Skip to main content
Skip table of contents

30-04-2020 - Versie 2020-09


Belangrijke mededelingen

Verbetering indicaties WW-premie week 1 tbv foutcode L2054 

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel:    / Flexwerkers
Tabblad: Loonaangifte / Loonspecificatie
Melding: 532818

De indicaties voor het bepalen van de WW-premie, te weten arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke overeenkomst en oproepovereenkomst, die vanaf 1 januari 2020 meegestuurd worden in de loonaangifte worden op de eerste dag van het loontijdvak bepaald. Dit geldt ook voor week 2020-01 en 4-wekenperiode 2020-01.

Op het moment dat een medewerker per 01-01-2020 een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft, en voor die datum nog een overeenkomst voor bepaalde tijd, werd dit niet meegenomen in de indicaties. Dit veroorzaakte onder andere foutmelding L2054.

De WAB is per 01-01-2020 ingegaan wat betekent dat voor de indicaties gekeken mag worden naar de situatie op 01-01-2020. Dit hebben wij verbeterd en voor week 2020-01 en 4-weken periode 2020-01 wordt vanaf nu voor het bepalen van de indicaties gekeken naar de situatie op 01-01-2020. De vermelding van de indicaties op de loonspecificatie is hier ook op aangepast.

Heb je medewerkers die per 01-01-2020 een contract voor onbepaalde tijd gekregen hebben en heb je daarover een brief van de Belastingdienst met foutcode L2054 ontvangen, dan kun je dit corrigeren door de medewerker te herrekenen:
1. Controleer of de WW-premie bij de flexwerker (cao-overige) op de goede premie staat. Heb je onterecht de hoge premie toegepast, kun je deze wijzigingen naar de lage premie (Lage premie – correctie).
2. Herreken de medewerker met het overzicht ‘Herrekenen verloningen’.
3. Door het herrekenen worden de indicaties aangepast en automatisch met de volgende loonaangifte als correctie meegestuurd.

Extra maatregel ivm corona: Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%. De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Meer informatie hierover en andere maatregelen van de Belastingdienst kun je terugvinden op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen. Deze wijziging wordt zo snel mogelijk in Easyflex doorgevoerd en we zullen je hierover via de versiepagina informeren.

Volg het laatste nieuws omtrent het coronavirus in ons online handboek op de pagina 'FAQ Corona'. Op deze pagina vind je informatie en links (en blijven wij deze verzamelen) over waar je terecht kunt voor meer informatie omtrent het coronavirus.

Extra maatregel ivm corona: Geen 30% herzieningsregeling van de WW-premiedifferentiatie voor 2020

Krijgt een medewerker met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaal je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Dit is de 30% herzieningsregeling. Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling tijdelijk aangepast. In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel. Meer informatie kun je terugvinden op:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen. Heb je al medewerkers verloond en/of herrekend met de WW-premie instelling 'Hoge premie - herzien' dan kun je de instelling wijzigen naar 'Lage premie - correctie' en de medewerker herrekenen. De aanpassing gaat dan automatisch als correctie mee in de volgende loonaangifte.

Volg het laatste nieuws omtrent het coronavirus in ons online handboek op de pagina 'FAQ Corona'. Op deze pagina vind je informatie en links (en blijven wij deze verzamelen) over waar je terecht kunt voor meer informatie omtrent het coronavirus.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Veld 'Basisloon per' instelbaar via bedrijfsinstellingen

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Dienstverbanden / cao-overige
Melding: 532455

Bij een flexwerker kun je via 'cao-overige' of via de plaatsing een arbeidsovereenkomst genereren. Bij het veld 'Basisloon per' heb je de keuze uit 'Week', '4-weken' en 'Maand'. Vanaf nu kun je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Dienstverbanden' de standaardwaarde bepalen en eventueel opties uitzetten, zodat deze opties niet meer te selecteren zijn bij het maken van de arbeidsovereenkomst.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' verbeterd

Module: Backoffice/ Frontoffice/ Mijn gegevens
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Aanbod vaste arbeidsomvang
Melding: 532325

Met het overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' signaleer je wanneer en welke flexwerkers met een oproepovereenkomst een aanbod moeten krijgen voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang (na 12 maanden) en wat het gemiddeld aantal gewerkte uren is. Dit overzicht is verbeterd. Vanaf nu tellen ook arbeidsovereenkomsten, die niet gelden als oproepovereenkomsten, mee voor de berekening van de periode van 12 maanden.

Bij overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' alleen actieve flexwerkers tonen

Module: Backoffice/ Frontoffice/ Mijn gegevens
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Aanbod vaste arbeidsomvang
Melding: 532376

Bij het overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' is een extra optie gekomen. Vanaf nu is het mogelijk om alleen actieve flexwerkers te tonen.

Melding bij meerdere inhoudingen van hetzelfde looncomponent in één declaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 529195

Als er binnen een tijdvak meerdere inhoudingen van hetzelfde type looncomponent werden gebruikt, dan kreeg je een onbekende fout tijdens de verloning. Het is nu niet meer toegestaan meerdere inhoudingen van hetzelfde type looncomponent en totaal te gebruiken in één urendeclaratie. Je krijgt de melding dat één van de looncomponenten dient te worden verwijderd.

Opgelost

Overzicht 'automatisch uitbetalen' faalde bij te veel looncomponenten

Module: Backoffice/ Frontoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen
Melding: 531973 / 532674

Wanneer bij het aanmaken van het overzicht 'Automatisch uitbetalen' alle looncomponenten werden geselecteerd, kon het voorkomen dat het rapport faalde. Dit is opgelost.

Foutcode 08 bij aan/afmeldingen Holland Zorg opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Aan- en afmeldingen verzekeringen
Melding: 532801

Het kon voorkomen dat flexwerkers met een foutcode 08 op het overzicht 'aan/afmeldingen zorgverzekering' staan. Dit is opgelost.

Connector

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.5.5

Auto-update mechanisme ingebouwd

Met auto-update kunnen nieuwere versies van de connector eenvoudig geïnstalleerd worden zonder dat hier nog administrator rechten voor nodig zijn.
Bij het starten van de Connector krijgt de gebruiker de vraag of hij deze wilt installeren, na bevestigen wordt deze gedownload en geïnstalleerd.

Printen van PDF is verbeterd

Het printen van PDF gebeurt met deze versie met de standaard PDF viewer van het systeem, niet meer direct met Adobe. Je kunt nu een andere viewer gebruiken dan Adobe.
Ook wordt Adobe niet meer automatisch op de achtergrond gestart. Dit kon problemen veroorzaken.

Installeren zonder beheerdersrechten

Het is nu mogelijk om de Connector te installeren als je geen administrator rechten hebt.
Kies dan tijdens installatie bij geavanceerd voor Alleen voor uzelf installeren.


Easyflex2GO

Synchronisatietijd van facturen verkort

#1085
Facturen zijn vanaf heden na 30 minuten in EF2GO in te zien.


Planning

Mogelijk om te zoeken inclusief speciale karakters

In het zoekvenster en binnen de filters is het nu mogelijk om namen met speciale karakters bij het resultaat te krijgen zonder het karakter te gebruiken.
Als je bijvoorbeeld zoekt op de letter e, krijg je ook resultaten te zien die de letters ë of é bevatten.

Rollen en rechten app toont apps die niet in de bundel zitten

Het kon voorkomen dat in de rollen app ook apps getoond werden die niet binnen de bundel vielen. Dit is opgelost.

Aangepast bericht bij indienen timesheet in portaal

Wanneer een timesheet werd ingediend, werd de melding 'Timesheet is opgeslagen’ weergegeven. Deze melding is aangepast naar 'Timesheet is ter verwerking ingediend’.


Flexwrapp

Geen einddatum tonen bij declaraties per dag

Als er in het urenportaal een timesheet voor 1 dag is aangemaakt, wordt alleen de datum van die dag weer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.