Skip to main content
Skip table of contents

26-08-2021 - Versie 2021-17

Deze Easy update wordt toegelicht in een webinar op dinsdag 31 augustus om 10.00 uur via de volgende link: http://easyflex.adobeconnect.com/easyupdate31082021/


Recente ontwikkelingen

27-08-2021: Onbekende fout tijdens de verloning, bij opname van reserveringen uit verschillende sectorrisicogroepen, is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 536399

Wanneer er reseveringen werden opgenomen in hetzelfde loontijdvak uit meerdere sectorrisocogroepen kon er een onbekende fout tijdens de verloning optreden. Dit is opgelost. Urendeclaraties waarbij deze fout is opgetreden kunnen weer verloond worden en de pro forma's kunnen weer worden aangemaakt. 

Belangrijke mededelingen

Arbeidsongeschiktheidsmeldingen worden elk uur i.p.v. elke twee uur verwerkt

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 535772

Vanaf nu worden arbeidsongeschiktheidsmeldingen elk uur i.p.v. elke twee uur verwerkt.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Afwijkende functienaam kan gekozen worden in plaatsingen die worden aangemaakt vanuit een urenbestand

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Bestandsformaat
Melding: 528801

Vanaf nu is het mogelijk om een afwijkende functienaam toe te voegen aan een urenbestand-definitie. Dit doe je op het tabblad 'Beheer > Urenbestand-definities > Bestandsformaat'. Door de kolom 'Afwijkende functienaam' toe te voegen aan de definitie én aan het urenbestand kun je ervoor zorgen dat er een afwijkende functienaam (dus anders dan een functie uit de functieboom) wordt geselecteerd bij het automatisch aanmaken van plaatsingen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Verbetering in signalering StiPP Pensioen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 536003

Als een flexwerker een reeks niet-gewerkte weken heeft en de flexwerker krijgt ergens in dat gat van niet-gewerkte weken een nieuwe instelling bij de aftrekposten, dan worden de niet-gewerkte weken pas geteld vanaf het ingaan van de nieuwe instelling i.p.v. vanaf de eerste niet-gewerkte week. Dit gedrag is verbeterd.

Flexwerker met aanvullend geboorteverlof wordt niet meer als 'ziek' weergegeven

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid en Beschikbaarheid
Melding: 534958

Als er bij een flexwerker 'Aanvullend geboorteverlof' vastligt, werd deze flexwerker als 'ziek' weergegeven in 'Frontoffice > Arbeidsongeschiktheid' en in 'Flexwerker > Beschikbaarheid'. Dit was niet juist en dit gedrag is verbeterd. In 'Frontoffice > Arbeidsongeschiktheid' wordt de flexwerker alleen nog getoond indien de peildatum op het tabblad overeenkomst met de 1e dag van het aanvullend geboorteverlof (dit gedrag is gelijk met het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid'). Op het tabblad 'Flexwerker > Beschikbaarheid' wordt de flexwerker niet meer als 'ziek' weergegeven voor de periode dat er aanvullend geboorteverlof vastligt.

Opgelost

Weer juiste resultaten in 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' bij meerdere business units op één plaatsing

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Overzicht urendeclaraties verwerkt
Melding: 533438

Als de omzet en kosten worden verdeeld over meerdere business units binnen één plaatsing, gaf 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' verkeerde resultaten. Dit is opgelost. In het verleden aangemaakte overzichten die verkeerde resultaten gaven, kunnen opnieuw worden aangemaakt.

NewML gebruikte in bepaalde situatie de bijzondere tabel terwijl op de loonstrook witte tabel staat. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 535996

Bij vrijwel elke reservering (op vakantiegeld na) kan in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' bij het veld 'Netto Equivalent WML' worden gekozen voor de optie 'Ja, m.u.v. eindafrekening'. Zodra er in een declaratie opname van reservering plaatsvond via 'Urenspecificatie' werd op de loonstrook gerekend met de witte tabel, maar in de NeWML-berekening met de bijzondere tabel waardoor de NeWML-berekening dus niet correct was hetgeen invloed heeft op inhoudingen. Dit is opgelost. Reeds verloonde declaraties met een verkeerde NeWML-berekening kunnen worden herrekend met het overzicht 'Herrekenen verloningen'. Let op: er kunnen nieuwe loonstroken uitkomen aangezien inhoudingen opnieuw worden berekend.

Signalering op studentenbaan i.c.m. lage premie bij gebroken loontijdvak

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 536259

In geval van een gebroken loontijdvak werd er niet gesignaleerd op het maximum aantal uur bij een flexwerker waar studentenbaan en lage premie wordt toegepast. Dit is opgelost.

EF2GO

Zichtbaarheid van documenten voor de flexwerker en relatie instelbaar

#294
Vanaf nu worden op het tabblad 'documenten' voor de flexwerker en relatie alleen documenten getoond waarbij het vinkje 'publiceren op Flexwrapp portaal en in EF2GO' aan staat. Dit vinkje kan worden aangezet bij het genereren van een document in EF2GO. Voor bestaande documenten kan dit worden aangepast op het tabblad 'documenten' in EF2GO.
Indien je niet wenst dat de relatie flexwerkerdocumenten kan inzien, ga dan naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Flexwerkerkaart > Documenten zichtbaar voor rollen' en selecteer hier alleen de rol van 'flexwerker'. Op deze wijze is het document alléén zichtbaar voor de flexwerker.

Gebruiken van de voornaam mogelijk in de e-mail bij digitale handtekening

#1294
In de e-mailtemplates voor digitale handtekening (digitaal_ondertekenen en digitaal_ondertekenen_getekend) is het nu mogelijk alleen de voornaam en/of achternaam te gebruiken in plaats van de samengestelde naam. Gebruik hiervoor de mergefields [[VOORNAAM]] en [[ACHTERNAAM]] in de templates.

Nieuwe LOTA toevoegen bij contract voor onbepaalde tijd

#1324
Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om nieuwe loon en tariefafspraken vast te leggen indien de flexwerker een contract had voor onbepaalde tijd. Dit is opgelost.

CAO's toegevoegd aan de relatie kaart

#1367
Op de relatiekaart kun je cao's toekennen aan een relatie. Aan de dropdown zijn verschillende cao's toegevoegd.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.