Skip to main content
Skip table of contents

24-03-2022 - Versie 2022-06

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Bij het aanmaken van een aanvraag of plaatsing met een datum in het verleden wordt geen waarschuwing meer getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Relaties
Tabblad: Tewerkgesteld / Aanvragen en plaatsingen
Melding: 537594

Wanneer je een aanvraag of plaatsing aanmaakte met een aanvangsdatum in het verleden kreeg je altijd de volgende melding te zien: 'De aanvangsdatum van de plaatsing ligt in het verleden... (Doorgaan ja/nee)'. Dit is aangepast; deze melding wordt niet meer getoond. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Beter inzicht in welk reserveringsschema bij een flexwerker van toepassing is

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 537278

Op het tabblad 'Cao-overige' kun je rechtsonder per reserveringsschema afwijkende percentages voor de flexwerker vastleggen. In dit gedeelte van 'Cao-overige' zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Easyflex maakte jaarlijks een nieuwe ingangsdatum per 1 januari van het betreffende jaar aan, terwijl deze datum eigenlijk niets deed. Om verwarring te voorkomen gebeurt dit nu niet meer. Alleen handmatig aangemaakte ingangsdata worden nog getoond. Indien er niet eerder een afwijkend reserveringsschema is ingesteld blijft de datum leeg.
  • Binnen dit onderdeel kon je handmatig ingestelde reserveringsschema's niet afzonderlijk opslaan. Opslaan van gegevens gebeurde pas bij klikken op 'Ok', waarmee het hele tabblad 'Cao-overige' werd gesloten. Vanaf nu is er een aparte 'Opslaan' (en 'Annuleren') knop om wijzigingen binnen afwijkende reserveringsschema's op te kunnen slaan.
  • Waar voorheen de reserveringsschema's werden gesorteerd op alfabetische volgorde en het eerst zichtbare reserveringsschema dus niet per se het reserveringsschema betrof dat van toepassing was op de flexwerker, wordt vanaf nu het reserveringsschema getoond waar de flexwerker aan gekoppeld is. Bovendien worden alle reserveringsschema's die op de dag zelf van toepassing zijn voor die flexwerker gekenmerkt met twee pijltjes voor de benaming van het schema. Reserveringsschema's (al dan niet afwijkend) die op de dag zelf niet meer van toepassing zijn op die persoon, krijgen geen pijltjes meer. In het geval van meerdere lopende plaatsingen en dus eventueel meerdere reserveringsschema's wordt als eerste het reserveringsschema getoond dat gekoppeld is aan de meest recente loon- en tariefafspraak.

Opgelost

Proforma loon inclusief opname reserveringen

Module: Frontoffice
Tabblad: Flexwerkers / Proforma loon

Onderdeel: Proforma Loon
Melding: 537681

Het was niet meer mogelijk om een pro forma loonberekening te maken met de optie 'Inclusief opname reserveringen' via 'Frontoffice > Proforma loon' en 'Flexwerkers > Proforma loon'. Dit is opgelost.

Contractadviezen voor fase B/3 zijn weer correct

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 537533

In sommige gevallen werd er een verkeerd contractadvies getoond voor flexwerkers in fase B/3. Dit is opgelost. 

StiPP-signalering wekentelling tijdens referteperiode verbeterd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 537479

Weken waarin enkel vakantiedagen worden verloond tellen niet mee als gewerkte week in de referteperiode van StiPP. Toch werden deze meegenomen in de eigenlijke onderbrekingstermijn van 26 weken. Bijvoorbeeld: een flexwerker heeft gewerkt in week 2021-10 en daarna weer in week 2021-40. Tussendoor zijn er in week 2021-20 vakantiedagen verloond. Tussen week 10 en week 40 zitten meer dan 26 weken, dus is er sprake van een onderbreking en start de telling in de referteperiode opnieuw. Echter, waar week 20 genegeerd zou moeten worden, werd dat niet gedaan. Het aantal gewerkte weken bleef weliswaar gelijk, maar er werd geen onderbrekingstermijn toegepast met als gevolg dat week 10 nog werd meegenomen in de telling in de referteperiode. Dit is opgelost. Vanaf nu worden verloonde weken met enkel vakantiedagen genegeerd.

Uitschakelen 'Publiceren facturen' voor webservice werkt weer

Module: Frontoffice
Tabblad: Relaties
Onderdeel: Webservices
Melding: 537744

In sommige gevallen werd het uitschakelen van de instellingen 'Facturen publiceren' op het tabblad 'Relaties > Webservices' niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.

EF2GO

Overzicht middelen in EF2GO

#1649

Vanaf nu is er een nieuw menu-item 'Middelen' beschikbaar in het linkermenu. Hierin is een overzicht opgenomen van alle middelen in alle werkmaatschappijen. In dit overzicht is het mogelijk om eenvoudig te zoeken op middelen en is zichtbaar bij welke flexwerker dit middel is uitgegeven (geweest).

Gebruik dit overzicht bijvoorbeeld om te bepalen welke flexwerkers een middel in bezit hebben dat moet worden vervangen of onderhouden. Ook is het mogelijk een nieuwe uitgifte direct vanuit het overzicht te doen, zonder hiervoor eerst naar de flexwerkerkaart te moeten navigeren.

Standaard factuuradres op de relatiekaart

#2084

Vanaf nu wordt het standaard factuuradres van de relatie getoond op de relatiekaart in EF2GO. Eventuele afwijkende factuuradressen zijn niet zichtbaar.

Vinkje 'ID bewijs gecontroleerd' verbeterd

#2176

Indien tijdens het opslaan van een flexwerker de gegevens van het ID bewijs werden gewijzigd, werd onterecht het opslaan geblokkeerd. Dit gebeurde wanneer de instelling 'Id controle blokkerend voor opslaan' op 'Ja' staat. Vanaf nu wordt, wanneer het ID document type of nummer wordt gewijzigd, opnieuw het controlevinkje getoond aan de gebruiker zodat de flexwerker met de gewijzigde gegevens kan worden opgeslagen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.