Skip to main content
Skip table of contents

FO > Arbeidsongeschiktheid

Binnen dit onderdeel kun je een overzicht opvragen van alle flexwerkers die arbeidsongeschikt zijn gemeld. Je kunt zo in één oogopslag zien hoeveel en welke flexwerkers er arbeidsongeschikt zijn. Vanuit het overzicht kun je rechtstreeks naar de algemene flexwerkerkaart van de geselecteerde flexwerker of naar de gegevens van de arbeidsongeschiktheid bij de geselecteerde flexwerker

Filterinstellingen

Sorteren op

Je kunt de arbeidsongeschikten sorteren op een aantal factoren, te weten:

  • Aanvangsdatum a.o.
  • Achternaam flexwerker
  • Locatiecode

Locatie

Je kunt de flexwerkers die arbeidsongeschikt zijn sorteren per locatie. Je kunt een keuze maken uit alle locaties van de werkmaatschappij.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.