Skip to main content
Skip table of contents

02-05-2019 - Versie 2019-09


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Bij het aanmaken of koppelen van een flexwerker a.d.h.v. vacaturereacties of inschrijvingen via de website is meer informatie te zien in de notificatie bij de flexwerker

Module: Frontoffice
Tabblad: Vacaturereacties
Melding: 528958

Als een flexwerker wordt aangemaakt of wordt gekoppeld aan een flexwerker, is bij de flexwerker in de notificatie het nummer van de inschrijving, het tijdstip, de datum, de website waar de vacaturereactie vandaan komt en de opmerking die de kandidaat heeft ingevoerd op de website te zien.


Zoeken in notificaties

Onderdeel: notificaties
Melding: 528806

Vanaf nu is het mogelijk om notificaties te doorzoeken. Alle tabbladen met notificaties zijn uitgebreid met een zoekveld, denk aan notificaties van de flexwerker, notificaties in plaatsingen en de notificaties in beheer. Voor het beste resultaat adviseren we altijd op één of meerdere volledige woorden te zoeken. Als je op meerdere woorden zoekt worden alleen resultaten weergegeven waarin alle zoekwoorden voorkomen. Je kunt zoeken in het onderwerp én in de detailinformatie van een notificatie. Er kan niet gezocht worden op lidwoorden, voorzetsel en speciale tekens.

Verbeterd

Mogelijkheid om een basis of uitgebreide check te doen bij een inschrijving website

Module: Frontoffice
Tabblad: Inschrijvingen website
Melding: 529255

Wanneer je een flexwerker wilt aanmaken vanuit een 'FO > Inschrijvingen website' verschijnt er een dialoog met de mogelijke matches. In dit dialoog venster kun je nu kiezen voor basis of uitgebreide zoek optie. De basis optie is alleen op BSN controleren de uitgebreide optie op BSN, naam, postcode woonplaats, e-mail en telefoonnummer.

Opgelost

Gecorrigeerde urendeclaratie met feestdag, week 17, kon na correctie nog bewerkt worden, dit is opgelost

Module: Frontoffice
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 529406

In urendeclaraties waarin een feestdag viel, week 17, was het mogelijk om de gecorrigeerde urendeclaratie en de correctie urendeclaratie te bewerken. Dit is opgelost.

Proforma loonberekening via flexwerker faalde, dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Pro forma loon
Melding: 528931

Het kon voorkomen dat de pro forma loonberekening bij de flexwerker op het tabblad 'Flexwerkers > Pro forma loon' faalde en een foutmelding gaf. Dit is opgelost.

Bij aanmaken plaatsing met leveringswijze doorlenen, zzp-er en werving en selectie via urenbestand zijn niet alle problemen meer van toepassing

Module: Backoffice
Tabblad: Urenbestanden
Melding: 529344

Voor het maken van een plaatsing met leveringswijze 'doorlenen', 'zzp-er' en 'werving en selectie' zijn minder verplichte gegevens van de flexwerker nodig als bijvoorbeeld bij een plaatsing met leveringswijze 'uitzendwerk'. Bij het maken van een plaatsing met één van deze 3 leveringswijzes via een urenbestand werd nog wel op alle verplichte gegevens gecontroleerd. Dit is aangepast. Wanneer je  een plaatsing met leveringswijze 'doorlenen', 'zzp-er' en 'werving en selectie' via een urenbestand aanmaakt, wordt alleen gecontroleerd op de voor die leveringswijze benodigde gegevens.

Overzicht 'Automatisch uitbetalen' kan weer worden aangemaakt voor zondagen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen
Melding: 529479

Indien het overzicht 'Automatisch uitbetalen' werd aangemaakt met 'Periode voor verwerking: datum' in combinatie met een datum op een zondag van de week, dan toonde het overzicht geen resultaat en werd er dus ook niets uitbetaald. Dit probleem is opgelost. Er kan weer automatisch uitbetaald worden op zondagen.


Verwijderen van medewerker die in andere werkmaatschappij is aangemaakt lukte niet altijd en dit is opgelost

Module: Beheer
Onderdeel: Medewerkers
Melding: 529455

Wanneer een medewerker was aangemaakt in een werkmaatschappij en vanuit die werkmaatschappij toegang heeft verkregen tot een andere werkmaatschappij, en één van de werkmaatschappijen is verwijderd, was het niet altijd mogelijk om de medewerker te verwijderen. Dit is opgelost.


Bij het wijzigen van (veel) gegevens via 'Frontoffice > Relatie > Overige gegevens' kon een foutmelding voorkomen. Dit is opgelost. 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie
Tabblad: Overige gegevens/notities 
Melding: 529221


Wanneer er een wijziging plaats vind op het scherm 'relaties > overige gegevens' wordt hier een notificatie van opgeslagen. De tekst van de notificatie wordt automatisch gegenereerd door Easyflex en heeft een maximale lengte van 3800 tekens. Deze werd echter niet correct afgekapt waardoor bij notities van langer dan 3800 tekens een foutmelding gegeven werd bij het opslaan van het tabblad overige gegevens. Dit is opgelost.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.