Skip to main content
Skip table of contents

28-01-2021 - Versie 2021-02


Recente ontwikkelingen

02-02-2021: Probleem met het niet kunnen hercoderen van flexwerkers in urenbestanden is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Urenbestanden
Melding: 535021

Het was niet meer mogelijk om flexwerkers te hercoderen bij urenbestanden. Dit probleem is opgelost. Je dient het urenbestand eerst opnieuw te verwerken en daarna is het wel mogelijk om de betreffende flexwerkers te hercoderen.

Belangrijke mededelingen

Loonaangifte foutmelding L1801 wordt aan gewerkt

Momenteel zijn wij bezig om het probleem op te lossen dat foutcode L1801 veroorzaakt in de Loonaangifte. Heb je een brief gekregen van de Belastingdienst dat foutcode L1801 geconstateerd is bij één of meerdere flexwerkers? Houd de Easy Update pagina de komende weken dan goed in de gaten. Hier wordt een vermelding gedaan zodra het probleem is opgelost.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling voor 2021

De vrije ruimte over het het fiscale loon tot en met € 400.000 is voor 2021 verhoogd naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%. Deze wijziging is doorgevoerd in de Easyflex applicatie.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

E-mailadres van de flexwerker wordt meegestuurd in arbeidsongeschiktheidsmeldingen naar Qareflex en Refit

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Aangiften en meldingen / Arbeidsongeschiktheid
Melding: 534716

Vanaf nu wordt in ziekmeldingen die verstuurd worden naar Qareflex en Refit het e-mailadres van de flexwerker meegestuurd.

Nieuwe specificaties XML Auditfile Salaris (XAS) verwerkt

Module: Backoffice
Onderdeel: Audit
Tabblad: XML Auditfile Salaris (XAS)
Melding: 532890

De nieuwe specificaties voor de auditfile salaris zijn verwerkt. Hiermee voldoet de auditfile salaris aan de meest recente versie van de Belastingdienst (versie 2020). De auditfile salaris kun je opmaken via 'Backoffice > Audit > XML Auditfile Salaris (XAS)'.

Invoeren buitenlands Kamer van Koophandel nummer mogelijk bij flexwerker en VAR verklaring hoeft niet meer ingevuld te worden

Module: Frontoffice:
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Zzp
Melding: 534134

Het is vanaf nu mogelijk om een buitenlands Kamer van Koophandel nummer in te voeren bij de flexwerker op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Zzp'. Zodra je het vinkje aanzet bij 'Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer' komt de optie 'Buitenlands KVK-nummer' beschikbaar. Is er sprake van een buitenlands Kamer van Koophandel nummer dan zet je deze optie aan en kun je een buitenlands Kamer van Koophandel nummer invoeren.

Bij het invoeren van een Kamer van Koophandel nummer werd nog steeds gevraagd om de informatie van de VAR verklaring. Dit is aangepast zodat deze velden niet meer ingevuld hoeven te worden. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Backoffice > Betalingsverkeer toont incasso's weer

Module: Backoffice
Tabblad: Betalingsverkeer
Melding: 534869

Het tabblad 'Backoffice > Betalingsverkeer' liet geen incasso's meer zien. Dit probleem is opgelost

AOW-gerechtigd in januari met een loontijdvak van 4-weken veroorzaakte in periode 2020-13 een verkeerde berekening voor StiPP Plus pensioen. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 534697

Op het moment een flexwerker met een loontijdvak van 4-weken en StiPP Plus pensioen en in januari 2021 een AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ging de berekening van het StiPP Plus pensioen niet goed. De uren worden niet goed bepaald waardoor met verrekening van de franchise de grondslag voor het StiPP Plus pensioen niet klopte. Dit is opgelost. Flexwerkers waarbij dit van toepassing is kunnen herrekend worden. Met het herrekenen worden de goede uren en daarbij goede grondslag bepaald.

Onbekende fout in urenbestand als 'Marge Euro' of 'Marge %' niet was ingevuld. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Urenbestanden
Melding: 532495

Bij het inlezen van een urenbestand kon een onbekende fout ontstaan omdat in de loon- en tariefafspraak is gekozen voor 'Marge Euro' of 'Marge %' maar niets bij was ingevuld. Dit is opgelost en het ontbreken een waarde bij 'Marge Euro' of 'Marge %' geeft geen onbekende fout meer.

Einddatum van ziekmelding verdwijnt weer als herstelmelding is geannuleerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 532082

Bij het annuleren van een herstelmelding bleef de datum onder 'Einde A.O.' staan en bleef de status 'Arbeidsongeschiktheid is beëindigd’. Terwijl de flexwerker nog wel ziek was, kwam de flexwerker niet meer op het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid'. Dit is opgelost. De datum bij 'Einde A.O.' verdwijnt weer na het annuleren van de betermelding en de status wordt weer 'Melding verwerkt' zoals het geval was na het ziekmelden.

EF2GO

Tonen van gearchiveerde documenten aan de relatie en de flexwerker

# 291
Wanneer een document bij flexwerker en relatie is gearchiveerd in Easyflex, werd dit document in EF2GO alleen bij de relatie getoond. Vanaf heden wordt het gearchiveerde document bij de relatie en flexwerker getoond

Flexwerkers kunnen vergoedingen boeken wanneer het uurloon is afgeschermd

#337
Indien het uurloon voor de flexwerkers was afgeschermd, konden flexwerkers geen vergoedingen boeken in de urendeclaratie. Dit is nu opgelost. Vanaf heden kunnen flexwerkers ook vergoedingen boeken indien het uurloon wordt afgeschermd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.