Skip to main content
Skip table of contents

28-03-2019 - Versie 2019-07


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid notificaties te openen bij vacaturereacties en website inschrijvingen

Module: Frontoffice
Tabblad: Inschrijvingen website en vacaturereacties
Melding: 528252 

Vanaf nu is het mogelijk via de schermen 'FO > Inschrijvingen website' en 'FO > Vacaturereacties' naar de notificaties van de flexwerker te navigeren. Daarnaast is het bij het scherm 'vacaturereacties' ook mogelijk om naar de notificaties van de relatie te navigeren.

Verbeterd

Notificatie verzekering werd onterecht meegegeven bij kopiëren flexwerker 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Notificaties

Indien bij het kopiëren van een flexwerker naar een andere werkmaatschappij de opties 'Notificaties' aangevinkt staat werd, indien van toepassing, de notificatie over de verzekering in de oorspronkelijke werkmaatschappij gekopieerd. De verzekering is echter niet te kopiëren. Om verwarring te voorkomen worden de notificaties omtrent verzekeringen vanaf nu niet meer meegegeven bij het kopiëren van de flexwerker.

Ingestelde filters en sorteringen worden onthouden in de schermen 'Inschrijvingen website' en 'Vacaturereacties'

Module: Frontoffice
Tabblad: Inschrijvingen website en vacaturereacties
Melding: 529078 

Vanaf nu worden ingestelde filters en sorteringen in de schermen 'FO > Inschrijvingen website' en 'FO > Vacaturereacties' onthouden na het afsluiten van dit scherm.


Volgorde looncomponenten in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' kan overgenomen worden in urendeclaratie

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Urendeclaraties 
Tabblad: Looncomponenten 

Vanaf nu is er een extra instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten': 'Volgorde looncomponenten aanhouden in urenspecificatie'. 
Als dit aangevinkt wordt, wordt de volgorde van de looncomponenten in de bedrijfsinstellingen aangehouden in de urenspecificatie.


Dataservice documentatie aangepast 

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij Documenten > Easyflex documenten.

Opgelost

Flexwerkers met meerdere inkomstenverhoudingen waarvan de meest recente niet de hoogste is worden weer getoond op het overzicht 'Loonkostenvoordeel'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 529200

Het kon voorkomen dat flexwerkers niet op het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' stonden, wanneer er meerdere inkomstenverhoudingen waren vastgelegd binnen een loonjaar en de meest recente inkomstenverhouding waarop verloond is niet de hoogste inkomstenverhouding is. Dit is opgelost.


Looncomponenten worden niet meer automatisch aangevinkt

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 529026

Als je een algemene aftrekpost hebt vastliggen waarbij in het veld 'Premie berekenen over' gekozen is voor 'Handmatig', en je vinkt op het tabblad 'Looncomponenten' een (extra) looncomponent aan, dan kon het voorkomen dat alle looncomponenten van het betreffende 'Hoofdcomponent' op dat moment automatisch werden aangevinkt. Dit betekent dus dat er over teveel looncomponenten pensioen werd berekend. Dit probleem is opgelost. Controleer of de juiste looncomponenten staan aangevinkt en indien nodig vink je de teveel aangevinkte looncomponenten weer uit. Flexwerkers met deze aftrekpost waarbij de 'extra' looncomponenten verloond zijn kun je vervolgens herrekenen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met het Service Center.


Alle vacaturereacties worden weer geladen bij toepassen filter

Module: Frontoffice
Tabblad: Vacaturereacties
Melding: 529070

Wanneer je de sortering aanpaste bij 'Frontoffice > Vacaturereacties’ kwam het voor dat niet alle vacaturereacties geladen werden. Dit is opgelost.


Overzicht urendeclaraties verwerkt kan weer gegroepeerd aangemaakt worden

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Overzicht urendeclaraties verwerkt 
Melding: 529183

Het overzicht urendeclaraties verwerkt, indien aangemaakt met de instelling 'groeperen op:' ingesteld op 'Locatie persoon' of 'Locatie relatie', faalde in sommige gevallen. Dit is opgelost.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.