aangepast.

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen' zijn hiervoor op het tabblad 'Relatiekaart' 2 instellingen toegevoegd.

Wanneer deze instellingen niet worden gewijzigd, blijven de kredietlimiet en betaaltermijn aanpasbaar. Wanneer deze instelingen op 'ja' worden gezet zal de kredietlimiet en/of betaaltermijn niet meer aanpasbaar zijn. Deze instelling geldt voor alle gebruikers.

Let op, deze instelling geldt alleen voor EF2GO en staat los van de rechten in Easyflex. In de toekomst zal deze instelling worden vervangen door het overnemen van de rechten uit Easyflex.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.