Skip to main content
Skip table of contents

27-09-2018 - Versie 2018-19

Belangrijke mededelingen 

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

NeWML automatisch corrigeren

Bij urenbestanden kunnen kiezen tussen volledig inhouden of inhouden tot NeWML

Mogelijkheid om een negatieve schuld uit te betalen aan de flexwerker

Mogelijkheid om schuld te verwijderen

Afwijkende tekst loonspecificatie getoond in tabblad 'Verrekeningen' en op overzicht 'Verrekeningen'

Uitbreidingen overzicht 'Verrekeningen'

Optie om specificatie van de schuld te tonen op de loonspecificatie

Update overzicht 'Verloningen met NeWML'


NeWML automatisch corrigeren

Vanaf 1 oktober 2018 kun je ook voor inhoudingen instellen of je deze volledig wilt inhouden of tot de maximale toegestane inhouding van het Netto Equivalent WML. Deze optie kun je kiezen bij het ingeven van een netto inhouding via 'vaste beloningen', de plaatsing en/of de urendeclaratie. Voor de inhouding wordt maximaal het verschil tussen het netto loon en het Netto Equivalent van het WML ingehouden.

Indien blijkt dat de gewenste inhouding hoger is dan de toegestane inhouding, zie je op de loonstrook eerst de volledige inhouding, gevolgd door een 'correctie'. Het verschil tussen beide is wat er feitelijk ingehouden wordt. De gecorrigeerde bedragen vormen een schuld voor de flexwerker. Indien blijkt dat er in de verloning ruimte tussen het nettoloon en het NeWML over is die niet gebruikt wordt en er is een schuld, dan wordt deze ruimte gebruikt voor het aflossen van de schuld. Op de loonstrook wordt dit aangeduid als 'verrekening'.

In de procesbeschrijving 'NEWML automatisch corrigeren' vind je terug wat je moet doen om het automatisch corrigeren te kunnen gaan gebruiken.

Bij urenbestanden kunnen kiezen tussen volledig inhouden of inhouden tot NeWML

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Algemeen / Hercoderen
Melding: 523895

Indien je een urenbestand verwerkt dat inhoudingen bevat kun je de optie voor het volledig of tot toegestaan minimum inhouden in de urenbestand-definitie coderen. Kies je op het tabblad 'Algemeen' bij 'Looncomponent' voor een inhouding dan komt het veld 'Bedrag inhouden' beschikbaar. Hier kun je de gewenste keuze voor de wijze van inhouden maken.

Bij het hercoderen, op het tabblad 'Hercoderen', kun je voor inhoudingen ook bepalen of je deze volledig wilt inhouden of tot het toegestaan minimum.

Mogelijkheid om een negatieve schuld uit te betalen aan de flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Verrekeningen
Melding: 524237

Het is mogelijk dat er bij de flexwerker een negatieve schuld ontstaat, bijvoorbeeld door correcties. Een negatieve schuld is een bedrag dat de flexwerker nog tegoed heeft. Dit bedrag wordt automatisch verrekend als de flexwerker nog werkzaam is en met latere verloningen voor dit looncomponent een nieuwe schuld opbouwt. Is de flexwerker niet meer werkzaam dan kun je dit bedrag vanaf nu uitbetalen aan de flexwerker. Op het tabblad 'Verrekeningen > Schuld' is de knop 'Uitbetalen' toegevoegd. Per looncomponent kun je via deze knop de negatieve schuld uitbetalen. Met deze nieuwe knop selecteer je de urendeclaratie waar je dit bedrag op wilt uitbetalen. Let op: Dit is alleen mogelijk voor negatieve schulden.

Mogelijkheid om schuld te verwijderen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Verrekeningen
Melding: 524664

Op het tabblad 'Verrekeningen > Schuld' bij de flexwerker is de knop 'Verwijderen' toegevoegd. Met deze knop kun je de ontstane schuld per looncomponent verwijderen. Het verwijderen van de schuld via deze weg wordt niet gejournaliseerd. Is dat niet de bedoeling dan dien je de betreffende declaraties te corrigeren.

Voor het mogen verwijderen van de schuld kun je een autorisatie instellen. Deze kun je terugvinden in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie betalingen'.

Let op: Het zomaar laten vervallen (verwijderen) van een schuld kan fiscale gevolgen hebben. Wij adviseren om deze eerst goed na te gaan voordat je ervoor kiest om een schuld te verwijderen.

Afwijkende tekst loonspecificatie getoond in tabblad 'Verrekeningen' en op overzicht 'Verrekeningen'

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Overzichten
Tabblad / Overzicht: Verrekeningen
Melding: 524096

De detailinformatie van het tabblad 'Verrekeningen > Schuld' toont bij 'Looncomponent' vanaf nu de afwijkende tekst loonspecificatie als deze aanwezig is. Daarnaast zijn zowel het PDF bestand als de export van het overzicht 'Verrekeningen' uitgebreid met de kolom 'Tekst loonslip. Indien aanwezig wordt de afwijkende tekst getoond. Dit geldt alleen voor looncomponenten welke maar 1x gebruikt zijn in een loontijdvak. Wordt hetzelfde looncomponent meer dan 1x gebruikt dan wordt de algemene naam van het looncomponent, zoals deze is ingegeven bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'.

Uitbreidingen overzicht 'Verrekeningen'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Verrekeningen
Melding: 524923

Het overzicht 'Verrekeningen' is met de volgende toevoegingen uitgebreid: 1. Filter op bedrag De selectiecriteria van het overzicht zijn uitgebreid met de mogelijkheid om een selectie te maken op een bedrag vanaf. Met de optie 'Tonen indien totale schuld minimaal ?.... is' kun je een bedrag ingeven vanaf wanneer de schuld getoond moet worden. Vink je deze selectie niet aan, dan worden alle bedragen getoond.

2. Filter op type flexwerker In de selectiecriteria van het overzicht is de optie 'Filteren op' toegevoegd. Je kunt hier kiezen voor de volgende opties:

  • Alle flexwerkers
  • Flexwerkers met plaatsing en/of contract
  • Flexwerkers zonder plaatsing en/of contract
  • Specifieke flexwerker

3. Extra kolommen toegevoegd aan export tbv Van der Voort Het exportbestand van het overzicht is t.b.v. Van der Voort Groep uitgebreid met de kolommen dossiernummer, voornaam, achternaam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, vast telefoon nummer en taal. Van der Voort Groep biedt de mogelijkheid om op basis van dit exportbestand het negatieve bedrag te incasseren bij de flexwerker via het UZBPayPortal. Daarom zijn deze gegevens toegevoegd. Voor de uitvoering hiervan kun je contact opnemen met Van der Voort Groep.

Let op! Het doorsturen van dit bestand naar Van der Voort groep veranderd nog niet de schuld. Indien het bedrag is geïncasseerd, dien je dit zelf nog in Easyflex te verwerken.

Optie om specificatie van de schuld te tonen op de loonspecificatie

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 524924

Vanaf nu is het mogelijk om op de loonspecificatie, naast de totale schuld bij 'Betaalinformatie', een specificatie van deze schuld te tonen. In 'Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties' kun je met de optie 'Specificatie schuld vermelden' dit zelf aan- of uitzetten. De specificatie toont van elk looncomponent de totale schuld met de mutatie van die verloning.

Update overzicht 'Verloningen met NeWML'

Module: Backoffice
Tabblad:Overzichten
Overzicht: Verloningen met NeWML
Melding: 524331

Het overzicht 'Verloningen met NeWML' heeft een update gehad. Een grote wijziging is dat informatie van het overzicht direct uit de gegevens van de verloning gehaald wordt waardoor het overzicht dezelfde resultaten toont als de verloning. Een grote verbetering hierdoor is dat het overzicht sneller is. Daarnaast heeft deze wijziging het volgende verbeterd: Omdat de informatie van de kolom 'Toegestaan NeWML' uit de verloning gehaald wordt, in plaats van berekend op basis van een formule, is het resultaat van deze kolom verscherpt. Let wel, op het moment deze wijzigt, verandert ook het resultaat van de kolom 'Verschil NeWML'.

Op het moment je een urendeclaratie verloonde van een afgesloten loonjaar, kon het overzicht hier niet mee omgaan en werd het resultaat hiervan niet goed getoond. Fiscaal gezien wordt de declaratie in dit geval toegevoegd aan het tijdvak waarin deze verloond is. Dit is doorgetrokken naar het overzicht 'Verloningen met NeWML'. De declaratie wordt zowel voor de selectie 'gewerkt' als 'verloond' toegevoegd aan het tijdvak waarin deze is verloond. Heb je declaraties van een afgesloten loonjaar verloond, dan zal dit wijzigingen geven op het overzicht.

Wij adviseren om het overzicht voor dit jaar opnieuw aan te maken en de resultaten opnieuw te bekijken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.