Skip to main content
Skip table of contents

FAQ CAO-fonds (Tijdspaarfonds)Per wanneer kan ik het CAO-fonds toepassen? 

Het CAO-fonds kan vanaf het loonjaar 2019 toegepast worden.

Kan ik het CAO-fonds met terugwerkende kracht toepassen? 

Wanneer een flexwerker nog niet verloond is, is het vanaf 2019 mogelijk om het terugwerkende kracht het CAO-fonds meteen toe te passen op de aankomende verloningen. Is de flexwerker al verloond? Dan heb je de volgende 2 mogelijkheden:

1. Terug- en opboeken in aparte verloning
Als eerste boek je de reeds verloonde declaraties terug en verloon deze. Daarna zet je het CAO-fonds aan en pas je de plaatsing aan. In een extra declaratie boek je uren opnieuw in en vervolgens verloon je deze.

De volgende opties zijn snellere opties maar hebben gevolgen:

2. Herrekenen
Na het aanzetten van het CAO-fonds en aanpassen van de plaatsing kun je de flexwerker herrekenen. Het CAO-fonds wordt dan herrekend in de verloning.

Let op: Met herrekenen wordt reeds opgebouwde saldi reserveringen niet herrekend. Ofwel indien er sprake is van een nieuw of aangepast reserveringsschema met andere reserveringspercentages worden reeds opgebouwde reserveringen niet herrekend. Deze zou je voor de aanpassing moeten uitbetalen of na de herrekening handmatig moeten muteren.

Er staat een betaling op mijn saldilijst maar die komt niet in de betaalopdracht? 

Elke flexwerker krijgt van het Tijdspaarfonds een uniek registratienummer welke je invult op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ bij de knop ‘CAO-fonds. Is dit registratienummer niet aanwezig dan kan er geen betaling en dus geen betaalopdracht voor deze flexwerker gedaan worden. De flexwerker staat dan wel op de  saldilijst en niet op de betaalopdracht.

Waar kan ik de openstaande bedragen terugvinden? 

De openstaande bedragen, zowel positief als negatief, kun je terugvinden op de saldilijst (Overzicht ‘Betalingen (Saldilijst).

Waarom geeft de saldilijst (Overzicht Betalingen (saldilijst) een positief en een negatief bedrag aan? 

Correcties worden op de saldilijst (overzicht Betalingen (saldilijst) niet automatisch met eventuele positieve betalingen verrekend. Dit gebeurt met de betaalopdracht (overzicht Betalingen (aanmaken betaalopdracht) wel.

Hierdoor kan het voorkomen dat er op de saldilijst bij het terugboeken van een volledige declaratie waarvoor de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, zowel + € 50,- als - € 50,- op de saldilijst staat. Na het aanmaken van de betaalopdracht met daarbij de optie 'CAO-fonds' aangevinkt verdwijnen de betalingen van de saldilijst. Het resultaat van de betaalopdracht heeft met dit voorbeeld geen resultaat omdat het betaalsaldo 0 is.

Waarom staat het te storten CAO-fonds bedrag niet meer op de loonstrook bij ‘Betaalinformatie’? 

Op het moment dat het CAO-fonds is verloond, of er een mutatie is, dan wordt het te storten bedrag aan het CAO-fonds op de loonstrook getoond bij ‘Betaalinformatie’. Per CAO-fonds wordt dit apart vermeld. Is er in het tijdvak een mutatie op een ander looncomponent waardoor een nieuwe loonstrook gegeneerd wordt, dan wordt het te storten bedrag niet meer getoond.

Wanneer moet het Tijdspaarfonds van de CAO Bouw & Infra toegepast worden? 

Voor meer informatie over het Tijdspaarfonds verwijzen wij naar de CAO Bouw & Infra: https://www.bter-bouw.nl/tijdspaarfonds/.

Hoe zie ik het CAO-fonds (Tijdspaarfonds) terug in de loonaangifte? 

Het CAO-fonds zoals deze nu is wordt in de loonaangifte verwerkt conform de regels van de Belastingdienst met betrekking tot het Tijdspaarfonds. Dat betekent: 
1. De indicatie vakantiebonnen staat op ‘Ja’
2. De stortingen in het Tijdspaarfonds vallen onder ‘Loon in geld’ en worden in kolom 3 van de loonstaat verwerkt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.