Skip to main content
Skip table of contents

12-02-2015 - Versie 2015-03

Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Verbeterd

'Vast loon' einddatum hoeft niet meer aan het einde van het loontijdvak te liggen

Opgelost

Overzicht Collectieve loon- en tariefafspraken maakte niet in alle gevallen nieuwe loon- en tariefafspraken

Voorschot werd niet in alle gevallen goed getoond op de loonspecificatie


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Verbeterd

'Vast loon' einddatum hoeft niet meer aan het einde van het loontijdvak te liggen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Urendeclaraties
Tabblad: Vaste beloningen
Melding: 509788

Voorheen was het nodig 'Vast loon' een einddatum van het einde van het loontijdvak mee te geven om de vaste beloning toe te kunnen voegen aan de urendeclaratie. Dit is nu verbeterd. Nu kan de exacte einddatum bij het 'Vast loon' worden ingevuld om de vaste beloning in de urendeclaratie toe te voegen.

Opgelost

Overzicht Collectieve loon- en tariefafspraken maakte niet in alle gevallen nieuwe loon- en tariefafspraken

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Collectieve loon/tarief aanpassingen
Melding: 510191

Er werd geen nieuwe loon- en tariefafspraak aangemaakt als het overzicht werd aangemaakt met de optie 'Tonen gegevens: Uitsluitend gewijzigde gegevens' en er bij 'Aanpassing tarief' is gekozen voor 'Kostprijzen kopiƫren'. Dit is opgelost

Voorschot werd niet in alle gevallen getoond in de kolom 'Totaal tijdvak' op de loonspecificatie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Voorschot / Fiscaal-sociaal / Loonspecificaties
Melding: 511126

De voorschot verrekening werd niet juist getoond op loonspecificaties bij een gebroken loontijdvak. Alleen de kolom 'Mutatie' toonde de voorschot verrekening. Dit is opgelost. De voorschot verrekening wordt nu weer in de kolom 'Totaal tijdvak' getoond.
Bijvoorbeeld: Bij de flexwerker heeft het loontijdvak van een week de ingangsdatum 06-01-2015. Wanneer er een voorschot werd vastgelegd bij de flexwerker en verrekend in een urendeclaratie van week 2 (05-01-2015 - 11-01-2015), dan werd de voorschot verrekening niet getoond in de kolom 'Totaal tijdvak'.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.