Skip to main content
Skip table of contents

30-03-2017 - Versie 2017-06

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653315

Nieuw

24653315

24653315

24653315

Verbeterd

24653315

24653315

24653315

Opgelost

24653315

24653315

24653315

24653315


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Vanaf nu is het mogelijk om de volgorde van de uitruil huisvesting en overige kosten in de verloning te bepalen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Flexwerkers
Melding: 520918

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers' is er een instelling bijgekomen om aan te geven wat de volgorde voor de uitruil is voor de huisvesting en overige kosten. Met deze instelling bepaal je zelf of eerst de huisvesting uitgeruild wordt of eerst de overige kosten.

Digitaal ondertekenen van overeenkomsten voor onbepaalde tijd nu af te schermen met autorisatie

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Documentmanagement / Documentenbeheer
Tabblad: Digitale handtekening
Melding: 521045

In 'Beheer > Documenent management > Digitale hantekening > Autorisatie' is het nu mogelijk een rol toe te kennen aan het mogen ondertekenen van overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Alleen medewerkers met deze rol kunnen deze overeenkomsten ondertekenen. Als er geen rol is vastgelegd, dan kan iedereen die toegang heeft tot het scherm 'Frontoffice > Documentenbeheer > Digitale Handtekening' de onbepaalde tijd overeenkomsten digitaal ondertekenen.

Vanaf nu is het mogelijk om aan te geven dat een inhouding geldt als uitzondering op het NEWML

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 520797

Het is vanaf nu mogelijk om een inhouding te gebruiken als uitzondering op het NEWML (netto equivalent wettelijk minimumloon) bedrag. Bijvoorbeeld als de huisvesting handmatig (netto) ingehouden moet worden of een stukje zorgverzekering, dan kan een inhouding worden aangepast in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'. Er kan gekozen worden voor 'Berekenen als Zorgverzekering' en 'Berekenen als ET-huisvesting'. Deze inhoudingen verlagen dan het NEWML bedrag binnen de regels zoals vastgelegd voor zorgverzekeringen en ET-huisvesting.

Verbeterd

CSV export bestand beschikbaar gemaakt bij de aan te maken loonaangifte

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: Loonaangifte
Melding: 520197

Als er een loonaangifte wordt gemaakt dan worden de bedragen getoond op een pdf bestand. Deze bedragen worden worden nu ook in een CSV export bestand gezet. Dit geldt alleen voor loonaangiften die vanaf nu worden aangemaakt. Het achterliggende XML bestand wordt nog steeds naar de Belastingdienst verstuurd. Daarin is niets gewijzigd.

De f.a.q. in het handboek is uitgebreid met informatie over APG pensioen

Module: Handboek
Onderdeel: f.a.q.
Onderwerp: Pensioen
Melding: 520258

De f.a.q. in het handboek is uitgebreid. Er wordt bij de pensioenen uitleg gegeven hoe je het APG pensioen bij de flexwerker kunt toepassen en beeïndigen. Bovendien kun je veel voorkomende foutmeldingen en de oplossingen terugvinden.

Berekening NEWML houdt rekening met de toegestane inhoudingen: voorschot, loonbeslag, zorgverzekering en 25% netto inhouding bij ET-regeling

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Onderwerp: Loonspecificaties
Melding: 520796, 520795, 520794, 520793

Bij de vermelding van het NEWML (netto equivalent wettelijk minimumloon) op de loonspecificatie, indien deze getoond wordt, is een regel toegevoegd met de NEWML berekening min de wettelijk toegestane inhoudingen. De uitsplitsing hiervan is toegevoegd in het tabblad 'Loonspecificatie > Netto equivalent WML'. In het resultaat van de kolom 'Verschil NEWML' van het overzicht 'Verloningen met NEWML' is niets gewijzigd omdat hierin al rekening werd gebouden met de toegestane inhoudingen.

Opgelost

Fout in berekening productloon en premiegrondslag bij uitbetalen reserveringen in aanlevering APG pensioen opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 520934

Bij de uitbetaling van reserveringen kon het voorkomen dat de berekening van het productloon en de premiegrondslag van het APG pensioen voor de aanlevering niet goed werd berekend. Dit veroorzaakte een foutmelding in de aanlevering, bijvoorbeeld foutcodes 113, 165 en 168. Dit is opgelost.

Overzicht 'Verloningen met NEWML' met de selectie 'Verloond (administratie)' toont weer de correcte resultaten

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: Verloningen met NEWML
Melding: 521026

Als er meerdere urendeclaraties voor één loontijdvak waren verloond, dan toonde het overzicht 'Verloningen met NEWML' met de selectie 'Verloond (administratie)' niet het correcte resultaat in de inhoudingen kolommen. Dit is opgelost. De selectie 'Gewerkt' toonde al wel de juiste bedragen. Deze twee zijn nu weer gelijk.

XML auditfile salaris (XAS) voor 2017 kon niet in alle gevallen worden gemaakt

Module: Backoffice
Onderdeel: Audit
Tabblad: XML Auditfile salaris (XAS)
Melding: 521136

Als er een arbeidsgehandicapten korting van toepassing is bij een flexwerker in 2017, kon de XAS voor het jaar 2017 niet worden gemaakt. Dit is opgelost.

Time-out bericht bij ondertekenen grote documenten is opgelost

Module: Flexwrapp portaal
Onderdeel: Documenten
Tabblad: Digitale handtekening
Melding: 521094

Het digitaal ondertekenen van grote documenten op het flexwrapp portaal gaf een time-out. Dit is opgelost. Daarnaast is de snelheid van het digitaal aanbieden en digitaal ondertekenen verbeterd.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.