Skip to main content
Skip table of contents

05-11-2015 - Versie 2015-19

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Autorisatie mogelijkheid voor accorderen plaatsingen toegevoegd

Opgelost

Pensioenaanlevering Cordares kan weer worden aangemaakt met zowel 4-weken als maand periode


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Autorisatie mogelijkheid voor accorderen plaatsingen toegevoegd

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Aanvragen en plaatsingen
Tabblad: Autorisatie marges/uren / Plaatsingen
Melding: 517486

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie marges / uren' is een optie 'Accorderen' onder 'Autorisatie voor plaatsing' toegevoegd. Indien hier een rol wordt vastgelegd, kan alleen een medewerker met deze rol een plaatsing accorderen. Indien er geen rol is vastgelegd, dan kunnen alle medewerkers met toegang tot de plaatsing de plaatsingen accorderen. De instelling is alleen beschikbaar indien documentmanagement niet wordt gebruikt. Als documentmanagement wordt gebruikt, kan in 'Beheer > Programmarechten' per rol worden aangegeven of het tabblad 'Accorderen' beschikbaar is of niet.

Opgelost

Pensioenaanlevering Cordares kan weer worden aangemaakt met zowel 4-weken als maand periode

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 517794

De nieuwe pensioenaanlevering van APG die ingaat per 01-01-2016 vereist dat er maar één periodiciteit per loonjaar wordt gehanteerd. Indien in januari gekozen is om een 4-weken aanlevertijdvak te hanteren, mag de rest van het loonjaar niet worden gewisseld naar maand. Tot 01-01-2016 mag dit nog wel. Dit was echter niet meer mogelijk voor het huidige loonjaar. Dit is opgelost. Beide aanlevertijdvakken kunnen weer worden gekozen. Vanaf 01-01-2016 zal bij loonverwerkingen per maand deze worden opgenomen in de 4-weken aanlevering en vice versa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.