Skip to main content
Skip table of contents

29-01-2015 - Versie 2015-02

Belangrijke mededelingen

24653450

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653450

Verbeterd

24653450

24653450


Belangrijke mededelingen

Nieuwe methode verwerken Vaste medewerkers met 'Vast loon'

Sinds maart 2013 beschikt Easyflex over de mogelijkheid om een vast periodeloon te gebruiken voor flexwerkers door middel van het looncomponenttype 'Vast loon'. Ook voor de vaste medewerkers zijn we nu overgestapt naar het 'Vast loon' systeem. Dit systeem zorgt voor een vast salaris ongeacht het aantal gewerkte uren. Het 'Vast loon' wordt vastgelegd op het tabblad 'Vaste beloningen'. Het contractloon dat werd gebruikt bij vaste medewerkers is niet meer leidend. Deze nieuwe methode past beter in de structuur en werkwijze van Easyflex en kent grote voordelen:

  • Dezelfde verloningsprincipes voor zowel 'flexwerkers' als 'vaste medewerkers';
  • Je hoeft geen lonen, loonsverhogingen, verlof of pensioenregelingen meer terug te rekenen naar uren;
  • Je hebt veel meer mogelijkheden om te verlonen en correcties uit te voeren. Je kunt dus meer en makkelijker sturen;
  • Het verlof van de 'vaste medewerkers' kan eenvoudiger worden geregistreerd;
  • Je krijgt meer invloed op de inhoud van de loonspecificatie, denk aan het kunnen gebruiken van andere looncomponenttypes dan 'loon normale uren' (zoals overwerk en loon arbeidsongeschiktheid) en de mogelijkheid om een andere functienaam te tonen op de loonspecificatie;
  • Het is mogelijk om een ingangsdatum vast te leggen waarop bijvoorbeeld een salarisverhoging ingaat. Dit geeft meer inzicht en is minder foutgevoelig;
  • Je kunt meerdere sectoren en reserveringsschema's vastleggen en toepassen voor vaste medewerkers.

Als u vaste medewerkers wil gaan gebruiken in Easyflex vindt u de procesbeschrijving in Procesbeschrijving > Algemeen > Verlonen vaste medewerkers. Voor het gebruik van 'Vast loon' vindt u de procesbeschrijving in Procesbeschrijving > Algemeen > Vast loon en voor de frequente vragen over het gebruik van 'Vast loon' kunt u naar F.A.Q. > Vast loon. U hebt vanaf nu de mogelijkheid om deze nieuwe methode toe te passen. Indien gewenst kunt u per vaste medewerker overstappen. Beide methoden ('Vast loon' en 'Contractloon') zijn naast elkaar te gebruiken tot 1 mei. Vanaf 1 mei 2015 is alleen de nieuwe methode 'Vast loon' te gebruiken en vervalt de oude methode met het contractloon.

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Verbeterd

Nieuwe specificaties XML Auditfile Salaris (XAS) verwerkt

Module: Backoffice
Onderdeel: Audit
Tabblad: XML Auditfile Salaris (XAS)
Melding: 501801

De auditfile bevat een aantal nieuwe onderdelen voor de afgelopen loonjaren. De technische specificaties die wij nodig hebben van de Belastingdienst ontbraken echter. Deze zijn inmiddels ontvangen en verwerkt in Easyflex. De nieuwe XML Auditfile Salaris kan vanaf nu worden aangemaakt in 'Backoffice > Audit' voor de loonjaren 2013, 2014 en 2015.

Factuureis belastingdienst: straat van relatie nu ook op factuur bij gebruik postbusnummer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie - Facturen / Handmatige facturen
Melding: 505103

Vanaf nu wordt op de factuur de straat en het huisnummer van de relatie getoond. Dit is de straat en het huisnummer van de vestiging die bekend is bij de KvK. De straat en het huisnummer wordt op de factuur getoond in het gedeelte waar ook de betalingstermijn wordt getoond. Deze wijziging is doorgevoerd op basis van de factuureisen van de Belastingdienst.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.