Skip to main content
Skip table of contents

27-06-2019 - Versie 2019-12


Belangrijke mededelingen

Verhoging ABU loongebouw per 1 juli 2019

Het ABU loongebouw wijzigt per 1 juli 2019. Meer informatie hierover vind je terug in de ABU CAO. De wijzigingen zijn doorgevoerd in Easyflex.

Informeer je koppelpartner en/of websitebouwer over een aanstaande wijziging in onze dataservices

Binnenkort komt er in Easyflex een nieuwe eenheid beschikbaar voor vergoedingen: ‘Relatie uur’. Deze eenheid berekent de vergoeding op basis van het aantal ingevoerde uren voor de relatie. Indien je een vergoeding combineert met deze eenheid, wordt de vergoeding alleen gefactureerd en niet verloond! De eenheid is met name bedoeld voor doorleen en/of ZZP plaatsingen waarbij er geen uren voor de flexwerker worden ingevoerd.
Voor de dataservices betekent dit dat bepaalde aanroepen deze eenheid, indien beschikbaar, terug gaan geven. Dit betreft de volgende calls: 
(ds)_rf_declaratie_looncomponent
ds_wm_urenbestanddetail
ds_wr_tariefschema_spec
ds_bi_declaratieregels ds_wm_urenbestanddetail 
ds_rl_plaatsing_looncomponent.

Maak je gebruik van deze calls dan adviseren wij om de documentatie van de dataservice hierover na te kijken. Afhankelijk hoe de aanroep gemaakt is kan dit fouten geven in de betreffende calls.

Bij 'Zorg en zekerheid' verzekering is de optie E106 formulier aanvraag vervallen. 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal - sociaal
Melding: 529863

Wanneer je bij 'Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal-sociaal > Verzekering' kiest voor Zorg en zekerheid, is het niet meer mogelijk om aan te geven of de E106 verklaring nodig is. 
Op 1 juli 2019 zal de wetgeving rondom het aanvragen en verwerken van E106 verklaringen / S1 verklaringen veranderen waardoor dit overbodig is geworden.

Verbeterd

Wanneer gekozen wordt voor BTW instelling 'Levering naar landen binnen de EU' wordt op de factuur de tekst 'Levering in landen binnen de EU (verlegd).' getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 522160

Wanneer je bij een relatie voor BTW instelling 'Levering naar landen binnen de EU' had gekozen werd op de factuur 'Levering naar landen binnen de EU' getoond. Deze tekst is aangepast naar 'Levering naar landen binnen de EU (verlegd)'.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeteringen doorgevoerd op tabblad 'Digitale Handtekening'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Digitale Handtekening
Melding: 529865

Het tabblad bij 'Frontoffice > Documentenbeheer > Digitale Handtekening' is geoptimaliseerd. De volgorde van de filterinstellingen is nu gelijk aan het tabblad document signalering. Wanneer je de tabtoets gebruikt wordt de juiste volgorde gehanteerd.

Aanvangsdatum plaatsing wordt standaard leeg gelaten

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding : 524815

De aanvangsdatum van een nieuwe plaatsing werd eerst gevuld met de huidige systeemdatum. Dit is aangepast naar een verplicht invulveld. Hiermee voorkom je dat je de aanvangsdatum vergeet aan te passen. 

De volledige naam van de template wordt getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: cao-overige
Melding: 529475

Wanneer je bij het aanmaken van een arbeidsovereenkomst voor de flexwerker via 'Frontoffice > Flexwerker > cao-overige' een template wilt selecteren, wordt voortaan de volledige naam van de template getoond. Wanneer je hier met je muis boven gaat hangen, verschijnt er een hint waarin de volledige naam staat.

Standaard tekst van SNG bericht aangepast

Module: Backoffice
Tabblad: Inkomstenberichten
Melding: 529589

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de koppeling met SNG worden er e-VOI berichten aangemaakt. De standaard tekst in het e-VOI bericht riep verwarring op bij deurwaarders. Hierdoor is in overleg met SNG de tekst in het e-VOI bericht aangepast van: ‘Let op: Dit is geen bestaand dienstverband. Losse betalingen via Easyflex zijn niet gekoppeld aan dienstverbanden’, naar: ‘Let op! Dit is geen doorlopend dienstverband. In dit bericht vindt u de laatste vijf gedane betalingen.’

Opgelost

Geen periode meer ingeven bij selectie 'Eerste urendeclaratie' in het overzicht 'Herrekenen verloningen'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding: 519577

Wanneer je voor 'Eerste urendeclaratie’ koos bij het overzicht 'Herrekenen verloning’, dan kon je zelf nog een datum invullen. Vanaf nu kun je bij de selectie 'Eerste declaratie' geen periode meer ingeven, omdat standaard de eerste declaratie geselecteerd wordt. 


Easyflex2GO

versie 0.0.84 t/m 0.0.89

Bij de Loonheffingskorting werden niet altijd de juiste waardes overgenomen

Wanneer vanuit het aanmeldformulier de loonheffing werd aangegeven, werd dit niet altijd juist overgenomen bij het opslaan van de flexwerker. Dit is opgelost.

Bij Loonopgave 'Nee' of 'Anoniementarief' toegevoegd

Wanneer je een flexwerker selecteert en bij 'Loonopgave & Tijdvak' kiest voor de +, is het mogelijk een nieuwe loonopgaaf vast te leggen. Hierin zijn de opties 'Nee' en 'Anoniementarief' toegevoegd. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.