Skip to main content
Skip table of contents

23-12-2020 - Versie 2020-26


Recente ontwikkelingen

08-01-2021 Feestdag 01-01-2021 kan verloond worden

Melding: 534798

Het kon voorkomen dat de feestdag van 01-01-2021 niet verloond kon worden. Wanneer je het overzicht 'Verlonen / factureren urendeclaraties' aanmaakt en deze feestdag alsnog verloond, worden de urendeclaraties van week 53 afgewikkeld.

08-01-2021 Pro-forma factuur kan weer aangemaakt worden voor week 53

Module: Frontoffice
Onderdeel: verloning
Melding: 534797

Pro-forma kon problemen geven bij declaraties voor week 53 indien uren waren ingevuld op 1, 2 of 3 januari. Dit is opgelost.

04-01-2021 Aanmaken nieuwe StiPP Aftrekpost gaf een foutmelding. Dit probleem is opgelost.

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 534715

Het aanmaken van een nieuwe StiPP Aftrekpost in Beheer gaf een foutmelding. Dit probleem is opgelost. Er kunnen weer StiPP Aftrekposten vastgelegd worden.

30-12-2020 StiPP pensioen staat niet meer bij Aftrekposten en Algemene pensioenregeling 2021 geeft fout in 2020

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Aftrekposten / Fiscaal-sociaal
Melding: 534699

Als je in de bedrijfsinstellingen het StiPP-pensioen uit- en inschakelde voor 2020, dan kwam deze niet meer bij het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker te staan. Dit is opgelost. 
Daarnaast is het volgende opgelost: als je in de bedrijfsinstellingen bij loonjaar 2021 een algemene pensioenregeling had toegevoegd en ingericht en vervolgens loonjaar 2020 selecteerde, dan kreeg je een onbekende fout voor die pensioenregeling. Nu komt er 'Niet ingericht' te staan en geeft dit geen problemen op de controlelijst.
Om dit te zien in de applicatie adviseren we Easyflex opnieuw te starten en tussendoor de cache te legen.

Belangrijke mededelingen

BSN mag niet beginnen met het cijfer 8 of 9

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 534416

In verband met gewijzigde specificaties voor de loonaangifte 2021 is het niet meer mogelijk om een BSN vast te leggen dat begint met het cijfer 8 of 9. BSN's die wel nog in Easyflex waren vastgelegd en die begonnen met het cijfer 8 of 9 (dit was soms nog het geval bij (test)flexwerkers die nooit verloond zijn geweest) hebben wij verwijderd.

Overzicht 'Signalering transitievergoeding' niet meer beschikbaar

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signalering transitievergoeding
Melding: 533197

Het overzicht 'Signalering transitievergoeding' is niet meer beschikbaar in Easyflex. Dit overzicht kon alleen nog gebruikt worden voor resultaten waarvan de 'Datum transitievergoeding' vóór 01-01-2020 lag, in verband met de gewijzigde regelgeving vanaf die datum. Vanaf 01-01-2020 bestaat er namelijk recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Het overzicht is daarom niet meer van toepassing en dus niet meer aan te maken. Oude aangemaakte overzichten kun wel nog steeds geraadpleegd worden via 'Backoffice > Exporteren en printen'.

Code incidentele inkomstenvermindering ‘Aanvullend geboorteverlof’ in te stellen bij looncomponent ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ met afwijkend soort inkomstenverhouding ’31 Uitkering ZW (Aanvullend geboorteverlof)’

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 534558

In versie 2020-25 is melding 532423 'Code incidentele inkomstenvermindering in te stellen bij ‘Loon arbeidsongeschiktheid en 'Loon verlaagde uurlonen’ in productie genomen.

Als toevoeging kun je vanaf nu voor het looncomponent ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ met afwijkend soort inkomstenverhouding ’31 Uitkering ZW (Aanvullend geboorteverlof)’ ook de inkomstenvermindering op ‘Aanvullend geboorteverlof zetten.  Betaal je de uitkering voor aanvullend geboorteverlof uit en vul je deze niet aan tot 100% van het uurloon dan moet bij de instelling ‘Inkomstenvermindering’ gekozen worden voor ‘Aanvullend geboorteverlof’. Wordt de uitkering aangevuld tot 100% van het uurloon dan moet de instelling ‘Inkomstenvermindering’ op ‘N.v.t.’ blijven staan.

Let op: Bij het gebruik van meerdere looncomponenten, bijvoorbeeld uitkering en aanvulling, ziet Easyflex niet of totaal hiervan 100% loon is. Controleer daarom goed of de totale uitbetaling 100% is en er geen inkomstenvermindering van toepassing is of dat de totale uitbetaling lager dan 100% is en er wel sprake is van inkomstenvermindering. Richt hierop de looncomponenten goed in.

Raadpleeg het handboek loonheffingen van de Belastingdienst voor een correcte toepassing.

Controleer de looncomponenten ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ en ‘Loon verlaagde uurlonen’ op de instelling 'Inkomstenvermindering' 

In versie 2020-25 is melding 532423 'Code incidentele inkomstenvermindering in te stellen bij ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ en ‘Loon verlaagde uurlonen’ in productie genomen.

Voor 2021 dienen de bestaande looncomponenten onder ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ en ‘Loon verlaagde uurlonen’ hierop gecontroleerd te worden. Alle looncomponenten onder ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ die geen ‘Afwijkend soort IKV’ hebben krijgen standaard de instelling ‘Ziekte’. Indien dit niet van toepassing is, bijvoorbeeld omdat het een looncomponent voor aanvullend geboorteverlof is, dient dit aangepast te worden.
Het aanpassen van bestaande looncomponenten is mogelijk tot de eerste verloning in 2021. Daarna is het veld disabled.

Tip: Bij het gebruik van meerdere looncomponenten, bijvoorbeeld uitkering en aanvulling, ziet Easyflex niet of totaal hiervan 100% loon is. Controleer daarom goed of de totale uitbetaling 100% is en er geen inkomstenvermindering van toepassing is of dat de totale uitbetaling lager dan 100% is en er wel sprake is van inkomstenvermindering. Richt hierop de looncomponenten goed in.

Raadpleeg het handboek loonheffingen van de Belastingdienst voor een correcte toepassing.

APG percentages voor 2021 zijn bekend

De nieuwe APG percentages voor 2021 zijn gepubliceerd door BpfBouw. (https://www.bpfbouw.nl/images/premiepercentages-bpfbouw-2021-verkorte-versie.pdf) Je dient deze zelf aan te passen bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten'. 

Easyflex adviseert om nog te wachten met het wijzigen van het APG pensioen. Op dit moment is het namelijk nog niet mogelijk om de 55- regelingen met ingang van 2021 uit te schakelen. De wijziging wordt dan namelijk ook voor loonjaar 2020 doorgevoerd en dat is niet correct. Hou hiervoor de Easy update pagina in de gaten!

Loonheffingennummer toegevoegd bij aanlevering APG, fout op controlelijst

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aanlevering
Melding 531116

Vanaf 2021 wordt het loonheffingennummer meegestuurd in de pensioenaanlevering naar APG. Hiervoor is op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanlevering’ het veld 'Loonheffingennummer’ toegevoegd. Dit veld wordt alleen gevuld bij aanleveringen voor APG.

Heb je één loonheffingennummer dan is deze standaard ingevuld en hoef je niets te doen. Heb je meerdere loonheffingennummers dan is dit veld leeg en dien je zelf het goede loonheffingennummer in te vullen. Zolang dit niet is ingevuld geeft dit een fout op de controlelijst. Na het opslaan is het loonheffingennummer niet meer te wijzigen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Calculator en overzicht om de transitievergoeding te berekenen

Module: Beheer / Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfstellingen / Overzichten
Tabblad: Transitievergoeding / Transitievergoeding indicatie / Transitievergoeding
Melding: 531374

Vanaf nu is het mogelijk om de hoogte van de transitievergoeding per flexwerker of voor de gehele werkmaatschappij te bepalen.
Allereerst stel je in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Transitievergoeding’ in welke looncomponenten meetellen voor de bepaling van ‘Vaste eindejaarsuitkering’, ‘Ploegentoeslag en overwerkvergoedingen’ en ‘Variabele eindejaarsuitkering’.
Vervolgens kan je met het overzicht ‘Transitievergoeding indicatie’ een berekening maken van de hoogte van de transitievergoeding. Je kan dit doen voor de gehele werkmaatschappij of voor één flexwerker. 
Via ‘Frontoffice > Transitievergoeding’ is het tevens mogelijk de transitievergoeding te berekenen voor één enkele flexwerker.

Vanaf nu is het mogelijk om bij een belaste vergoeding te kiezen voor afwijkende ikv 53 (Uitkering in het kader van vervroegde uittreding)

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 534417

Vanaf nu is het mogelijk om bij een belaste vergoeding te kiezen voor afwijkende ikv 53. Deze ikv kies je wanneer er sprake is van een 'Uitkering in het kader van vervroegde uittreding'.
Het is enkel mogelijk te kiezen voor afwijkende ikv 53 indien je de groene tabel toepast.

Nieuwe reservering 'Overwerktoeslag reservering' voor structureel overwerk 

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 534013

In het kader van de loonsombrief en artikel 26 lid 11 van de ABU cao hebben we een nieuwe reservering gemaakt: 'Overwerktoeslag reservering’. Wanneer er sprake is van structureel overwerk kun je met deze reservering specifiek over het toeslagdeel van het looncomponent 'Loon overwerkuren’ reserveren. Dit looncomponent is te gebruiken vanaf loonjaar 2021.

In principe is deze reservering vergelijkbaar met de ORT-reservering, maar nu dus gericht op structureel overwerk. De reservering voor overwerktoeslag is een aanvulling op de opgenomen vakantie-uren en is altijd een saldo in geld. Raadpleeg de procesbeschrijving 'Overwerktoeslag reservering’ voor de inrichting en meer informatie.

Alle webservicegebruikers van relatie zichtbaar in Easyflex

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Webservices
Melding: 534146

Webservicegebruikers die zijn aangemaakt door de beheerder zijn vanaf nu ook zichtbaar in Easyflex bij 'Frontoffice > Relaties > Webservices > Webservice gebruikers'. Daarnaast is het mogelijk om als intercedent een nieuwe gebruiker aan te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Wijzigingen in APG pensioenaanlevering

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanleveringen
Melding: 531116

De pensioenaanlevering van APG is vanaf 2021 uitgebreid met een aantal extra rubrieken, te weten: loonheffingennummer, naam inhoudingsplichtige, soort inkomstenverhouding en reden einde inkomstenverhouding. De rubriek ‘naam inhoudingsplichtige’ is de bedrijfsnaam die is ingevoerd op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting’ van het bij de aanlevering geselecteerde loonheffingennummer. De rubriek ‘soort inkomstenverhouding’ is hetzelfde als die van de Belastingdienst voor de loonaangifte. De rubriek ‘reden einde inkomstenverhouding’ bestond al maar is nu gelijk getrokken met de coderingen als die van de Belastingdienst. Dit is de reden einde dienstverband die in de arbeidsovereenkomst of plaatsing bij beëindiging wordt ingevoerd.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

StiPP aanlevering vanaf 2021 gewijzigd van ‘Loon in’ naar ‘Loon over’

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 533515

Vanaf 2021 is de systematiek van de StiPP pensioenaanlevering gewijzigd.

Tot 2021 worden de gegevens aangeleverd volgens het ‘loon in’ systeem. Dit betekent dat alles wat in de huidige periode met betrekking tot het StiPP pensioen verwerkt is in de huidige periode wordt aangegeven. Bijvoorbeeld als je in december 2020 een correctie doet voor mei 2020 dan wordt dit aangegeven in periode 2020-12. 

Vanaf 2021 geldt het ‘loon over’ systeem. Dit betekent dat alles wat in de huidige periode wordt verwerkt, wordt aangegeven in de periode waar het betrekking op heeft. Bijvoorbeeld als je in mei 2021 een correctie doet voor januari 2021 dan wordt dit in de aanlevering van 2021-05 als correctie op 2021-01 aangeleverd.

Het PDF bestand van de StiPP aanlevering is hierop aangepast en toont op de eerste pagina de huidige periode. Eventuele wijzigingen van voorgaande periodes worden apart, per periode, op een nieuwe pagina getoond.

Overzicht premies en grondslagen is versneld

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Overzicht premies en grondslagen
Melding: 533270

'Overzicht premies en grondslagen' is versneld. Het overzicht is nu sneller gereed.

Opgelost

Lage WW-premie werd ten onrechte niet juist toegepast na herrekening

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 534469

In versie 2020-24 is opgelost dat als een flexwerker de hoge WW-premie had vastliggen op het tabblad cao-overige en er alleen maar verloond werd op looncomponenten met de instelling 'altijd laag' de berekende premie in de loonaangifte toch werd aangegeven in de hoge WW-premie tag. Echter, als daarna de flexwerker werd herrekend, werd toch weer de hoge WW-premie toegepast. Dit is opgelost. Om situaties die reeds fout zijn gegaan op te lossen (flexwerkers die dus nog herrekend zijn na versie 2020-24 én waarbij er alleen maar verloond is op looncomponenten met de instelling 'Altijd laag'), kun je het overzicht 'Herrekenen verloningen' aanmaken. Bij de loonaangifte zal de correctie dan doorgevoerd worden.

Grondslag WW (Awf) hoger dan Loon SV bij terug- en opboeking en afwijkende WW-premie instelling

Module: Backoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 534157

In een specifieke situatie kon het voorkomen dat de grondslag WW (Awf) hoger was dan het Loon SV. Dit was het geval bij een terug- en opboeking van looncomponenten met de premie WW (Awf) instellingen op 'Altijd laag’ én 'Automatisch bepalen’. Dit probleem is opgelost. Het herrekenen van de flexwerkers zorgt voor een correctie in de loonaangifte.

Aanvraag bevallingsverlof werd afgekeurd, omdat datum bevalling gevuld wordt. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 534379

Aanvragen voor een wettelijk zwangerschaps- of bevallingsverlof werden even door het UWV afgekeurd, omdat de datum van de vermoedelijke bevalling als datum bevalling werd meegestuurd. Dit is opgelost.

Documentenarchief was soms leeg bij flexwerker of relatie. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Relaties
Tabblad: Documenten
Melding: 534411

Bij bepaalde handelingen was de documentenmap van de flexwerker en/of relatie opeens leeg en moest je opnieuw inloggen om de documenten weer te zien. Dit is opgelost. De documenten zijn weer altijd zichtbaar.

Automatische statuswijziging van flexwerkers en relaties naar 'Actief' is verbeterd bij plaatsing in de toekomst

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Algemeen
Melding: 531468

Als een flexwerker of relatie heel snel van 'actief' op 'passief' wordt gezet, omdat in de bedrijfsinstellingen staat ingesteld dat dit bijvoorbeeld na 7 dagen zonder plaatsing moet gebeuren, dan kan een flexwerker of relatie de status 'passief' krijgen voordat een toekomstige plaatsing start. Dit is opgelost. De flexwerker wordt 'passief' als het aantal dagen is verstreken en er geen toekomstige plaatsing is. Is er wel een toekomstige geaccordeerde plaatsing, dan blijft de flexwerker 'actief'.

EF2GO

Mogelijkheid om afbeelding of bijlage in e-mailtemplates toe te voegen

#1088
Vanaf heden is het mogelijk om in een e-mailtemplate een afbeelding en/of bijlage toe te voegen. Deze worden dan in de e-mail getoond.

Notificeren bedrijfsinstellingen

#1208
Alle instellingen die worden gewijzigd onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > algemene instellingen' worden vanaf nu genotificeerd. De notificaties worden vastgelegd onder 'Beheer > notificaties'. De volgende gegevens worden vastgelegd:

Datum en tijdstip
Onderwerp en veld van de wijziging
Welke medewerker de wijziging heeft gedaan
Wat de instelling was voor de wijziging en wat de instelling is na de wijziging

Controle ID bewijs kan blokkerend worden gemaakt

#772
In 'beheer > bedrijfsinstellingen > algemene instellingen > flexwerker opslaan' is een nieuwe instelling gekomen: 'Id controle blokkerend voor opslaan'.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan vanuit de aanmelding de flexwerker niet worden opgeslagen wanneer het vinkje 'ID bewijs gecontroleerd' niet is aangevinkt.

Bij een aanmelding door intermediair kunnen alle (gekoppelde) relaties worden geselecteerd

#1163
Bij het invoeren van een aanmelding kon de intermediair alleen de relaties zien indien er een plaatsing bij deze relatie was gekoppeld aan de intermediair. Dit is nu opgelost, bij het invoeren van een aanmelding kunnen nu door de intercedent alle gekoppelde relaties worden gekozen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.