Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Meld- en werkadressen

Op dit tabblad kun je afwijkende meld-/werkadressen ingeven. Dit zijn adressen, anders dan het bezoekadres van de relatie, waar de flexwerker zich kan melden bij aanvang van een plaatsing. Bijvoorbeeld een locatie van een relatie. Je kunt een afwijkend meldadres selecteren in een aanvraag ('Relatie > Aanvragen en plaatsingen'). Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde meld-/werkadressen. Wanneer je een adres verwijdert dat bij een aanvraag geselecteerd is als meldadres, wordt voortaan in de aanvraag het reguliere adres van de relatie getoond.

In de zoekbalk is het mogelijk om een meld- en werkadres op te zoeken op basis van de omschrijving, het huisnummer, de postcode, de straat, de plaats en de achternaam van de contactpersoon. 

Detailinformatie

In dit veld dien je de adresgegevens van het meld-/werkadres vast te leggen. Bij 'Omschrijving' kun je eventueel de naam van de locatie vermelden. Indien je een omschrijving vastlegt wordt deze getoond op het overzicht 'Aanvragen en plaatsingen' en binnen de detailinformatie van 'Frontoffice > Aanvragen'. Ook bij het selecteren van een afwijkend meld- en werkadres in de aanvraag en/of plaatsing wordt de bijbehorende omschrijving weergegeven.

Melden bij

In dit veld kun je ingeven bij welke contactpersoon de flexwerker zich kan melden. Je kunt een contactpersoon selecteren of een nieuwe contactpersoon invoeren. 

Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden kun je in dit veld vastleggen.

Bereikbaarheid

In dit veld kun je de bereikbaarheid van het meldadres ingeven, bijvoorbeeld een routebeschrijving.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.