Skip to main content
Skip table of contents

01-02-2018 - Versie 2018-04Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kan gedownload worden in ons handboek bij 'Downloads > Easyflex documenten'.

Instelling 'Netto equivalent WML' van looncomponenten per jaar instellen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 522980

De instelling 'Netto equivalent WML' van looncomponenten in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' kan vanaf nu per loonjaar ingesteld worden. Het wijzigen van de instelling is mogelijk op het moment het loonjaar operationeel is.

Overzicht 'Aanvulling vakantiegeld' toont de bedragen van de automatische aanvulling vakantiegeld

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Aanvulling vakantiegeld
Melding: 523047

Met de optie 'Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' wordt het eventuele tekort aan opgebouwd vakantiegeld binnen een loontijdvak automatisch aangevuld naar 8%. Om de totale aanvulling inzichtelijk te maken is het overzicht 'Aanvulling vakantiegeld' gemaakt. Het overzicht toont per flexwerker het aangevulde bedrag.

Om het overzicht te kunnen gebruiken dien je deze bij 'Beheer > Aansturing overzichten' eerst aan te zetten. Het overzicht is daarna via 'Backoffice > Overzichten' te gebruiken.

Verbeterd

Uitruil overwerkuren rekent per looncomponenttype in plaats van per declaratieregel

Module: Beheer
Tabblad: Bedrijfsinstellingen
Overzicht: Flexwerkers
Melding: 523088

Voor de uitruil van overwerkuren werd per declaratieregel de uitruil bepaald. Dit is verbeterd en er wordt nu gekeken naar het looncomponenttype. Dit betekent dat als er overwerkuren worden verloond met een percentage lager dan 108% en in hetzelfde tijdvak worden ook overwerkuren van hetzelfde looncomponenttype met een percentage meer dan 108% verloond, deze looncomponenten met elkaar worden gecompenseerd.

Verloonde uren vanaf nu afgerond in plaats van afgekapt

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 522766

Het aantal verloonde uren in een urendeclaratie werden per urendeclaratie afgekapt. Dit is in versie 2017-27 d.d. 21 december 2017 aangepast en vanaf die datum worden de verloonde uren per loontijdvak rekenkundig afgerond.

Voor deze verbetering is op 22 januari jl. een correctie uitgevoerd voor heel 2017. Dit kan gevolgen hebben op het aantal verloonde uren in een loontijdvak van een flexwerker. In het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' komt dit naar voren doordat het aantal verloonde uren afwijkt van het aantal aangegeven uren. Eventuele wijzigingen in uren naar aanleiding van deze correctie zullen met de laatste loonaangifte van 2017 automatisch meegezonden worden naar de Belastingdienst. Was het loonjaar 2017 reeds gesloten op 22 januari jl. dan heb je hierover een schrijven van ons ontvangen.

Percentage wettelijke vakantiedagen gesplitst op cao

Module: Frontoffice
Tabblad: Verloning
Melding: 523003

Per 1 januari 2018 is er een verschil tussen de ABU en de NBBU cao omtrent het aantal vakantiedagen. Door dit verschil is de berekening en het percentage van de wettelijke vakantiedagen niet meer gelijk. In versie 2018-03 op 18 januari 2018 is een splitsing per cao gemaakt en het bijbehorende percentage ingegeven (ABU 8,73% en NBBU 8,70%). Bij verloningen met ET uitruil in combinatie met het direct uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen kan dit een klein verschil geven met verloningen voor
18 januari 2018.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.